Aktualu

Kontrolierė įspėjo „Kangoo Club Lietuva“ dėl diskriminacijos lytinės orientacijos ir negalios pagrindais

Mano teisės

„Kangoo Club Lietuva“ video klipo akimirka.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2021 06 16

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė nustatė, kad „Kangoo Club Lietuva“ paslaugų reklama diskriminavo asmenis dėl jų lytinės orientacijos ir negalios.

Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo klipe keturi vyrai su Seimo nariu Petru Gražuliu priešakyje avėjo specialiais batais ir šokinėdami dainavo žodžius „Kas nešokinės – tas pydaras“. Dėl šios reklamos įvertinimo lygių galimybių kontrolierei buvo pateikti trys skundai.

Vienas iš skundą dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu pateikusių pareiškėjų teigė, kad reklama žemina neheteroseksualius asmenis ir prieštarauja įstatymams bei socialinių tinklų politikai. Pareiškėjas pateikė akademinės literatūros, kurioje analizuojamas tokios neigiamos informacijos poveikis homoseksualių asmenų psichologinei būklei. Taip pat atkreipė dėmesį, kad neapykanta LGBT+ asmenų atžvilgiu Lietuvai turi skaudžių pasekmių, nes daug jaunimo dėl tokio elgesio su jais nusprendžia pasitraukti iš gyvenimo.

Pagal naujausią Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išaiškinimą, žodis „pederastas“ ir jo vediniai yra homoseksualius vyrus menkinantis žodis ir todėl nevartotinas.

Dar vienas pareiškėjas pateikė anoniminį skundą dėl diskriminacijos negalios ir lytinės orientacijos pagrindais. Jis nurodė, kad tarnybos karinėje misijoje metu buvo sužeistas ir tapo neįgalus. Todėl, kad nėra pajėgus sportuoti, pareiškėjas pasijuto pažemintas. Pasak pareiškėjo, negalintys šokinėti žmonės reklamoje yra laikomi nieko vertais, o Lietuvos kariuomenės veteranai turėtų būti labiau gerbiami, ypač Seimo narių. Skunde pažymima, kad reklama įžeidžia ir homoseksualius asmenis.

Lygių galimybių įstatymas suteikia teisę nenagrinėti anoniminių pareiškėjų skundų, nebent kontrolierius nusprendžia kitaip. Tačiau kontrolierė priėmė sprendimą atlikti tyrimą ir pripažino, kad reklama netiesiogiai diskriminavo ir asmenis su negalia. Vaizdo klipo veikėjai akivaizdžiai demonstravo, kad tik sportuojantys ir šokinėjantys yra laikomi vertingais asmenimis visuomenėje, o visi kiti yra prastesni už juos ir vadinami menkinančiai. Dėl šios priežasties žmonės su negalia bei visi, kurių fizinės galimybės yra ribotos, pavyzdžiui, dėl senyvo amžiaus ar sveikatos būklės, galėjo pasijusti menkesni.

Pareikalautas paaiškinti reklamos idėją, motyvą ir galimas pasekmes visuomenei, mažosios bendrijos „Šok į batą“ vadovas Tadas Romeika prisiėmė atsakomybę už vaizdo klipo viešinimą. Jis teigė, kad tai nebuvo komercinė reklama. Vaizdo klipas esą buvo protesto akcija prieš valdžios taikomus karantino ribojimus, dėl kurių sporto sektorius negalėjo vykdyti savo veiklų ir patyrė didelį nuostolį.

„Prekių ženklai turėtų prisiimti atsakomybę už tai, kaip viešina savo paslaugas. Reklamos gali būti labai galingas įrankis ne tik keisti mąstyseną, bet ir daryti įtaką asmenų elgesiui. Kai reklamose pasirenkama menkinti vieną ar kitą asmenų grupę dėl jų lytinės orientacijos, negalios ar kitų pagrindų, gali susidaryti įspūdis, kad tai yra normalus elgesys“, – sako B. Sabatauskaitė.

Lygių galimybių įstatymas numato pareigą visiems paslaugų teikėjams informacijoje apie paslaugas užtikrinti, kad joje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmenų lytinės orientacijos, negalios ir kitų asmens tapatybės bruožų.

Komentuoki