Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Pernai į lygių galimybių kontrolierę kreipėsi rekordinis skaičius žmonių

Birutė Sabatauskaitė, Olgos Posaškovos nuotr.

Birutė Sabatauskaitė, Olgos Posaškovos nuotr.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2022 04 01

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba visuomenei pristatė 2021-ųjų metų veiklos ataskaitą. Svarbiausia praėjusių metų Tarnybos veikla bei statistinė informacija pristatyta simbolinę dieną – prabėgus lygiai metams po to, kai Seime prisiekė nauja lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.

„Praėjusiais metais Tarnyboje gautas rekordinis kreipimųsi skaičius, aktyviai įgyvendinome ir šviečiamąsias, diskriminacijos prevencijos veiklas. Metai buvo įtempti visame žmogaus teisių lauke: pandemija, jos įtaka dar didesniam skirtingų grupių pažeidžiamumui, išaugę neapykantos kalbos mastai viešoje erdvėje, padidėjęs prieglobsčio prašytojų skaičius. Visa tai turėjo įtakos kasdienei mūsų veiklai, reikalavo prisitaikyti,“ – apie pirmuosius metus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje pasakoja Birutė Sabatauskaitė.

Lyčių nelygybės klausimai išlieka aktualiausi

Pernai Tarnyba sulaukė net 1011 kreipimosi dėl galimos diskriminacijos. Tai – didžiausias skaičius nuo Tarnybos gyvavimo pradžios. Didžioji dalis žmonių kreipėsi rašydami paklausimus (64 proc.), kiti teikė skundus (22 proc.) ir kreipėsi per socialinį tinklą „Facebook“ (14 proc.). Tarnybos teisininkai (-ės) praėjusiais metais dar 595 asmenims suteikė konsultacijas telefonu.

„Norisi pabrėžti, kad mūsų teikiamos konsultacijos dėl diskriminacijos yra ne ką mažiau svarbios, nei patys skundai. Kartais besikreipiantiems žmonėms suteikus patarimų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, ko prašyti darbdavio ar paslaugų teikėjų, situacijos išsprendžiamos greičiau ir efektyviau. Tai padeda įgyvendinti pagrindinį Tarnybos tikslą – užtikrinti lygias galimybes“, – teigia Birutė Sabatauskaitė.

Galima diskriminacija lyties pagrindu išlieka dažniausia keipimosi priežastimi – 2021 metais dėl to kreiptasi 203 kartus, tai sudarė 20 proc. visų kreipimųsi. Dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu asmenys kreipėsi 125 kartus (12 proc.), amžiaus pagrindu – 110 (11 proc.). Kur kas mažiau kartų kreiptasi dėl socialinės padėties bei įsitikinimų ar pažiūrų, tautybės, lytinės orientacijos, pilietybės ir daugialypės diskriminacijos.

Skirtingai nei 2020 metais, pernai į kontrolierę dažniausiai buvo kreipiamasi dėl galimos diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos srityje. Visgi daugiausiai pažeidimų nustatyta vartotojų teisių apsaugos srityje. Mažiau – darbo santykių srityje, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veikloje, švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų srityje.

Siekdama geriau suprasti problemas, su kuriomis susiduria skirtingos visuomenės grupės, kontrolierė inicijavo susitikimus su bendruomenių atstovais. Šie susitikimai bus tęsiami ir šiais metais.

Švietėjiškoje veikloje – neapykantos kalbos ir smurto temos

Praėjusiais metais Tarnyba tęsė veiklas, skatinančias užtikrinti palankesnes sąlygas sėkmingai derinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Buvo atlikta teisinės bazės analizė, visuomenei pristatyti tyrimai apie įvairias kliūtis, su kuriomis susiduria darbą ir asmeninį gyvenimą derinantys darbuotojai. Taip pat pateiktos rekomendacijos darbdaviams ir politikos formuotojams – pavyzdžiui, siūlymai užtikrinti lankstesnes darbo sąlygas darbuotojams(-oms), kurie(-ios) augina vaikus, prižiūri ar slaugo asmenis su negalia, vyresnius šeimos narius.

„Neapykantos kalba yra nusikaltimas“ – skelbė pernai daug dėmesio sulaukusi Tarnybos kampanija, skirta neapykantos kalbos prevencijai ir sąmoningumo didinimui. Šiai problemai spręsti skirtuose projektuose, Tarnyba kartu su partneriais siekė Lietuvos institucijų atsako į neapykantos kalbą tobulinimo, parengė mokymų vadovą, skirtą paruošti policijos pareigūnus(-es) reaguoti į neapykantos nusikaltimus prieš LGBTI+ asmenis.

2021-ieji buvo paskutiniai Tarnybos vykdomo projekto smurto lyties pagrindu tema metai. Trijose savivaldybėse įgyvendinto projekto metu dėmesys buvo skiriamas ne tik institucijų tarpusavio bendradarbiavimui stiprinti, bet ir įtrauktos gimnazijos, siekiant atsisakyti smurtą pateisinančių lyčių stereotipų. Mokyklų bendruomenės pačios kūrė savo idėjas lyčių stereotipų prevencijai, dalyvavo eksperčių mokymuose bei kituose užsiėmimuose, kviečiančiuose kritiškai permąstyti savo pačių įsitikinimus apie vyrų ir moterų vaidmenis visuomenėje.

Lygių galimybių integravimas darboviečių kasdienėse veiklose

2021 m. Tarnyba aktyviai dirbo didinant verslo ir viešojo administravimo organizacijų kompetencijas užtikrinti lygias galimybes savo darbuotojams ir klientams. B. Sabatauskaitė atkreipia dėmesį, kad itin svarbus lyčių lygybės klausimų kėlimas savivaldybėse: „Savivaldos institucijos rūpinasi svarbiais mūsų kasdienio gyvenimo aspektais – nuo sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų iki viešojo transporto ir miesto apšvietimo. Todėl Tarnybos ekspertės pernai surengė daugiau nei 30 renginių Lietuvos savivaldybių specialistams apie lyčių lygybės svarbą šių įstaigų veiklose“.

17 organizacijų taip pat pasinaudojo „Lygių galimybių liniuote“, siekdamos išsiaiškinti kaip lygios galimybės užtikrinamos organizacinėje bendravimo kultūroje, įdarbinant asmenis, keliant jų kvalifikaciją, nustatant atlyginimą, kokios darbuotojų nuostatos vyrauja ir pan. Dėl lygių galimybių politikos ir įvairovės valdymo savo organizacijose konsultavosi daugiau nei 40 įvairią veiklą vykdančių įmonių ir įstaigų.

Šiemet Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba planuoja tęsti susitikimus su pažeidžiamas visuomenės grupes atstovaujančiomis organizacijomis, vykdyti darbo ir asmenio gyvenimo derinimą skatinančias veiklas, skatinti įstatymų leidėjus atsižvelgti į lyčių lygybės ir lygių galimybių užtikrinimo klausimus, gerinti Tarnybos komunikacijos prieinamumą visoms visuomenės grupėms, didinti visuomenės sąmoningumą apie lyčių lygybės naudą, diskriminacijos atpažįstamumą, smurtą prieš moteris su negalia.

2021 m. veiklos ataskaita
2021 m. ataskaitos infografikas

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki