Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Kontrolierė: nemokamų prostatos vėžio tyrimų amžiaus riba – nepagrįsta

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2022 07 14

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė nustatė, kad Sveikatos apsaugos ministerija netinkamai įgyvendina Lygių galimybių įstatyme įtvirtintas pareigas – Lietuvos gyventojams nesudaro vienodų sąlygų, nustatydama nepagrįstą amžiaus ribą dėl nemokamų prostatos vėžio tyrimų. Tai paaiškėjo ištyrus skundą dėl ankstyvosios diagnostikos tyrimų, kurie, pagal šiuo metu galiojančią tvarką, nemokamai atliekami tik asmenims nuo 50 iki 69 metų.

Nemokamas tyrimas – nebepriklauso

Į kontrolierę kreipėsi 79-erių metų pareiškėjas, kuris pagal gydytojo rekomendaciją turi reguliariai atlikti prostatos specifinio antigeno nustatymo tyrimą. Tačiau jau 10 metų jis tai daro savo lėšomis, nes pagal prostatos vėžio tyrimų programą, patvirtintą Sveikatos ministro įsakymu, pareiškėjui reikalingas tyrimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų apmokamas tik asmenims nuo 50 iki 69 metų amžiaus.

Sveikatos apsaugos ministerija paaiškino, kad „prevencinės programos yra nukreiptos į tam tikrą populiacijos dalį, kurios rizika susirgti vėžiu yra didžiausia bei geriausi gydymo rezultatai“, o „programose dalyvaujančių asmenų tikslinės amžiaus grupės ribos bei tyrimų periodiškumas nustatyti vadovaujantis mokslininkų rekomendacijomis“. Ministerija taip pat pateikė sergamumo prostatos vėžiu Lietuvoje statistiką, tačiau pateikti duomenys atspindi padėtį tik iki 2015 metų.

Besiremdama pateikta statistika, ministerija tokios tikslinės grupės parinkimą aiškino tuo, kad „iki programos pradžios prostatos vėžys dažniausiai buvo diagnozuojamas 70–79 m. amžiaus vyrams, nuo programos pradžios prostatos vėžys pradėtas diagnozuoti anksčiau – dažniausiai diagnozuojamas 60–69 m. amžiaus grupėje“.

Nepakankama priežastis nefinansuoti tyrimo

B. Sabatauskaitė sako, jog pats faktas, kad prostatos vėžys šiek tiek dažniau diagnozuojamas jaunesniems nei 70 metų asmenims, nėra pakankama priežastis ankstyvosios diagnostikos tyrimų nefinansuoti ir 70 metų sulaukusiems bei vyresniems asmenims, kurių amžiaus grupėje, remiantis statistikos duomenimis, vis dar diagnozuojamas reikšmingai didelis prostatos vėžio atvejų skaičius.

„Ministerija pateikė statistikos duomenis, atspindinčius prostatos vėžio diagnostiką bei sergamumą Lietuvoje tik iki 2015 m., todėl remtis šiais neišsamiais duomenimis negalima – tai neatspindi bent penkių pastarųjų metų situacijos Lietuvoje. Dėl šios priežasties nėra galimybės daryti įžvalgų, apibendrinimų, kiek prostatos vėžio atvejų yra diagnozuota nuo 2016 m. iki 2022 m. skirtingose amžiaus grupėse, kiek atvejų diagnozuojama 70+ asmenų amžiaus grupėje, kuri šiuo metu yra eliminuota iš PSDF lėšomis finansuojamos ankstyvosios prostatos vėžio diagnostikos programos“, – teigia B. Sabatauskaitė.

Kontrolierė taip pat pažymi, kad lygių galimybių ir apskritai žmogaus teisių įgyvendinimo kontekste, PSDF lėšomis finansuojamų paslaugų teikimas peržengusiems nustatytą maksimalią 69 metų amžiaus ribą žmonėms turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į šių žmonių specifinę padėtį visuomenėje: „Dažniausiai minėto amžiaus žmonės yra senatvės pensininkai, turintys vienintelį pragyvenimo šaltinį – gaunamą pensiją, iš kurios jiems tenka sumokėti už tyrimus. Suprantama, kad pagal pateikiamus duomenis pensinio amžiaus žmonės, sulaukę 70 metų, žymiai dažniau serga įvairiomis ligomis nei jaunesni žmonės, todėl  jiems būtina gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas bei pagarbią, orumą garantuojančią medikų pagalbą. Moraline prasme dabartinė praktika gali priversti šiuos žmones jaustis socialinės atskirties ar nurašyta grupe, nors rizika susirgti vis dar yra ganėtinai didelė.“

Lygių galimybių kontrolierė padarė išvadą, kad vykdant Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą netinkamai įgyvendindamas Lygių galimybių įstatymas, kuriuo nustatyta valstybės institucijų pareiga užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės, nepaisant amžiaus. Kontrolierė kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją su siūlymu pakeisti programos nuostatas ir sudaryti lygias galimybes vyresniems nei 70 metų amžiaus asmenims dalyvauti PSDF lėšomis finansuojamoje prostatos vėžio diagnostikos programoje. Šiuo atveju, Sveikatos apsaugos ministerija nepateikė argumentų dėl būtent tokių amžiaus ribojimų pagrįstumo.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki