Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Seimas sustiprino žmonių su negalia teisių apsaugą

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2018 12 13

Šią savaitę Seimas priėmė Lygių galimybių įstatymo pataisas, kuriomis prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos įsteigta nepriklausoma Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija. Nuo kitų metų vasaros ji įgyvendins Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencijos stebėseną.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė džiaugiasi sustiprėjusia žmonių su negalią teisių apsauga. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad šiomis pataisomis Lietuva įgyvendino JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendaciją sukurti nepriklausomą Konvencijos laikymosi priežiūros mechanizmą.

„Iki šiol negalėjome Konvencijos pažeidimų analizuoti visa apimtimi. Dabar Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija bus tiesiogiai įgalinta vertinti veiksmus arba neveikimą, jų atitikimą šiam JT dokumentui, teiks nuomonę bei pastabas dėl galiojančių teisės aktų ar jų projektų“, – sakė kontrolierė.

Ši komisija ne tik tikrins, kaip Lietuvoje įgyvendinamos Konvencijos nuostatos, bet ir teiks rekomendacijas Seimui, Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, lygių galimybių kontrolieriui bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Ji taip pat rengs JT neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos ataskaitas, lygių galimybių kontrolieriui siūlys atlikti tyrimus bei sudaryti darbo grupes.

Komisijos, sudarytos iš penkių ekspertų, sudėtį tvirtins lygių galimybių kontrolierius. 4 kandidatus ketverių metų kadencijai bendru sutarimu siūlys žmonių su negalia organizacijos, vienas narys atstovaus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

Nauja Lygių galimybių įstatymo redakcija įsigalios 2019 m. liepos 1 d.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki