Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Mano teisės

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – 2003 m. įkurta nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę konsoliduojant žmogaus teises ir laisves.

Vėliausi darbai

Nuo 2008 m. ŽTSI inicijavo ar prisijungė prie 15 strateginių bylų nacionaliniuose teismuose ar Europos žmogaus teisių teisme. Tarp laimėtų bylų: LAT – Susirinkimų laisvės byla, Neveiksnumo byla, EŽTT – DD prieš Lietuvą, L prieš Lietuvą, kt. ŽTSI pateikė ir prisidėjo pateikiant keletą alternatyvių ataskaitų, įskaitant komentarus Jungtinių Tautų Tarybos vykdomai visuotinei periodinei žmogaus teisių peržiūrai (angl. Universal Periodic Review), ataskaitas JT Žmogaus teisių komitetui, JT Vaiko teisių komitetui, JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui, JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui, Europos Tarybos Komitetui prieš kankinimą (CPT), Europos Komisijai kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI), bei daugeliu atveju formaliai ir neformaliai konsultavo tarptautines institucijas bei organizacijas apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje (pvz., ECRI 2011 m., CPT 2012 m.; 2010 ir 2013 m. surengė pilietinės visuomenės susitikimą su FRA direktoriumi Mortenu Kjaerumu).

ŽTSI kasmetinės žmogaus teisių kampanijos – Savaitė prieš nepakantumą (skirta Tarptautinei dienai prieš rasizmą paminėti) bei Žmogaus teisių mėnuo (skirtas Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti) – tapo laukiama tradicija: kasmet organizuojami vis nauji renginiai, pritraukiantys vis didesnį ratą dalyvių, studentų ir kitų interesantų.

Nuo įsteigimo ŽTSI leidžiama periodinė žmogaus teisių apžvalga „Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje” siekia užpildyti nepriklausomos žmogaus teisių stebėsenos spragą, likusią po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą.
Kontaktai:
Didžioji g. 5
LT-01128 Vilnius

Tel. 8 5 2314 676
Faks. 8 5 2314 679
El.p. hrmi@hrmi.lt
Tinklalapis: http://www.hrmi.lt
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Žmogaus-teisių-stebėjimo-institutas