Aktualu

Antstoliai ir jų vykdoma veikla

Terminą antstolis yra tekę girdėti kiekvienam, tačiau galbūt ne kiekvienas žino, kas antstolius skiria, kokie reikalavimai jiems keliami, kokią veiklą jie vykdo, kokios jų teisės ir pareigos, bei kokią antstolių atsakomybę numato įstatymai. Šiame straipsnyje pateiksime trumpą Antstolių įstatymo apžvalgą, kuri leis daugiau sužinoti apie antstolius. Pabaigoje taip pat aptarsime probleminius antstolių veiklos klausimus.

Mohit Singh nuotr. (Wikimedia Creative Commons)

Reikalavimai antstoliui

Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuris vykdo įstatymų nustatytas funkcijas. Juo gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą. Be to, toks asmuo turi būti ne mažiau kaip vienerius metus dirbęs antstolio padėjėju arba ne mažiau kaip penkerius metus dirbęs teisinį darbą ir abiem atvejais laimėjęs viešą konkursą. Kadangi antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, jį skiria ir atleidžia teisingumo ministras.

Antstolių veikla

Antstoliai, vykdydami savo veiklą, atlieka šias funkcijas:
1) vykdo vykdomuosius dokumentus;
2) teismo pavedimu konstatuoja faktines aplinkybes;
3) teismo pavedimu perduoda dokumentus;
4) atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Pagrindinė antstolio funkcija – vykdomųjų dokumentų vykdymas. Pagal Civilinio proceso kodeksą, vykdomieji dokumentai yra: 1) raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu; 2) teismo įsakymai; 3) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose; 4) kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Jeigu asmuo, kompetentingos institucijos įpareigotas įvykdyti prievolę, jos nevykdo gera valia, antstolis turi teisę naudoti įstatyme nustatytas priverstinio vykdymo priemones (tikrinti asmens turtinę padėtį bei gauti kitus duomenis apie asmenį, areštuoti asmens turtą, įpareigoti šį turtą pristatyti į nurodytą vietą, įpareigoti asmenį atlikti kitus veiksmus ar susilaikyti nuo jų atlikimo). Priverstinio vykdymo priemonių nebaigtinis sąrašas yra pateikiamas Civilinio proceso kodekso 624 straipsnio 2 dalyje.

Remiantis Antstolių rūmų pateikiama informacija, vykdymo procesas prasideda antstolio siunčiamu raginimu susimokėti skolą. Išsiuntus raginimą, skolininkui paprastai duodama 10 dienų atsiskaityti geruoju. Jeigu skolininkas to nepadaro, antstolis pradeda turto paiešką. Šių veiksmų apimtis priklauso nuo skolos dydžio, skolininko veiklos specifikos ir turimų žinių apie skolininką. Antstoliai paprastai siunčia užklausas visiems Lietuvoje veikiantiems bankams ir tokiu būdu aiškinasi, ar skolininkas turi sąskaitų. Nustačius, kad asmuo turi vieną ar keletą sąskaitų, jos yra areštuojamos. Tuo pačiu metu tiesioginiu interneto ryšiu susisiekus su Nekilnojamojo turto registru, yra patikrinama, kokį nekilnojamąjį turtą turi skolininkas. Jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, tikrinami ir duomenys apie jo darbovietę bei gaunamas pajamas. Per Valstybės įmonę „Regitra” aiškinamasi, ar skolininkas neturi savo vardu registruotų transporto priemonių. Jeigu nustatoma, kad fizinis asmuo jokio nuosavo turto neturi, gali būti tikrinama ir jo sutuoktinio (-ės) turtinė padėtis. Šiuo atveju vadovaujamasi įstatymų nuostata, kad santuokos metu įgytas turtas, laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, jeigu nėra sudaryta vedybų sutartis.

Jeigu nustatoma, kad nei turto, nei pinigų tikrinimo metu skolininkas neturi, antstolis paprastai atlieka pakartotinius turtinės padėties patikrinimus kas tris mėnesius. Kai surandamas asmens turtas, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, skelbiamos šio turto varžytynės. Realizavus turtą, piniginės lėšos yra paskirstomos kreditoriams.

Kita antstolio funkcija – faktinių aplinkybių konstatavimas. Tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Svarbu pažymėti, kad antstolis, konstatuodamas faktines aplinkybes, privalo laikytis objektyvumo, nešališkumo bei tikslumo principų.

Dokumentų perdavimo funkcija reiškia, kad antstolis teismo pavedimu perduoda ir įteikia dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Be aukščiau išvardintų funkcijų, antstoliai savo veikloje taip pat gali teikti įstatyme numatytas paslaugas: 1) saugoti turtą vykdymo procese; 2) konstatuoti faktines aplinkybes, perduoti ir įteikti dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo; 3) teikti teisines konsultacijas, išskyrus atstovavimą teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis; 4) aukciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą; 5) tarpininkauti vykdant turtines prievoles. Galimybę pasinaudoti antstolių paslaugomis turi visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Prireikus tokios pagalbos, galima kreiptis į bet kurį Lietuvoje veikiantį antstolį.

Antstoliai, vykdydami savo veiklą, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Jie privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, neatskleisti profesinės veiklos metu jiems paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis.

Procesiniai antstolių veiksmai gali būti apskųsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje veikia antstolis.

Atkreiptinas dėmesys, kad antstolis be įstatyme numatytos veiklos, negali eiti jokių kitų apmokamų pareigų įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar dirbti kito darbo, išskyrus darbą antstolių savivaldos institucijose ir mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą.

Antstolių atsakomybė

Kaip ir bet kurioje kitoje veikloje, antstoliai savo veikloje taip pat gali padaryti pažeidimų. Už tai jiems numatyta trijų rūšių atsakomybė:
1) drausminė;
2) civilinė;
3) baudžiamoji ir administracinė.

Už antstolio pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą antstoliui gali būti taikoma drausminė atsakomybė. Iškelti antstoliui drausmės bylą gali teisingumo ministras arba Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių drausmės bylas nagrinėja Antstolių garbės teismas. Antstolių garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, priima vieną iš šių sprendimų: nutraukti drausmės bylą (nenustačius nusižengimo arba jei paaiškėja, kad praleistas šios bylos iškėlimo terminas); apsiriboti drausmės bylos svarstymu; pasiūlyti teisingumo ministrui skirti antstoliui vieną iš drausminių nuobaudų. Drausminės nuobaudos gali būti: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) teisės teikti paslaugas atėmimas iki 6 mėn.; 4) atleidimas iš antstolių.

Antstolio profesinė civilinė atsakomybė už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant antstolio funkcijas, viršijančią 1000 litų, draudžiama privalomuoju draudimu. Padarytą žalą atlygina draudikas, išmokėdamas draudimo išmoką. Jeigu draudimo išmokos nepakanka žalai visiškai atlyginti, žalą padaręs antstolis atlygina draudimo išmokos ir faktinės žalos dydžio skirtumą.

Įstatyme įtvirtinta, kad už teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant antstolio funkcijas, už kurias taikoma baudžiamoji ar administracinė atsakomybė, antstolis atsako kaip valstybės pareigūnas.

Probleminiai klausimai, susiję su antstolių veikla

Dažnai galima išgirsti, kad antstoliai piktnaudžiauja savo įgaliojimais. Žmonės skundžia antstolių veiksmus vykdymo procese, kuomet jie atlieka priverstinį turto ar lėšų areštą, iškeldina žmones iš namų ir t.t. Į šią situaciją galima pažvelgti iš dviejų pusių. Viena vertus, antstolių veikla yra teisės į teismą ir teismo sprendimo įgyvendinimo užtikrinimo priemonė. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą, nori būti tikras, kad teismas pripažins jo teisėtus reikalavimus, ir kad jis galės įvykdyti teismo sprendimu patvirtintus savo reikalavimus, pasinaudodamas valstybės leidžiamomis priverstinėmis priemonėmis. Taigi tais atvejais, kai teismo sprendimas nevykdomas, asmenys, kurių naudai jis priimtas, gali prašyti sprendimą įvykdyti priverstinai. Šiuo atveju antstolis, areštuodamas turtą ar atlikdamas kitus įstatymuose nustatytus veiksmus, vykdo jam pavestas pareigas. Kita vertus, antstolis savo veikloje privalo vadovautis bendraisiais teisės principais, todėl būtų nepateisinami tokie jo veiksmai, kuomet areštuojamas asmens paskutinis turtas, nepaliekant jam jokio kito pragyvenimo šaltinio. Kaip buvo minėta anksčiau, asmenys tokiu atveju gali kreiptis į apylinkės teismą, kurio veiklos teritorijoje veikia antstolis, ir apskųsti jo veiksmus

Komentarai (106)
 1. aleksandras

  ar gali anstolis uzblokuoti karantino metu saskaita? esu bedarbis nuo karantino pradzios. gaunu tik 257 pasalpa is valstybes

  2020 06 03 / IP: 94.232.228.5


  Netinkamas komentaras?

 2. Daiva

  Sveiki jau daug metų atskaitos man anstolei o dabar pablogėjus sveikata ir gavau neygalumą ir atskaitos iš jo o šeimoj dirbantis tik vyras ar turi teisę iš vyro atlyginimo atskaityti kaip ir sakiau kad nuo mano invalidumo atskaitos ačiū iš anksto laukiu atsakymo

  2020 05 25 / IP: 78.63.229.227


  Netinkamas komentaras?

 3. Lukas

  Sveiki dirbu puse etato darbe, turiu antstoliu, vienas antstolis man atsiunte kad i darbovete nuakaiciuos dali nuo algos, o kitas antstolis nieko nesiunte arestavo saskaita, kaip man dabar gauti alga ir ja nusiimti? Ar jie turi teise mano visus pinigus paimti ?

  2020 05 01 / IP: 46.249.171.12


  Netinkamas komentaras?

 4. Edgaras

  O ar gali jie grobstyt mano lėšas, kai tie pinigai yra už nedarbingumo laikotarpį kai sirgau? Jiems kiekvieną mėnesį mamo darbovietė moka pagal įstatymus, mqno qtlyginimo dalį. Labai pikta, kad jie taip savyvaliauja. Galit patarti, kur galiu kreiptis?

  2020 04 27 / IP: 84.240.62.233


  Netinkamas komentaras?

 5. Edgaras

  Laba diena,klaipedos anstoliai bande parduoti nekilnojamaji turta teismo proceso eigoje keleta kartu man nezinant,laiku buvo sustabdyti ju veiksmai advokato deka.Pasiteisinimas buvo,kad ieskovas nori atgauti jam nepriklausancius pinigus parduodant nekilnojamaji turta man uz akiu annstoliu deka.Kadangi vyksta teisminis procesas ar anstoliu suma gali toliau augti uz ju “teikiamas paslaugas”?

  2020 04 18 / IP: 37.228.253.243


  Netinkamas komentaras?

 6. Inga

  Turiu virš 15000 skolos, gaunu atlyginima.gaunu neįgalumo pensija.kiek procentu iš skaičiuos?

  2020 04 05 / IP: 83.179.36.91


  Netinkamas komentaras?

 7. Jūratė

  Laba diena. Nuo 2020.03.16 esu prastovose dėl šiuo metu esančio karantino. Už vyro skolas nuo mano atlyginimo buvo mokama antstoliams. Kaip bus dabar, kai nedirbu, ar reiks mokėti antstoliams? Ačiū. Lauksiu atsakymo

  2020 04 03 / IP: 78.58.191.26


  Netinkamas komentaras?

 8. Alita

  Sveiki ka daryti ir kaip elgtis karantino metu?Esu dirbanti grozio versle….jau uzdaryti esame 3 savaites. Dirbu uk nuo 2010. Skola anstoliams turiu lt. Mokejimus atligdavau kaip buvo sutarta su anstole. Dirbau kaip fizinis asmuo. Kokia mano padetis del skolos?

  2020 04 02 / IP: 2.122.154.152


  Netinkamas komentaras?

 9. oksana

  laba diena jai anstolis iprasyma nereguoja del laisvai disponojemos sumos padidinimo kur kreiptys Verbickas alytaus anstolis visai tyli o paskambinus padejeje reke o atejus reke saubas

  2020 02 18 / IP: 5.20.91.200


  Netinkamas komentaras?

 10. natasa

  Laba diena, su vyru negyvenu jau daugiau 5 m., į darbą atėjo raštas ir iš mano algos atskaičiuoja skola anstoliai už vyro skola. Nebuvo ne teismo, neperspėta raštu, bendro turtą su vyru niekada neturėjom, vaiku neturim, vyras gere, nedirba, pragėrė butą po mamos mirties, visos daiktus iš namu, gulėjo su svetimais moterimi, butas, kaip areštavo anstoli, 5 metai stovi tusčia, varžytinių nebuvo. Buvau sumušta vyru 6 kart, rašau pareiškimus į policiją, atvazžavo greitoja. Padaryta 2 operacijos, viena -sunki, tai dabar anstoli nori iš mane skola paimti..kur teisybe?Kada vyras,56 m.,visa gyvenimą gyvena už moterų sąskaitos , gere ir turi kokios 6 m.stažo?

  2020 02 16 / IP: 77.90.121.55


  Netinkamas komentaras?

 11. oksana

  laba diena jai yra 3 anstoliai nuoko rik pradet kad jie isviso bent 30% atskaicuotu qciu

  2020 02 10 / IP: 5.20.91.200


  Netinkamas komentaras?

 12. Nezinomasis

  Sveiki, jeigu imone.planuoja paduoti I anstolius zmogu uz skolas pvz 01.15 tai ar gali jie padaryti tai anksciau?

  2020 01 13 / IP: 90.131.35.24


  Netinkamas komentaras?

 13. Loreta

  Jeigu dirbu puse etato ir esu skolinga ne cienam anstliui, kiek jie gali isskaiciuoti?

  2020 01 09 / IP: 84.15.191.152


  Netinkamas komentaras?

 14. Nesvarbu

  Per kiek laiko antsoliai turi paskaiciuoti palukanas ir grazinti permoketus pinigus? Nes buvo nuskaiciuota kas menesi is saskaitos ir dar darboviete jiems vesdavo pinigus. Bet jau menesi laiko vis sako kad grazins kai bus paskaiciuotos palukanos

  2020 01 06 / IP: 88.222.110.7


  Netinkamas komentaras?

 15. Nesvarby

  Antstoliai ne tik neduoda normaliam dirbančiam gyventi bet ir aš 1 grupės invalidas negaliu net vaistų nusipirkti nes jie invalidumą traktuoja kaip uždarbį gerai kai yra gerų žmonių dar padeda kažkiek bet svolačiai ką jie nulupa aš galėčiau valgyti nusipirkti o ne ubagauti parazitai kaip reta ir tik Lietuvoje šitas parazitizmas įteisintas legaliai legalus reketas legalus plošimas iš žmonių kodėl iš milijonierių neima nei cento? Bijo kad užmuš bus kaip su ta antstolė iš Kauno

  2020 01 05 / IP: 90.131.38.177


  Netinkamas komentaras?

 16. Santa

  Sveiki noreciau sužinoti kas gali buti,buves vyras praso manes nuimti aresta is anstoles del vaiko islaikymo ka tas arestas daro ir kodel as turiu ta aresta panaikinti ar nedings vaiko islaikymo pinigai is buvusio vyro jei jam aresta panaikinsiu

  2020 01 04 / IP: 90.140.207.61


  Netinkamas komentaras?

 17. Vaida

  Labas. Ar kas zinote ar uz neismoketa telefona paimta per kurjeri pries 8metus ar gali arestuoti turta? Paskyti kart laisska gavau grasinanti pries du metus o daugiau lyta

  2020 01 03 / IP: 84.15.179.147


  Netinkamas komentaras?

 18. Marija

  Sveiki ar normalu kad anstolei el laiska gauna per 3 savaites

  2019 12 03 / IP: 90.131.40.205


  Netinkamas komentaras?

 19. Rimas

  ANTSTOLIS – TAI ASMUO, KURIANTIS SAVO LAIMĘ IŠ ŽMONIŲ NELAIMIŲ.

  2019 11 30 / IP: 86.38.206.221


  Netinkamas komentaras?

 20. Tomas

  Antstoliai, gali uždrausti išvykti į užsienį?

  2019 11 29 / IP: 78.56.215.132


  Netinkamas komentaras?

 21. Audrius Elzbutas

  Per tuos anstolius 2 vaikai Kaune sudege. Motina nekalta. Aš per juos 8 darbus praradau jie nemoka skolų išmušinėt jie gyvenimus normalių žmonių griauna genocida vykda. Jų Lietuvoj turi nelikti!!!!!!! Prezidente naikinkit anstolių kontoras jie nemoka dirbti žmonių labui.

  2019 10 25 / IP: 84.15.177.69


  Netinkamas komentaras?

 22. Asta

  Sveiki. Darbdavys mokėa alimentus pagal vykdomajį raštą, tačiau pasiskundus ieškovui, neva alimentai nemokami, man antstolė areštavo sąskaitą. Ar tai teisėta, kodėl ne darbdavio sąskaitą areštavo?

  2019 10 18 / IP: 90.131.37.203


  Netinkamas komentaras?

 23. brigita

  laba diena,noreciau pasiklausti,vyrui sukako senasties terminas,skolas nurase,atsiunte susimoketi tik uz vykdomasias islaidas,mes jas sumokesime,bet jos net 650eur,ar gali is vieno anstolio buti tokios vykdomosios islaidos,bylos trys,suma iki 3000eur skolu

  2019 09 27 / IP: 78.63.219.172


  Netinkamas komentaras?

 24. Simas

  Sveiki.Turejau tris vykdomuosius rastus pas anstole.Mokejau nuo 2012 metu dalimis.Skola buvo bankui,kitai bendrovei ir bakui.skola apie 10000 lt.Sumokejau 23727 litus arba 6872 eurus…Ar anstole turejo teise tiek isskaiciuot?

  2019 08 29 / IP: 188.69.199.103


  Netinkamas komentaras?

 25. Olga

  Ar antstolis turi teisę pasiimti nedarbo draudimo išmoką iš mano sąskaitos? Kaip man pasakė,kad nedarbo draudimo išmokos negali jie imti.

  2019 07 23 / IP: 86.38.36.73


  Netinkamas komentaras?

 26. Laura

  Sveiki norejau suzinot ka daryt ir kur kreiptis tokiu atveju kai ismokejus anstoliai visa skola iki paskutinio cento ji po metu vel ta pacia skola issiesko ir vel banko saskaita arestuoja o skambinant ir bandant aiskintis kodel pries metus kaip buvo zadeta bila nebuvo uzdaryta ir dabar vel issieskoma per naujo su manim anstole visiskai nekalba o sekretore tik vis kartoja kad perskambins bet skambucio nesulaukiu o kas kart paskambinus vel isnaujo bandau paaiskint kad skola ismoketa pries metus tai kaip i siena vel girdziu kad perskambins neesu komfliktiska asmenybe bet viski antra karta moket as negaliu kai auginu du mazamecius vaikus o i ta saskaita vieninteliai musu pinigai iplauke kas menesi. Kur del to reiketu kreiptis ir ka daryt tokiu atveju.

  2019 07 04 / IP: 78.56.150.142


  Netinkamas komentaras?

 27. Erka

  Labas,
  Likusi reali,anstolio skelbiama isieskoti suma buvo 600eur.
  Bet arestuota suma bankuose virs 800.
  Ir is sutuoktines ir is manes per savaite nuskaite 800 ir 300.
  Anstoliai aiskina ,kad per daug nuskaityta suma bus kazkada grazinta.
  bet jeigu anstolis mato ,kad lesu pakanka ,padengti visus isiskolinimus,nejaugi jis negali nuimti
  aresto nuo sklypo,namo ,automobilio. Likusi isieskoti suma 600,o turto arestuota vires 100000,00??

  2019 06 28 / IP: 217.9.243.65


  Netinkamas komentaras?

 28. Mantas

  Kaip grąžinti skolą jei neįmanoma su anstoliais susitarti skolą apmokėti dalimis?

  2019 06 08 / IP: 92.217.164.153


  Netinkamas komentaras?

 29. Antanas

  Sveiki, kiek kainuotu is kaimyno juozo issiieskoti 100Eur skola?? Yra teismo sprendimas, kad skolingas.

  2019 06 02 / IP: 77.111.247.34


  Netinkamas komentaras?

 30. Aurimas

  Sveiki, o teiseta jog paprasius anstolio suzinoti savo skolos likuti jie reikalauja rasytinio prasymo bei susimoketi uz tai

  2019 06 02 / IP: 31.187.2.227


  Netinkamas komentaras?

 31. Rolanas

  Man atstolis blokavo ligos pasalpa ir nesiruose grazint jis teigia kad gali savo sistema nusprende lds kad galiu uz 200 eur pragyventi o yra du vaikai kitas tegul laukia vaikas

  2019 05 17 / IP: 90.131.33.172


  Netinkamas komentaras?

 32. Tomas

  Sveiki, tokia situacija esu skolingas anstolem ir dabar issilaikiau teises esu daugevaikis tevas . ar gali anstolei atimti nusipirkta nebrangu iki 500€ automobili?

  2019 05 10 / IP: 90.143.97.2


  Netinkamas komentaras?

 33. Elita

  Per kiek laiko anstolis privalo persiųsti nuimtus pinigus skolos isjieskotojui?

  2019 04 27 / IP: 92.13.83.115


  Netinkamas komentaras?

 34. Zydrune

  Sveiki,esu dirbanti,moku skolas.Kas menesy darbdavys praveda pinigus anstoliam tai pat ir is atostoginiu.Tai kartais per menesy ir du kart buna pravesti pinųgai.Bet anstoli laiko arestuota banko saskaita.Ir disponuojama suma,gavus daugiau turiu siust israsus uz biuletenius kad butu galima pasimt,deklaruotus pinigus pasima sau.As nesupeantu kam tada darbdavys turi siust pinųgus jei is saskaitos vistiek paimami pinigai?

  2019 04 26 / IP: 90.143.95.142


  Netinkamas komentaras?

 35. svetlana.

  sveiki. firma dare teresa ir padare ne kokibiskai,perdare dar karta ir vel blogai. ka man daryti. pinigu ne nori grazinti, ar reikia kreiptis pas anstolius, ar kitur.

  2019 04 23 / IP: 188.69.227.226


  Netinkamas komentaras?

 36. Viktorija

  Sveiki. Mano senelis pralaimejo byla. Senelis gauna tik salpos pensija ir naslio pensija. Antstoliai mato tik salpos pensija ir nuo jos kiekviena menesi nuskaiciuoja po tam tikra suma. Galiausiai antstoliai uzdejo aresta banko saskaitoje, veliau atejo rastas kad arestuoja senelio masina. Ar jie taip gali elgtis jei kiekviena menesi nors ir po menka suma yra pervedami pinigai?

  2019 04 18 / IP: 188.69.196.76


  Netinkamas komentaras?

 37. Daiva

  Laba diena, noriu paklausti ar gali antstolė palikti be pragyvenimo šaltinio, paimti neigalumo penciją, vaiko pinigus, grąsinti areštais, tyčiotis, nutraukti pencijos kaupimą, vaiko draudimą, padaryti bankui skolas. Tą pačią sumą be jokių įspėjimų reikalauja iš vyro su kuriuo negyvename 3 metai. atrado turtą, kurio nėra. Patyčios ir pažeminimai, ko pasekoje progresavomano liga, pablogėjo sveikata. Ar neperžengtos ribos dėl atliekamų veiksmį? Prisiskaičiuoti algos dvigubai du kartus už tą patį darbą?
  Dėkui

  2019 04 09 / IP: 86.38.178.61


  Netinkamas komentaras?

 38. veranika

  nuo kuo pradiet tvarkit dokumentus anstoliuj ejgu nemokami elimentaj,ir kiek kainuos si paslauga?aciu.

  2019 04 04 / IP: 84.15.187.208


  Netinkamas komentaras?

 39. greta

  Jeigu yra arestuotas namas,o name gyvena nepilnametis vaikas,ar antolis paprastai gali iskeldinti gyventojus,kai nera kur gyventi?

  2019 03 27 / IP: 78.56.20.129


  Netinkamas komentaras?

 40. Asta

  Sveiki, jeigu skolininke yra įsiskolinusi dviems anstoliams, ir gavusi paveldejimo budu 1/3 dali buto. Ar anstoliai areštuos ta dalį? Beje jame registruoti ir skolininkes nepilnamečiai vaikai.

  2019 03 07 / IP: 78.58.212.236


  Netinkamas komentaras?

 41. Janina

  Esu anstoliui skolinga 8000 euru ar jis gali vyro turta arestuoti nes tas turtas yra jo pries musu santuoka igytas

  2019 02 18 / IP: 83.190.228.100


  Netinkamas komentaras?

 42. sigitas

  sveiki, ar prie faktiniu aplinkybiu konstatavimo priskiriama anstolio galimas sudalyvavimas ir ivykio uzfiksavimas klientui viesoje vietoje patiriant izeidinejimus ir grasinimus susidoroti,ir ar toks faktiniu aplinkybiu konstatavimas atstotu liudininku parodymus teismo proceso metu?

  2019 02 06 / IP: 78.62.177.151


  Netinkamas komentaras?

 43. Vita

  Sveiki. Esu dirbanti ir viena skola jau man isskaiciuoja nuo algos. Atsirado kita skola pas kita antstole. Ji uzdejo aresta ant saskaitos ten man buvo pervedtas nedarbingumas. Sake grazins,bet vilkina ta reikala. O idomiausias dalykas,kad sake paliks aresta ant saskaitos nors as esu dirbanti ir gali siusti y darboviete rasta kad isskaitytu tam tikra suma. Norejau susitarti,kad pati mokesiu dalimos,bet sake pas juos tokiu dalyku nera. Ar jinai teisingai elgiasi?

  2019 01 25 / IP: 94.244.109.90


  Netinkamas komentaras?

 44. Ricardas guobis

  Esu 2 grupes invalydas.tuiu skolu.anstoliai nuskaiciuoja 50 procentu invalidumo pensijos man lieka 28 eurai ar tai teiseta?kaip gyventi?

  2019 01 16 / IP: 80.240.13.48


  Netinkamas komentaras?

 45. Jolita

  Sveiki. Gal galetumet atsakyti. Dirbant puse etato ir gaunant 200euru algos,turint skolos dviems antstoliams kiek jie gali paimti?

  2019 01 09 / IP: 88.216.114.16


  Netinkamas komentaras?

 46. Rimantas

  Man idomu ar teisininkai,gali paaiskinti? Ar banko saskaita laikoma zmogaus turtu? Nes kazkaip keista,jeigu as galiu atsidaryti uzsienije saskaita bet kokiame banke,tai kodel lietuvoje skaito, kad banko saskaita yra turtas ir ja arestuoja anstolis,nors jis net nezino ar ji naudojama ar ne,nes bankai nenurodo anstoliui nei likuciu,nei iskur yra iplaukos. Tad jeigu ,as nenaudoju tu saskaitu ir noriu uzdaryti jas,bet negaliu, nes yra arestas anstolio.O jam irodyti negaliu, kad as ju nenaudoju. Tai kokie Lietuvoje istatymai?

  2019 01 09 / IP: 77.221.87.130


  Netinkamas komentaras?

 47. Algis

  Ar gali anstoliai is zmogaus atimti daugiau nei 50% atlyginimo pagal vykdomus raštus ir uždėti areštą banko sąskaitai.

  2018 12 29 / IP: 82.140.138.9


  Netinkamas komentaras?

 48. Dovydas

  Ar anstolis gali padaryt 3 metu pertrauka ir vel uzaugusia suma nuskaiciuot. Ir ar tai sazininga?

  2018 12 17 / IP: 88.118.163.1


  Netinkamas komentaras?

 49. Robertas

  Ar anstolis gali arestuoti turta mano vardu jai zmona yra skolinga? Skola atsirado dar pries musu bendra gyvenima.

  2018 12 12 / IP: 46.182.186.116


  Netinkamas komentaras?

 50. Gražina

  Sveiki. Vyras gavo baudą už vairavimą be teisių ir buvimą ne blaiviu. Šią baudą susimokėjome. Galvojome, kad jau viskas. Bet dabar vėl atėjo laiškas, kad esam skolingi 600€. Nuo 60€ priaugo iki 600€. Bet nuo to įvykio praėjo 4 metai, o jokių žinių apie kažkokią skolą mes negavome. Ar verta eiti aiškintis? Kaip žmogus gali žinoti, kad reikia susimokėti, jei per tuos 4 metus negavo nė vieno laiško?

  2018 12 05 / IP: 90.143.85.185


  Netinkamas komentaras?

 51. Antanas

  Pateikus anstoliui teismo vykdomąjį dokumentą dėl 1200 eur. skolos išieškojimo iš skolininko 4 mėn. buvo gaunama po 12 eur. toliau viskas nutrūko , kadangi skolininkas pakeitė gyvenamą vietą. Noriu
  paklausti ar anstolis turi grąžinti man pinigus paimtus iš manes už žadėtą paslaugą bet neįvykdžius
  iki galo sutarties. Už atsakymą dėkoju.

  2018 12 03 / IP: 78.62.242.153


  Netinkamas komentaras?

 52. Gintas.

  Klaipedos anstoliu kontora. Tamkevicienes padejejas Emilis Padvelskis. Norejo atimt telefona.2017.06.27diena. Atejus man su zmona as klausiau jus kur siuntet laiskus, jie atcake i sena adresa. Bet as ten nebegyvenau nuo 1998 metu. Dabar viksta karas nes as noriu suzynot kodel is mano zmonos iskaiciuoja kuri gauna 300e. Nes as esu dirbantis gaunu 420e. Ir mes dar turim zmonos nesantokini vaika kuri ji negauna is pirmo vyro elementu. Is manes iskaiciuoja 180e. Ir dar is zmonos 90e mano skola. As sutikau kad as vienas mokesiu ,bet jie nesutinka. Kas cia viksta? Ar taip anstolei gyvena is 80e gauna 240e. Kada iviks ta teisybe ir kas tuos jiems procentus sugalvojo? Kokia valstybe?

  2018 11 01 / IP: 46.249.187.36


  Netinkamas komentaras?

 53. Gintas.

  Toliau jei anstolis neprisistato ir dar saipos, tai normalu?

  2018 11 01 / IP: 46.249.187.36


  Netinkamas komentaras?

 54. Gintas.

  Jeigu anstolis man nori atimt telefona jo kabinete tai normalu

  2018 11 01 / IP: 46.249.187.36


  Netinkamas komentaras?

 55. Povilas

  Ar gali anstoliai is zmogaus atimti daugiau nei 50% atlyginimo?

  2018 10 29 / IP: 84.15.176.31


  Netinkamas komentaras?

 56. Daiva

  Sveiki turiu klausima. As is isvarzytiniu noriu isigyti busta. Ir laimiu varzytines, pavedima registracijos dariau is savo saskaitos o likusia suma nori pervesti ir dokumentus darytis sugyventinis. Ar imanoma taip?

  2018 10 05 / IP: 188.69.214.95


  Netinkamas komentaras?

 57. Draugas

  Išnyks Lietuva su visais prasiskolinusiais vargsais lietuviais. Mus visus naikina tie patys antstoliai, Gelvoros, bankai, teisinis neišprusimas! Žmones, brangus lietuviai, nesiskolinkit iš banku, nepirkit jus nieko išsimokėtinai, tai apgaule visos Lietuvos mastu. Jus naikina!

  2018 09 30 / IP: 128.77.84.94


  Netinkamas komentaras?

 58. Renata

  Kaip taip gali but.

  2018 09 20 / IP: 84.46.243.234


  Netinkamas komentaras?

 59. Renata

  Laba. As su tokiu klausiumu. Po tevo mirties liko namas ir zemes. Esam as, mano tevo zmona ir mano brolis. Brolis neistojo i paveldejima. Tik as ir pamote. O siandien suzinom kad namas ira arestotas del brolio skolu

  2018 09 20 / IP: 84.46.243.234


  Netinkamas komentaras?

 60. Jolita

  Sunėnas turi skola apie 900 eurų. Antstoliai užblokavo kortele(dabar tuščia). Žmogui labai sudėtinga įsidarbinti, nes bet kokią sumą atsiradusi kortelėje iškart nurašoma. Žmogus neturi būtiniausiu pajamų, skolą tik auga. Skurdina jau visai nuskurdintą skolininką. Kaip galima sumažinti skolą,ar egziztuoja sienaties terminai?Kaip oriai sutvarkyti situacija? Norėčiau Įšsamios konsultacijos.Kur kreiptis?

  2018 09 12 / IP: 84.55.55.239


  Netinkamas komentaras?

 61. Tatjana

  Kreipiosiu i antstoliu kontara, del priteistu alimentu, sumokejau kontorai 200 € tam kad susitvarkytu dokumentus i Baltarusija, kadangi skolininkas ten gyvena. Praejo daugiau nei keturi menesiai, antstoliai iki siol dokumentu nesutvarke i mano el. pasto pranesymus neatsako, beto neatyduoda originalus dokumentus, kurios buvau jiems palykus nes prase. Kur kreiptia tokiu atveju?

  2018 08 12 / IP: 188.69.207.204


  Netinkamas komentaras?

 62. Oksana

  Antstoliai atsiuntė raštą už elementus. Ar turi teisę neispejant, užblokuoti sąskaitą ir areštuoti turtą? Beto laiško asmeniškai net negavau, paliko kaimynei. Esu isvykes į užsienį. Ir kokie antstolių procentai? Iš 800 skolos reikia sumokėti 1200. Ar gali taip būt? Ar jie teisėta areštavo turtą?

  2018 07 25 / IP: 78.63.183.59


  Netinkamas komentaras?

 63. Gintaras

  buvau nuteistas bauda, kadangi neturejau turto tesimas pakeite sprendimą į areštą, baudą atsėdėjau, bet antstolis reikalauja atlyginti savo išlaidas 145 eur, ar teisėtai

  2018 07 05 / IP: 84.15.185.7


  Netinkamas komentaras?

 64. Dmitrij

  Ar gali antstolis isskaiciuoti is atostogyniu?

  2018 05 01 / IP: 78.60.178.80


  Netinkamas komentaras?

 65. Marius

  Uzblokuota saskaita mano o dababar man jos reikia ir negaliu sumoketi dabar visu pinigu ka man daryti o saskaitos butinai reikia

  2018 04 30 / IP: 193.216.55.190


  Netinkamas komentaras?

 66. Daiva

  Turiu isipareigojima bankui ,tele2 ,kabelinei ir t.t.kovo men.isejau is darbo dabar gaunu bedarbio ismoka. O sako kad tikrina kas tris men.gal kas3 dienas.negaliu naudotis internetine bankininkyste.tai anstolis mane varo i kitas skolas .kaip cia ira

  2018 04 21 / IP: 86.100.154.86


  Netinkamas komentaras?

 67. Giedrius

  Sveiki,noreciau paklausti. Mano turetas turtas parduotas is varzytiniu. Apie pora metu buvo ramu. Nesenai pradejau gauti atlyginima 30proc. Pasiteiravau darbdavio, isgirdau atsakyma, turi skolu. Nuvykau pas antstolius net aiktelejau, skola uz komunalinius patarnavimus virs 2000 eur. Man paklausus is kur tokia skola, konkretaus atsakymo negavau. aiskino jog tai senos skolos. Ar nenusiraso skolos, jei turtas parduotas. As manau, jei turtas parduodamas, tai ir skolos turetu pasidengt. Dekoju uz atsakyma.

  2018 03 29 / IP: 77.90.123.238


  Netinkamas komentaras?

 68. Agne

  Sveiki, norime is imones, is kurios uzsisakeme prekes (sumokejome) , atgauti sumoketus pinigus, kadangi imone pradejo ignoruoti tel.skambucius, prekiu nepristato. Kur mums is pradziu kreiptis? I Vartotoju teisiu tarnyba? I policija? Ar galim tiesiai pas antstoli?

  2018 03 21 / IP: 78.62.158.48


  Netinkamas komentaras?

 69. Kristina

  Sveiki,ar anstoliai turi teise areštuoti mano automobili už vyro skolas dar įgytas prieš musu santuoka.Tai mano vienintelis ir paskutinis turtas,pati skolu jokiu neturiu.Ačiū už atsakyma.

  2018 03 13 / IP: 62.80.225.102


  Netinkamas komentaras?

 70. Rita

  Kiek procentu gali atskaiciuoti anstoliai , nuo sodros pencijos (gaunu 174 eu),kai vienas anstolis atskaiciuoja, kaip is laiduotojo, o kitas kaip is sutioktinio,nors su ta skola jokiu sutarciu,laidavimu, ar parasu nera (paskola eme sutioktinis) .

  Aciu.

  2018 03 08 / IP: 86.100.135.171


  Netinkamas komentaras?

 71. Rolandas

  Anstolis nepateike jokio ispejimo. Užblokavo sask., dirbančiam žmoguj. Nesistengė net siusti i darboviete laisko. To pasekoje aš prarandu darbą (šeimoje esu vienas maitintojas) nes asmeninė sask., naudojama ir darbo reikmėm. Anstoliai nusiusti visi dokumentai, išrašai, irodymai/atsiskaitymai asmenine sask., darbo reikalais kvitai.
  Rekcijos, nulis. Sekretorės atsakymas aš neanstolis bei skambykites tam kam skolingi (tiesioginiam skolininkuj)
  Juokinga bet tiesa.
  Belieka emigracija.

  2018 03 07 / IP: 84.15.178.252


  Netinkamas komentaras?

 72. Marius

  Laba diena, Ar gali anstolis arestuoti mano buta tai mano vienintelis turtas?

  2018 03 05 / IP: 88.222.109.137


  Netinkamas komentaras?

 73. Marius

  Laba diena, jai esu skolingas nuo kazkada uz bileteli 10 litu o dabar jau anstolis uzsikeles iki 180 euru, tai norejau paklausti kiek jis gali isviso uzsikelti is to 10 litu. Kur ju ribos? Ir ar normalu kad uz pasto islaidas atsiuncia po 500euru?

  2018 03 05 / IP: 88.222.109.137


  Netinkamas komentaras?

 74. Asta

  Laba diena,esu skolinga,laimėjome administracine byla,mokama kiekviena mėnesi iš vyro darbo užmokesčio,aš nedirbu gaunu iš darbo biržos,ir už vaikus pinigus,paėmė ir užblokavo sąskaita ir jokio paaiškinimo nedavė. Ar tai turi teisė?

  2018 02 22 / IP: 78.57.171.121


  Netinkamas komentaras?

 75. Mari

  Sveiki, turėjom paskola iš banko su sunkumais, bet grąžinom su visais procentais. Po ~6metu gaunam raštą iš antstolių , kad esame skolingi. už ką.? Ar čia praėjus tiek metų žmonės terizojami? Paaiškinkite kodėl?

  2018 02 16 / IP: 94.232.230.4


  Netinkamas komentaras?

 76. Indre

  Sveiki. Skolininkas nemokejo pinigu 3 men . Nedirbo taciau gavo is sodros. Paklausus kodel nenuskaiciavo nuo jo pasake kad ne darbas mokejo o sodra . Ar man vienai kaskas ne taip?

  2018 01 03 / IP: 78.60.66.47


  Netinkamas komentaras?

 77. Artūras

  Sveiki,
  Laimėjau administracinę bylą. Joje atsakovas įpareigotas iškelti triukšmą kelianti šunį į kitą vietą, kad netrukdytų kaimynų ramybės. Nutarimas per nustatytą terminą neįvykdytas. Kadangi bylą tyrė policijos pareigūnai, jie ir perdavė medžiagą antstoliui dėl teismo sprendimo vykdymo, Praėjo du mėnesiai , jokių vykdymo požymiu nematyti. Apsilankius pas antstoli , jis apie vykdymo eigą informacijos neteikia, motyvuodamas tuo jog aš nesu proceso šalis. Nors suinteresuotas šio veiksmo atlikimu esu būtent aš. Kur turėčiau kreiptis oficialiai, dėl informacijos apie nutarimo vykdymą? Ar turiu teisę žinoti kokie buvo atliekami antstolio veiksmai ir ar jis nepažeidė terminų numatytų antstolių vykdymo taisyklėse?
  Dėkoju už atsakymą.

  2017 12 16 / IP: 78.63.189.155


  Netinkamas komentaras?

 78. Sigita

  Sveiki,
  Buvo pasirašytas vekselis. Per jame nurodytą laikotarpį skolininkas negrąžino man skolos, dėl to kreipiausi į antstolį. Jau daugiau nei pusę metų niekas nevyksta – kiek paskambinu pasiteirauti kaip sekasi su skolos išieškojimu, gaunu tą patį atsakymą, kad “laiškus mes išsiuntėm, reikia laukti, kol skolininkas gaus kažkokių pajamų”.
  Pirmas klausimas – kiek laiko reiks laukti, kol antstolis imsis kažkokių veiksmų, kad skolos išieškojimas pajudėtų bent šiek tiek į priekį?
  Antras klausimas – ar antstoliui nekyla klausimas, iš ko išgyvena skolininkas (jo žmona vaiko auginimo atostogose, jo pajamos vos 100€ per mėnesį)?
  Trečias klausimas – ar yra nustatytas kažkoks terminas, per kiek laiko antstolis turi atlikti savo darbą?
  Ketvirtas klausimas – kas kiek laiko (periodiškai) antstolis turi tikrinti informaciją apie skolininką ir siųsti laiškus į naujas jo darbovietes?
  Penktas klausimas – jeigu pas antstolius natūrali praktika yra laukti, tai kur dar galima kreiptis, kad atgaučiau skolą?

  Dėkoju už atsakymą.

  2017 12 11 / IP: 88.119.137.205


  Netinkamas komentaras?

 79. Birute

  Laba diena, norejau pasiteirauti, vyras skolingas antstolei, savanoriskai moka po kiek gali kas menesi, per du metus sumoketa 490€ taciau antstole sako kad suma sumazejusi tik 180€, tai kur tie pinigai dingsta? Ji paaiskina kad kainuoja jos islaidos, kad ji siuncia uzklausas ir panasiai, bet jei ji kas menesi pasiima sau uz islaidas, tai kodel tada baigus moketi skola yra pritaikomos ir bendros vykdymo islaidos ir dokumento ivykdymo islaidos?

  2017 12 11 / IP: 78.31.230.112


  Netinkamas komentaras?

 80. Dovilė

  Laba diena,vyras gavo iš anstolio laišką,kad bus išieškoma skola iš darbovietes,bet darboviete negavo jokio pranešimo?ka daryti tokiu atveju?

  2017 11 13 / IP: 77.221.75.10


  Netinkamas komentaras?

 81. Maris

  2003m uzblokuota saskaita. Viskas apmoketa. Saskaitos neatblokavo. O anstolis veiklos nebevygdo. Banke siai dienai rodo kad saskaita uzblokuota.

  2017 11 13 / IP: 78.61.132.239


  Netinkamas komentaras?

 82. Vaiva

  Kaip susigrazinti permoka( nuskaiciuota suma virsija skola).kiek tai uztrunka?

  2017 11 07 / IP: 83.179.45.82


  Netinkamas komentaras?

 83. Violeta

  Sveiki, mano vyras skolingas kelis anstoliams , bet su jais susitare ir moka dalimis kas menesi. Bet turi problema pradejes dirbti jam atskaiciavo visa alga ir uzblokavo kortele. Buvom nueje tartis, kad leistu dalimis patiems moket , bet jinai nesutinka. Patarkyte kaip elgtis. Siuo metu vyras stovi darbo birzoje ir neturi darbo, nes siuo metu yra po operacijos. Aciu jums ir laukiu atsakymo

  2017 10 20 / IP: 90.140.193.22


  Netinkamas komentaras?

 84. vaida

  sveiki .ant popieriaus -uždirbu 200.turiu keleta skolu.kiek man turi teisę atskaiciuot?ačiū.

  2017 09 22 / IP: 213.103.109.105


  Netinkamas komentaras?

 85. karina

  sakykit .dirbu 0.5etato.gaunu tik 170eur.nejaugi gali atskaiciuot 50%?

  2017 09 22 / IP: 213.103.109.105


  Netinkamas komentaras?

 86. Alvydas

  Sveiki. Turiu klausuma antstolis arestavo saskaita y ta saskaita ira pervedamas darbo uzmokestis bet leidze disponoti 280 e per mienesi lyg ir viskas gerai bet neturiu galimybes papulti i banka dirbu nuo 8 iki 17 val as dirbu juotkrantei jai nusiimti punigus turiu neiti i darba arba vazioti savo transportu ir isleisti 20€. Ka daryti? Aciu

  2017 09 20 / IP: 90.138.122.189


  Netinkamas komentaras?

 87. Arturas

  ar galima tartis kad as nuoriu po biski moket bet as dirbantis ir jie nuori puse paimt

  2017 09 17 / IP: 77.219.207.81


  Netinkamas komentaras?

 88. Linas

  Norejau pasidometi ar anstoliai gali vilkinti nuskaiciavimus.nes man tokia situacija anstuoliai nuskaiciavo dvi ymokas pas mane pajamos nenutruko du metus paleido ir paskui priaugine vel gryzo?

  2017 08 24 / IP: 2.69.155.35


  Netinkamas komentaras?

 89. kestas

  Žmogus dėl maždaug 300 e skolos perduotas anstoliams. gal 3mėn jam atskaito iš atlyginimo ir iš neigalumo. Tai nėra didelė suma. kokiu budu žmogus gali sužinoti ar jo mokami pinigai pasiekia anstolį. Anstolis jam atsisako teikti informacija. sodra sako, kad moka anstoliui, o anstolius kad pinigų negauna.

  2017 08 20 / IP: 86.100.122.242


  Netinkamas komentaras?

 90. vilma

  Sveiki turiu problema su anstoliu. Birzelio menesi gavau dokumentus, jog esu skolinga mokesciu inspekcijai… tai pat anstolui, viso 88eur tai buvo taip birzelio men pabaigoje minusavo 48eur suma man is banko sask.mokesciu inspekcija isskaiciavo man priklausancia deklaracija 25 eurus. Liepos men pabaigoje vel gaunu vykduomaji rasta ta pati byla ta pati suma tik si karta nusiusta i mano darbovete tai pat i banka isminusuoti man 88eur… paskambinau i anstolio kontora issiaiskinti kodel jie vel daro isskaitimus man del sio vyk dokumento, jei jie jau nuskaiciavo ta suma is manes. Atsakymas buvo toks taip mes matome jusu isskaitymus bet siuo metu nera paskirstytos lesos… tai ar as esu kalta kad jie nepasiskirsto kiek kam priklauso kokia suma pinigu.
  Jeigu jie iskaitys man dar papildomai is darbovetes ir bankas padarys pavedima si men tada jau bus 3 karus isskaite ta pacia suma….

  2017 07 31 / IP: 78.58.200.17


  Netinkamas komentaras?

 91. Vita

  Sveiki,
  Situacija tokia, kad skolos buvo like ismoketi 108€. Sumoku 110€. Paskambinu anstolei paklausti apie adminstracini mokesti, sako, dar yra like 8,45€ likutis. Na, nesuprantu is kur, bet sumokesiu.
  Bet esminis klausimas yra tas, kad paskambinusi niekas neatsako, koks tas administracinis mokestis. Negi anstolis dirbdamas savo darba nezino mokejimo tvarkos ir t.t.?
  Labai nenoreciau, kad atsitiktu taip, kad nesumokejus administracinio mokescio, suma vel issaugtu didele.
  Kodel anstolis negali atsakyti i mano klausima apie administracini mokesti arba pasakyti, kad jo paprasciausiai nera.
  Kaip man elgtis tokiu atveju? Kaip issireikalauti, kad pasakytu kiek dar like yra sumoketi?
  Aciu uz atsakyma.

  2017 07 20 / IP: 84.203.67.71


  Netinkamas komentaras?

 92. Tomas

  Laba diena norejau paklausti ar gali anstolis taip elktis as dirbu legaleme darbe turiu 2 mazamecius vaikus esu skolingas 2 anstolem vienam uz elementus kuri mano paprasyta man nuo saskaitos nueme minusa ir kita anstole kurei nusiunciau prasyma su dokumentais yrodanciais kad turiu 2 vaikus ir juos islaikau ir kad gyvenu 30kilometru nuo artimiausio banko ir neturiu kuo i ji nuvykti kai tik perveda avansa arba alga nes sio anstolio uzdetas minusas ir as negaliu su kortele nei apsipirkti nei bankomate nusiimti pinigu tik banke tad nusiunciau prasyma o gavau atsakyma kad prasymas netenkintinas, ir viskas nei kodel nei nieko ar gali taip nezmoniskai elktis anstolis?

  2017 07 18 / IP: 90.143.77.2


  Netinkamas komentaras?

 93. Ricardas

  Laba diena.Labai prašau pagalbos.Turiu du klausimus;Pirmas-Man 50.Moku dukrai alimentus,kuri jau 17 metų Ispanijoje.Dabar jai 25. Neturiu jokio kilnojamo ar nekilnojamo turto.Birža pasiuntė įsigyti profesiją.Gausiu truputį daugiau nei du šimtus eurų stipendiją.Klausimas-ar gali antstolis atimti pusę stipendijos,jei pereitais metais dirbau du mėn. viešuosius darbus,o atėmė tik 30 procentų atlygio nuo minimumo ir palikti egzistuoti už 100 eurų.Antras klausimas-kaip išsireikalauti iš antstolio ataskaitą kur dingsta mano pinigai.Ačiū.Laukiu atsakymo.

  2017 07 07 / IP: 84.46.204.32


  Netinkamas komentaras?

 94. roma

  Laba diena ,noriu paklausti ar gali anstolis mokamu pinigu pasidengti savo islaidas ,o ne skola dengti nes skola nei kiek nesumazejo . buvo 411eur tiek ir liko ,nors esu jau imokejusi153 eur.skaitosi dengiasi savo islaidas .Tai kokios turetu buti tos islaidos .Tiesa litais buvau imokejusi250lt tai pareiske mes imokos litais nematom ir mums neidomu uzmirskit tuos litus toks buvo ju atsakymas .Tai dabar arestavo vyro atlyginima ir vel 411eur .Bet is atlyginimo atskaite 490eur ,be pranesimo vyrui pareiske kad gali atskaiciuoti is vyro algos be teismo sprendimo ir ispejimo .Nieko nebesuprantu tai kur tie mano pinigai dingo,tiesa anstolis tik pasake kad jei as imokesiu 100eur skolos tai jie is tos sumos70procentu pasima sau .labai laukiu atsakymo ,aciu

  2017 06 24 / IP: 89.116.244.17


  Netinkamas komentaras?

 95. ilona

  LABA DIENA,TURIU TOKI SKUBU KLAUSIMA IR BUCIAU LABAI DEKINGA JAI ATSAKYTUMETE,ESAMA ANSTOLIAM SKOLOJE IR NORI ATIMTI BUTA SKELBTI ISVARZYTINIU,DAUG METU VYRAS DIRBO IR IS DARBO ATLYGINIMO SKOLA KIEKVIENA MEN. ISSKAICIUODAVO,DABAR KAIP PUSE METU VYRAS NEBEDIRBA,GAUNA TIK BEDARBIO ISMOKA.TAI ANSTOLIAI SUSIGRIEBE ATIMTI BUTA.KA TOKIU ATVEJU PATARTUMET MUMS DARYTI,NEBEZINOM KUR BESIKREIPTI AUGINAME MAZAMETI 10 METU VAIKA NESAME KOKIA ASOCIALI SEIMA.BUSIU TIKRAI DEKINGA UZ ATSAKYMA

  2017 06 13 / IP: 46.249.171.33


  Netinkamas komentaras?

 96. alacka

  Su anstoliais “draugauju” jau keli metai😢Įklimpti į bėdą padėjo sesuo…teko sumokėti jos paskolą,nes laidavau😢😉,o tai žiaurūs pinigai…
  2,5 metų gaudavau 30% atlyginimo,aišku atsirado kitų įsiskolinimų,o ypač už šildymą…na bet atskaičiavo per tris mėnesius ir buvo ramu.Dabar vėl buvo susikaupusi 500 € skola,vėl padavė į teismą…Na,galvoju atskaičiuos iš atlyginimo ir niekur nedingsi…O va laukė siurprizas-atsiverčiau sąskaitą patikrinti ar yra atlyginimas-ir o dieve,viskas nuskaičiuota ir dar minuse….Po kojomis žemė ėmė slysti….ką daryti,kaip gyventi su dviem vaikais-studentu ir abituriente….ir dar savo būsto paskola????Bet ar kam tai įdomu,vienas argumentas-esi skolinga…Tai vadinasi dirbantį žmogų galima naikinti…Dabar supratau,kodėl pas mus tiek daug skolininkų ir nedirbančių….o kam dirbti,juk vistiek liksi su nuliu?

  2017 04 28 / IP: 78.63.148.58


  Netinkamas komentaras?

 97. milda

  sveiki,susidureme su nepavydetina situacija,gal padesite kaip isspresti problema.turime skola pas anstolius (1) , kadangi bendradarbiaujam su anstoliu,mokam savanoriskai + puse darbo uzmokescio noretusi lankstumo ir is jo puses :( turime sena automobili ir norime ji nurasyti , pirktu zmogus ji detalems ,bet anstolis uzdejes jam aresta , as suprantu ir nieko pries a neturiu,toks istatymas ir as jam nesipriesinu (skolos mano ,bedos irgi mano) ,bet nuejus pas anstole as pasiuliau nurasyti ta auto ir iskarto uzdeti aresta kitam auto,kurio rinkos verte netgi didesne.anstole man atsake ,kad reikia sumoketi rinkos kaina jai ,bet auto juk nurasymui skirtas,tai as jo negaliu nei priduoti nei nurasyti,o tai reiskia ,kad stoves ir rudys kieme o as jo utilizuoti negaliu.ka sitoj situacijoj as galiu padaryti,kad arestas butu nuo vieno auto perkeltas ant kito?

  2017 03 30 / IP: 84.32.120.177


  Netinkamas komentaras?

 98. Agne

  sveiki turiu isiskolinimu ir siuo metu ira 3 anstoliai kurie uzbluokavo mano saskaita,bet kaip nedirbu ir gaunu pasalpa uz vaikus ir dekretini kaip vienisa mama
  ar turi je teise nuimt man tuos pinigelius?
  nesugebu visiems trims susimoket per menesi nes neuztenka pajamu vaikams,ka daryt?patarkit prasau :(

  2017 03 18 / IP: 78.56.21.169


  Netinkamas komentaras?

 99. arunas

  Sveiki. Tikriausiai ir as vienas is papuolusiu pas gudruti anstoli. Mat jis man be jokio perspejimo apie geranoriska susimokejima is karto pradejo priverstini isieskojima pramuses visus bankus ir instancijas. Vietoj311e. Dabar jau skolingas 533e. Tai negalejo kaip zmogus pagal istatyma ir tik po 10d. Priverstinai isieskot. Kas gali i tai atsakyt ir paaiskint.

  bankus na zodziu visur kur tik imanoma. Ir ka vietoj

  2017 03 09 / IP: 83.191.43.139


  Netinkamas komentaras?

 100. rimvyda

  jai esi sudares sutarti kad atskaicuos per banka po 10 eur argali is socelines pasalpos atskaicuati po 50 euru

  2017 02 21 / IP: 89.116.159.80


  Netinkamas komentaras?

 101. Petras

  Jei skola atsirado bunant santuokoje, ir nera pries ar po vedybines sutarties, tuomet gali.

  2017 02 03 / IP: 78.63.210.208


  Netinkamas komentaras?

 102. Aida

  Sveiki.Vyras turi skola ir gavo laiska kad perduotas teismui byla nagrinejama bet anstolis jau spejio arestuoti mano banko saskaita ir nuskaicuoti atlyginima.Ar gali anstolis vykdyti savo arestavima be teismo sprendimo?

  2017 02 03 / IP: 84.15.160.219


  Netinkamas komentaras?

 103. algimantas

  teko susidurti su teismo anstoliais kurie pažeidinėja įstatymuose numatytus reikalavimus imasi spręsti klausimus
  nesusijusiais su anstolių veikla reikės paprašyti teisingumo ministerijos iš esmės peržiūrėti teismo anstolių veiklos
  funkcijas

  2017 01 22 / IP: 78.62.41.89


  Netinkamas komentaras?

 104. Julija

  Sveiki,mes su pusbroliu turim bendra turta bendrabuti, pusbrolis turi 3,700 euru skola anstoliams ir moka jems po 50 euru kas menesi, pas mane jokiu issiskolinimu anstuoliams nera, ar gali anstuoliai parduoti jo dali kartu su manimi?ir ar gali statit i varzitines jeigu isai moka po 50 euru?

  2016 10 20 / IP: 83.187.103.113


  Netinkamas komentaras?

 105. As

  Anstolis nepardavė turto už skolas per varžytines,ar man reikia sumokėti antstoliui perimant turtą,šiuo atveju zemes,jei jis neatliko pardavimo.aciu

  2016 07 21 / IP: 85.232.138.158


  Netinkamas komentaras?

 106. Erikas.

  Mano skola buvo 131 euras ir 121 vykdymo islaidos.Atskaiciavo is algos galvoju tvarka.Taciau po kiek laiko gaunu dar 1 laiska kad yra dar 75eurai palukanu ir 233,95eurai isieskojimo islaidu .Man truksta logiskumo uz skola kuria del anstoliu atsiustu isieskojimo bylu budavau iskart atleistas is keliu darbovieciu ,ir to pasekoje ji tesesi 8 metus 131 eura skolos vykdymo islaidu sumokejau 121eura.Ouz palukanas 75 eurus kuriuos sumokesiu is sekancios algos ,isieskojimo islaidu praso 233,95 euro.Be to buvau deklaraves pajamas cia dar prie litu,mokesciai grazino,apie 100 euru juos nuskaiciavo anstole.Taciau dabar tu pinigeliu niekur niekas nemate jie kaip ir neegzistuoja.Kur galiu kreiptis del issamaus patikrinimo.jauciu ,kad tai dar ne pabaiga prasiau paskaiciuoti kiek galutinai as jiems skoloje .Atsakymas cia reikia daug laiko kurio ji dabar neturi.

  2015 09 07 / IP: 46.249.171.38


  Netinkamas komentaras?

Komentuoti
Susiję straipsniai