Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
X

Paremk Lietuvos žmogaus teisių centro veiklą!

Kasdien siekiame mažinti atotrūkį tarp deklaruojamų vertybių – laisva, vakarietiška, demokratiška, žmogaus teises užtikrinanti Lietuva – ir realybės, kurioje žmonės gyvena šiandien. Dirbame tam, kad užtikrintume žmogaus teises Lietuvoje ir padėtume kiekvienam jaustis oriai būnant savimi.

Reklaminis baneris Reklaminis baneris
Aktualu

Seimo kontrolierė: ilgalaikis de facto sulaikymas Medininkų stovykloje prilygsta orumą žeminančiam elgesiui

Seimo kontrolierių įstaiga | 2022 07 08

Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė paskelbė kankinimų prevencijos ataskaitą po apsilankymų Medininkų Užsieniečių registracijos centre. Atsižvelgusi į patikrinimų metu nustatytas aplinkybes, aktualius tarptautinius standartus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, ataskaitoje Seimo kontrolierė daro išvadą, kad Medininkų URC gyvenamųjų konteinerių stovykloje apgyvendintų užsieniečių laikymo sąlygos, jose asmenis laikant ilgą laiką be teisės laisvai išvykti iš Medininkų URC teritorijos, prilygsta žmogaus orumą žeminančiam elgesiui.

„Situacija Medininkų URC yra sudėtinga dėl įvairių aplinkybių. Visų pirma, ką pripažino ir kalbinti pareigūnai, gyvenamųjų konteinerių stovykla nėra pritaikyta ilgalaikiam apgyvendinimui. Pavyzdžiui, riboti elektros energijos tiekimo pajėgumai lemia, kad užsieniečiams draudžiama turėti elektros prietaisų, stovyklos planavimo metu padaryti sprendimai lemia, kad į virtuvėlių konteinerius nėra galimybės atvesti vandentiekio. Prastos gyvenimo sąlygos prisideda prie ilgalaikio laisvės apribojimo ir neapibrėžtumo situacijoje esančių asmenų patiriamo streso ir prastos psichologinės būklės. Antra, socialinių darbuotojų, psichologų stoka lėmė tiek nepakankamą dėmesį čia laikomų asmenų poreikiams, tiek ir tapo rimtu iššūkiu pareigūnams, akcentavusiems sudėtingas tarnybos sąlygas“, – teigia Seimo kontrolierė.

dr. Erika Leonaitė, Augusto Didžgalvio nuotr.

Ataskaitoje akcentuojama, kad visiems Medininkų URC apgyvendintiems užsieniečiams taikomų faktinių apribojimų pobūdis ir laipsnis (apgyvendinimas rakinamame bendrabutyje ar rakinamuose sektoriuose ir ribotos galimybės judėti tarp jų, itin griežti laisvės apribojimai, priežiūros / kontrolės pobūdis, itin ribotas laisvas plotas gyvenamuosiuose sektoriuose, kasdienio aktyvaus ir prasmingo užimtumo neužtikrinimas, ilga, t. y. daugiau nei 10 mėnesius trunkanti apgyvendinimo trukmė) prilygsta de facto sulaikymui.

„Kai kurie asmenys Medininkų URC gyvenamųjų konteinerių miestelyje yra daugiau nei 10 mėnesių ne tik be galimybės palikti centro teritoriją, bet ir su itin ribotomis galimybėmis išeiti už savo gyvenamojo sektoriaus ribų. Kaip pasakojo patys Medininkų URC pareigūnai, kamuoliui atsidūrus už sektorius juosiančios tvoros, jo pasiimti užsienietis eina su pareigūnų palyda“, – pažymi Seimo kontrolierė.

Kalbėdama apie materialines užsieniečių apgyvendinimo sąlygas Medininkų URC, Seimo kontrolierė pastebi, kad absoliuti dauguma Medininkuose laikomų užsieniečių yra apgyvendinti keturiuose gyvenamaisiais konteineriais apstatytuose sektoriuose. Jų bendro naudojimo patalpose trūksta baldų, įrangos ir kito inventoriaus, virtuvėlėmis vadinamuose konteineriuose nėra viryklių ir plautuvių, nes nėra galimybės užtikrinti pakankamo elektros tiekimo bei atvesti vandentiekio, A sektoriuje moterims nėra užtikrintas pakankamas tualetų skaičius. Geresnės materialinės sąlygos užtikrintos tik pasieniečių bendrabučio patalpose apgyvendintiems pažeidžiamiems asmenims.

Medininkų užsieniečių registracijos centras

Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Medininkų URC nėra tinkamai užtikrinama užsieniečių teisė pateikti prašymus, skundus ir kitus kreipimusis. „Šis klausimas itin svarbus kaip viena iš prevencinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias savavališkiems sprendimams ir situacijoms, kai prašymą pateikęs asmuo nesužino, kodėl prašymas buvo atmestas“, – pabrėžė Seimo kontrolierė.

Seimo kontrolierės bei Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro tarnautojų kankinimų prevencijos vizitai Medininkų URC buvo vykdomi 2022 m. gegužės 24 ir birželio 20 dienomis.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki