Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Lietuvos Raudonasis Kryžius: vaikų sulaikymas Užsieniečių registracijos centre pažeidžia geriausius vaiko interesus

Užsieniečių registracijos centras, Lietuvos Raudonojo kryžiaus nuotr.

2015 03 05

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovaujami prieglobsčio prašytojai iš Afganistano laimėjo bylą Švenčionių rajono apylinkės teisme, kuriame priimtas sprendimas laikomas tinkama teismų praktika, sprendžiant prieglobsčio prašytojų su mažamečiais vaikais sulaikymo klausimus.

2014 m. spalio pabaigoje sutuoktiniai prieglobsčio prašytojai R.N. ir M.H.M iš Afganistano bei dvi mažametės jų dukros (5 ir 8 metų) pateko į Lietuvą, perėję sieną iš Baltarusijos pusės, ir pateikė Lietuvos pasieniečiams prieglobsčio prašymus. Migracijos departamentas nusprendė šiuos prašymus nagrinėti, o jų nagrinėjimo laikotarpiu prieglobsčio prašytojų šeima buvo apgyvendinta atvirame Užsieniečių registracijos centro (URC) korpuse.

Nesulaukusi Migracijos departamento sprendimo dėl prieglobsčio, afganistaniečių šeima išvyko iš Užsieniečių registracijos centro ir buvo sulaikyta prie Lenkijos sienos. Dėl to Valstybės sienos apsaugos tarnyba kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą su teikimais sulaikyti pareiškėjų šeimą su nepilnamečiais vaikais. Teismas nurodė, jog Afganistano piliečiai, nesulaukę sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo, siekė išvykti iš Lietuvos į kitą valstybę, pažeidžiant nustatytą tvarką. Teismas pripažino šiuos veiksmus kaip trukdymą priimti sprendimą prieglobsčio bylose bei priėmė sprendimą sulaikyti šeimą URC sulaikymo korpuse.

Prieglobsčio prašytojai, atstovaujami Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK), su minėtu sprendimu nesutiko. LRK siekė, kad teismas pripažintų, jog priimant sprendimą dėl sulaikymo visais atvejais prioritetas būtų teikiamas vaikų geriausių interesų užtikrinimui. Pasak pareiškėjų, Lazdijų rajono apylinkės teismas nenagrinėjo geriausių vaikų interesų, t.y. neįvertino, kaip priimtas sulaikymo sprendimas paveiks dvi mažametes. Pareiškėjų nepilnamečiai vaikai negalėjo patirti bausmių dėl netinkamo tėvų elgesio ar prarasti jiems garantuojamas teises. Tačiau būtent po savo tėvų sulaikymo nepilnamečiai susidūrė su netinkamu elgesiu: gyveno suaugusiems neteisėtiems migrantams pritaikytame sulaikymo centre, kuriame nėra užtikrinamos tinkamos gyvenimo sąlygos mažamečiams vaikams.

Tai, kad sulaikymo sąlygos Užsieniečių registracijos centre pažeidžia vaikų teises, LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga nustatė dar 2013 m. Kontrolieriaus institucija pažymėjo, jog pastatas yra avarinės būklės, jame nėra užtikrinamos normalios ir švarios gyvenimo sąlygos, vaikams nėra leidžiama lankyti mokyklos, fiziškai, protiškai ir socialiai vystytis. Panašią išvadą pateikė ir LR Seimo kontrolieriaus įstaiga, apsilankius URC sulaikymo patalpose 2014 metais. Seimo kontrolierius pabrėžė, kad esamos užsieniečių laikymo sąlygos ne tik negarantuoja jų saugumo, bet ir neužtikrina tinkamų apgyvendinimo sąlygų pažeidžiamiems asmenims, šeimoms. Vizito metu konstatuota, jog patalpose nėra užtikrinama ir palaikoma švara, o sąlygos tinkamai pasirūpinti asmens higiena nėra geros.

2015 m. kovo 3 d. Švenčionių rajono apylinkės teismo nutartyje nurodoma, kad pažeidžiami asmenys ir šeimos, kuriose yra nepilnamečių, gali būti sulaikyti tik ypatingu atveju, atsižvelgiant į geriausius vaiko ir pažeidžiamų asmenų interesus. Šioje šeimoje yra dvi mažametės mergaitės – 5 ir 8 metų amžiaus, kurios gali būti sulaikytos tik kraštutiniu atveju, kuris minimoje situacijoje nebuvo nustatytas. Dėl šių priežasčių teismas tenkino pareiškėjų prašymus taikyti alternatyvią sulaikymui priemonę, apgyvendinant šeimą Užsieniečių registracijos centre netaikant judėjimo laisvės apribojimų.

Lietuvos Raudonasis Kryžius džiaugiasi šiuo pasiekimu ir tiki, kad analogiškose bylose teismai taikys analogišką praktiką, sprendžiant šeimų sulaikymo klausimus. Sąlygos URC sulaikymo patalpose yra visiškai netinkamos sulaikyti vaikus, o net ir esant sulaikymo pagrindui, šeimos su vaikais neturėtų būti sulaikomos, nes visais atvejais prioritetas turi būti teikiamas geriausiems vaiko interesams.

Ši byla yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgyvendinamo projekto „Migracija ir žmogaus teisės: migrantų orumo apsauga“ dalis, kuriuo siekiama gerinti pabėgėlių ir migrantų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Projektą finansuoja Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa Lietuvoje.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki