Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Kontrolierė įspėjo „Investuok Lietuvoje“ dėl diskriminacijos socialinės padėties pagrindu

Aukštasis išsilavinimas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2023 08 17

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė įspėjo VšĮ „Investuok Lietuvoje“ dėl diskriminacijos socialinės padėties pagrindu vykdant darbuotojų atranką. Įstaigoje įsidarbinti norėjusiam asmeniui atsakyta, kad Lietuvoje įgytas išsilavinimas yra nepakankamas – būtina turėti įgytą užsienyje.

Skundą kontrolierei pateikęs asmuo teigė, kad darbuotojų atrankos metu buvo iškeltas privalomas reikalavimas dėl užsienyje įgytų išsilavinimo ir (ar) darbo patirties, nors viešai skelbtame darbo skelbime tokio reikalavimo nurodyta nebuvo. Darbo skelbime buvo rašoma, kad reikalingi puikūs bendravimo ir rašymo įgūdžiai lietuvių ir anglų kalbomis.

Atliekant tyrimą buvo analizuojami susirašinėjimo su įstaigos personalo vadybininke laiškai. Kaip paaiškėjo, įstaigos personalo vadybininkei sužinojus, kad asmuo aukštąjį išsilavinimą įgijo Lietuvoje, ji pabrėžė, jog „patirtis užsienyje – must“ (liet.: privaloma).

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad susirašinėjimo laiškuose išsilavinimas ir (ar) patirtis užsienyje buvo siejama ne su anglų kalbos žiniomis, tačiau su darbo užmokesčiu. Įstaigos personalo vadybininkė teigė, kad negalės pasiūlyti kandidatui norimo atlygio, nes „tai labai iškreips ir esamą situaciją komandoje ir bus nesąžininga esamų kolegų atžvilgiu“.

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovas aiškino, kad jokiai įstaigos siūlomai darbo pozicijai nėra ir nebuvo teikiamas prioritetas užsienyje įgytam išsilavinimui. Pokalbio metu, pasak atstovo, tiesiog įvyko nesusikalbėjimas su personalo vadybininke – esą dėl skubėjimo ji netinkamai suformulavo mintį.

Renata Vanagelienė | M. Ambrazo nuotr.

„Atkreiptinas dėmesys, kad Lygių galimybių įstatymas draudžia suteikti pirmenybę socialinės padėties pagrindu. Siekiant išvengti tokių nesusipratimų, siūlome kiekvienai įstaigai patvirtinti lygių galimybių politiką organizacijos viduje ir su ja supažindinti visus darbuotojus“, – sako Tarnybos teisininkė Renata Vanagėlienė.

Pagal Lygių galimybių įstatymą, darbdavys, priimdamas į darbą, privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, neatsižvelgdamas į asmens socialinę padėtį, lytį, tautybę ir kitus įstatyme numatytus asmens tapatybės bruožus. Socialinė padėtis įstatyme apibrėžiama kaip asmens padėtis, kurią lemia jo šeiminė padėtis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis, studijos mokslo ir studijų institucijose bei kiti su asmens turtine padėtimi susiję veiksniai.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki