Aktualu

Paskelbti nominantai lygybės ir įvairovės apdovanojimuose

Šiandien prasideda Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų antrasis etapas, kurio metu galima balsuoti už kandidatus, prisidėjusius prie lygybės ir įvairovės sklaidos Lietuvoje 2015 metais.

lygybe.lt nuotr.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu jau trečius metus iš eilės rengia Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Pirmojo etapo metu sulaukta 115 pasiūlymų, iš kurių Atrankos komisija, sudaryta iš žmogaus teisių ir lygių galimybių srityje dirbančių ekspertų, atrinko po tris nominantus 8 kategorijose.

Lyčių lygybės apdovanojimas, skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje. Šių metų kandidatai:

 • AB „SWEDBANK“. Už skiriamą dėmesį lyčių lygybės ir lygių galimybių politikai, padidintą vadovybės narių moterų skaičių ir išlaikomą lyčių pusiausvyrą banko valdyboje ir visų grandžių vadovybėje.
 • Prof. ONA GRAŽINA RAKAUSKIENĖ. Už indėlį į mokslinius tyrimus lyčių ekonomikos srityje.
 • PROJEKTAS „MOTERYS KALBA“.Už jaunų feminisčių komandos drąsą dalintis istorijomis lyčių ne/lygybės tematika, taip įkvepiant kitas moteris kalbėti aktualiomis temomis.

Tautų dialogo apdovanojimas, skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose. Šių metų kandidatai:

 • INICIATYVA “PRIIMSIU PABĖGĖLĮ”. Už savanoriškas pastangas kurti saugią erdvę naujai atvykusiems ir prieglobsčio prašantiems kitų tautų, kultūrų ir religijų žmonėms.
 • Prof. BOGUSLAVAS GRUŽEVSKIS. Už tautų dialogo puoselėjimą, plėtojant draugiškus santykius su lenkų tautine bendruomene ir Lenkija.
 • PROJEKTAS “MIŠRI ŠEIMA”. Už skatinimą palankiau žiūrėti į skirtingų tautų, kultūrų, rasių, religijų šeimas, skleidžiant tolerancijos, antidiskriminacijos ir tautinio identiteto multikulūrinėje visuomenėje idėjas.

Vaivorykštės apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT* teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT* atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę. Šių metų kandidatai:

 • JŪRATĖ JUŠKAITĖ. Už drąsą atsiskleisti  #TRANS_LT kampanijos metu ir taip paskatinti diskusijas apie trans* asmenų situaciją ir transfobiją, už profesionalų darbą rengiant straipsnius, veiklas susijusias su moterų ir LGBT* teisių klausimais.
 • ALANTA KAVAITĖ/FILMAS “SANGAILĖS VASARA”. Už režisūrinį sprendimą dviejų merginų meilę filme rodyti kaip tiesiog meilę, taip žengiant didelį žingsnį tolerancijos visuomenėje link.
 • TĖVŲ, TURINČIŲ LGBT VAIKŲ, PARAMOS GRUPĖ. Už pirmą kartą istorijoje parodytą drąsą susiburti į paramos grupę, už tėvų paramą vienas kitam, advokatavimą savo vaikams, už tai, kad tėvai, turintys LGBT* vaikų, nebesijaučia tokioje situacijoje vieni.

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas. Šių metų kandidatai:

 • LINA PLIOPLYTĖ/ FILMAS “AMŽINAI STILINGOS”. Už stilingą akibrokštą jaunystės kulto apsėstai visuomenei ir drąsios ir išdidžios senatvės pareiškimo pristatymą dokumentiniame filme „Amžinai stilingos“.
 • JOANA VANAGIENĖ. Už nenuilstamą įvairių kartų vienijimą vardan bendrų tikslų ir amžiaus stereotipus laužančią energiją.
 • RADIJO LAIDA ‘MAN 20-KELI”. Už iššūkių, kartų konfliktų ir jų sprendimo būdų, progresyvių idėjų XXI amžiaus Lietuvoje ir perspektyvų pasiūlymų sklaidą 20-mečių lūpomis.

Įveiktos kliūties apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje. Šių metų kandidatai:

 • KRISTINA DUDONYTĖ. Už įkvėpiantį pavyzdį ir ryžtą savo profesinėje ir visuomeninėje veikloje šalinti kliūtis žmonėms su negalia gyventi orų ir visavertį gyvenimą.
 • DARIUS LIAUGAUDAS. Už atsidavimą svajonei sklandyti ir darbą, dovanojantį skrydžio džiaugsmą kitiems žmonėms su negalia.
 • PARODA “AccessAbility”. Už atvirumą ir drąsą atvirai ir nuoširdžiai prabilti pasauliui apie neįgalių žmonių galią.

Religijų įvairovės apdovanojimas skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje. Šių metų kandidatai:

 • NERINGOS REKAŠIŪTĖS PARODA “ISLAMAS LIETUVOJE”. Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą visuomenėje, pozityvaus ir objektyvaus musulmonų matomumo Lietuvoje didinimą.
 • Doc. AUŠRA PAŽERAITĖ. Už aktyvų ir nuoseklų mokslinį darbą, sklaidant vyraujančius mitus ir stereotipus apie religijas, viešinant tyrimus žiniasklaidoje, kuriant atviresnę visuomenę, besidominčią religijų įvairove.
 • Prof. EGDŪNAS RAČIUS. Už ilgametį ir nuodugnų islamo tyrinėjimą, kompetentingus komentarus viešoje erdvėje, nusistovėjusių stereotipų apie islamą ir musulmonus griovimą bei intelektualios diskusijos puoselėjimą.

Metų proveržio apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai. Šių metų kandidatai:

 • LGBT* TEISIŲ ASOCIACIJOS LGL KAMPANIJA “#TRANS_LT”. Už drąsias jaunų žmonių istorijas apie tai, ką reiškia būti trans* asmeniu, papasakotus iššūkius ir atkreiptą dėmesį į translyčių asmenų problemas Lietuvoje.
 • VIDEO KLIPAS “EKSPERIMENTAS VERTIMAS”. Už įgalinantį svetimos gėdos postūmį kovoti su patyčiomis ir neapykanta, skatinti sugyvenimo ir pagarbos idėjas.
 • EGLĖ JOKUŽYTĖ. Už regos negalią turinčių ir matančių žmonių suartinimą jaučiant knygas.

Žiniasklaidos balso apdovanojimas skiriamas žiniasklaidos atstovams, kurie savo darbu, veiksmu ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises. Šių metų kandidatai:

 • JUDĖJIMAS “MEDIA 4 CHANGE” LIETUVOJE. Už jaunų žurnalistų, redaktorių, žmogaus teisių ekspertų ir atskirties grupių suvienijimą bendriems tikslams, aukštos žurnalistinės etikos  puoselėjimą.
 • SAVAITRAŠTIS “BIČIULYSTĖ”. Už žmonių su negalia būrimą į bendruomenę, kvietimą juos siekti tikslų, nuolatinį informacijos skleidimą, už teigiamo požiūrio į žmogų su negalia formavimą.
 • ARTŪRAS MOROZOVAS. Už socialiai jautrios fotografijos Lietuvos žiniasklaidoje vystymą, požiūrio apie pažeidžiamas visuomenės grupes keitimą, darbą pabėgėlių stovyklose, Ukrainos kovos už laisvę fiksavimą.

Galutinis kiekvieno nominanto balas susidės iš Atrankos komisijos ir atviro internetinio balsavimo rezultatų. Komisijos ir internetinio balsavimo rezultatai sudaro po 50 procentų galutinio balo. Nominantas, savo nominacijoje turintis aukščiausią komisijos ir internetinio balsavimo suminį balą, bus skelbiamas šios nominacijos laimėtoju.

Balsuoti už norimus kandidatus galima iki balandžio 13 d. 14 val. užpildžius elektroninę anketą: https://kwiksurveys.com/s/t7LM5BXG

Laimėtojai bus apdovanoti š.m. balandžio 18 d. 18 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Daugiau apie kandidatus: http://lygybe.lt/lt/apdovanojimai-2015

Komentarai (1)
 1. :)

  ko tai tas apdovanojimo simbolis (delnas) primena Rusijos “Naši” organizacijos simbolį, kyla įvairių klausimų… a bet nieko keisto.

  2016 04 03 / IP: 78.60.17.102


  Netinkamas komentaras?

Susiję straipsniai