Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Sprendimas neplatinti pasakų primena sovietinę cenzūrą

Jūratė Juškaitė | 2014 05 07
Komentarų skaičius

12

Prieš pusmetį pasirodęs pasakų rinkinys „Gintarinė širdis”, kuriame publikuotos ir dvi pasakos apie tos pačios lyties poras ‒ jau niekur nebepardavinėjamas. Internetinėse parduotuvėse, kurios turėjo likučių, kai kas dar spėjo knygą įsigyti. Iš Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos internetinės svetainės informacija apie tai, kad tokia knyga išleista, dingo. Universitetas teigia tokį sprendimą priėmęs remdamasis vidaus ir išorės ekspertais bei neslepia, kad tam įtakos turėjęs ir iš grupės Seimo narių gautas raštas. Pasakų autorė Neringa Mikalauskienė, kūrybą publikuojanti kaip Neringa Dangvydė, sako, kad tokie Universiteto veiksmai primena sovietmetį, kai užtekdavo vieno skambučio „iš viršaus” ir „nepatogi” knyga ar filmas būdavo „padedami ant lentynos” ir žmonių nepasiekdavo. Teisės specialistai prideda, kad toks elgesys – kūrybinės laisvės ribojimas ir diskriminacija, Lietuvai galinti kainuoti dar vieną pralaimėtą bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme.

„Gintarinės širdies” autorė sako trejus metus dirbusi Vaikų linijoje, kur vaikai skambino ir pasakojo apie patiriamas patyčias. Taip esą kilusi mintis sukurti magiškas istorijas apie neįgalumą, tos pačios lyties poras, romus, žmones, turinčius kitokią nei dauguma odos spalvą ir kitas grupes, dažnai patiriančias visuomenės atskirtį. Neringa Dangvydė stebėjosi, kad toleranciją ir įvairovės pažinimą skatinančios pasakos daliai visuomenės kelia nepasitenkinimą: „Knygoje ‒ šešios pasakos, o užkliuvo tik dvi: tos, kur yra kalbama apie homoseksualių žmonių meilę. Kai kurie įsivaizduoja, kad vaikai, perskaitę pasaką, kur vienas iš trijų brolių įsimyli juodaodį siuvėją, arba kur princesė pamilsta batsiuvio dukterį, patys perims būtent tokį modelį. Bet juk knygoje yra aštuonios heteroseksualios šeimos. Ir visų jų bendravimas gražus, galintis būti pavyzdžiu kitiems”, ‒ sakė pasakų autorė.

Inspektorė: pasakos žalingos mažamečiams

Tačiau Lietuvos tėvų forumui, ne kartą pasisakiusiam prieš vaikų informavimą apie santykius tarp tos pačios lyties asmenų, bei konservatyviai Seimo narių grupei kreipusis į Lietuvos edukologijos universitetą ir Kultūros ministeriją, pastaroji kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą prašydama „Gintarinę širdį” „įvertinti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo aspektu”. Zitos Zamžickienės vadovaujamos tarnybos ekspertai tvirtina nustatę, kad dvi pasakos, kuriose pasakojama apie santykius tarp tos pačios lyties veikėjų ,,Kaip karaliaus sūnus išminties ieškojo” ir ,,Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių lakštingalom giedančių” priskirtinos „neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos kategorijai”. Z. Zamžickienės vadovaujama tarnyba tvirtina, kad pasakų rinkinyje skatinama kitokia nei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata, o šios dvi pasakos yra „kenksmingos, per invazyvios, direktyvios ir manipuliatyvios” vaikams iki keturiolikos metų. Inspektorė siūlo nedrausti knygos platinimo, tačiau riboti prieinamumą ir pasakų rinkinį žymėti „N-14″ ženklu.

LEU pasakas laiko „homoseksualizmo propaganda”

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) teigia, kad Žurnalistų etikos inspektorės išvada turėjusi įtakos sprendimui nebeplatinti knygos. Oficialiame LEU atsakyme taip pat sakoma, kad  knyga išleista asmeniniu Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos direktoriaus Jono Balčiūno nurodymu, už tai direktoriui jau skirta tarnybinė nuobauda ‒ papeikimas. Universitetas tvirtino apgailestaujantis dėl knygos pasirodymo, o pasakas ,,Kaip karaliaus sūnus išminties ieškojo” ir ,,Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių lakštingalom giedančių” laikantis „žalingomis bei primityvia ir angažuota homoseksualizmo propaganda”. LEU teigė taip pat rėmęsis atsakyme neįvardytais ekspertais, kurie skirtingas lytines orientacijas įvardijo kaip vieną iš socialinių problemų: „Mokslininkai, pedagogai, švietėjai laikosi nuostatos, kad vaikui, kuriam dar neaktualios tam tikros socialinės problemos – skirtingos lytinės orientacijos,  narkotikų vartojimas ar kt. ‒ tokia informacija per anksti nekišama” ‒ teigiama oficialiame LEU atsakyme.

Ministerija: knyga turės būti pažymėta N-14 ženklu

Kultūros ministerija, LEU persiuntusi Žurnalistų etikos inspektorės Z. Zamžičkienės išvadą,  tvirtina, kad platinimo stabdymas yra su ja nederintas ir sako reikalausianti LEU vykdyti inspektorės išvadoje įvardytas priemones: organizuoti, kad ir išplatinti, ir numatomi platinti knygos egzemplioriai būtų įdėti į specialius įdėklus su atitinkamu įspėjamuoju užrašu arba indeksu. Tam Universitetui ji jau esą pateikusi viešųjų bibliotekų, kurioms perduotos pasakų rinkinio kopijos, adresus ir telefono numerius. Taip pat Ministerijos atsakyme teigiama, kad Universitetui neįvykdžius Žurnalistų etikos inspektoriaus išvadose minimų priemonių, bus reikalaujama grąžinti knygos leidybai skirtą 7010 litų paramą.

Inspektorės išvada – tiesus kelias į Strasbūrą?

Tačiau Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, advokatas Vytautas Mizaras, paprašytas įvertinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvadą, teigė, kad sunku „įvertinti visišką teisinį absurdą”. Anot jo, tarnybos ekspertai, skaitydami pasakas, vadovavosi, matyt, daugiau savo fobijomis, o ne Konstitucija. Esą dar 2011 metais Konstitucinis Teismas pasakė, kad šeimos samprata arba teisė į šeimos gyvenimo pagarbą neapsiriboja tik vyro ir moters santuoka. Anot profesoriaus, teismas taip pat pažymėjo, kad Konstitucija turi būti interpretuojama neatsietai nuo tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų, ją aiškinant Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos kontekste. Jo praktika rodo, kad valstybės narės privalo gerbti realiai egzistuojančias šeimos gyvenimo formas, įskaitant ir tarp tos pačios lyties asmenų: „Tokia Žurnalistų etikos inspektorės išvada reiškia, kad ignoruojama tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pozicija, o daryti išvadą remiantis formaliu pasakymu, kad tai kenkia Konstitucijoje įtvirtintai šeimos sampratai, yra neįtikėtinai keista ir nepagrįsta”, ‒ teigė V. Mizaras. Teisės profesorius taip pat pabrėžė, kad remtis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymu „Gintarinės širdies” atveju yra neproporcinga ir taip esą būtų nepagrįstai ribojama minčių, įsitikinimų reiškimo laisvė, kuri apima ir meninės raiškos (kūrybos) laisvę (Konstitucijos 25 str., Europos žmogaus teisių konvencijos 10 str.). O kadangi išvadoje akcentuojama ir pasisakoma tik apie nestandartinės seksualinės orientacijos asmenis, tai ‒ akivaizdi diskriminacija, kuri neturėtų būti toleruojama, ir už tai turėtų būti taikoma teisinė atsakomybė: „Jeigu leidykla neplatins šios knygos arba Kultūros ministerija imsis priemonių remdamasi šia labai keista išvada, ir jeigu nebūtų apginta minėta teisė nacionaliniuose teismuose, matau tiesų kelią į Europos Žmogaus Teisių Teismą Strasbūre. Net neabejoju, jog būtų pripažinta, kad pažeistas Europos Žmogaus teisių konvencijos dešimtasis straipsnis”, ‒ teigė Vilniaus universiteto profesorius. Anot V. Mizaro, neigiamą poveikį nepilnamečiams daugiau daro pačių ekspertų skleidžiama nuomonė negu jų analizuotos pasakos.

Ekspertai: knyga naudinga vaikams

Žinoma vaikų literatūros kūrėja ir kritikė Gintarė Adomaitytė sako sunkiai galinti paaiškinti neigiamą dalies visuomenės reakciją. Anot jos, galbūt Lietuvos visuomenė tokia įsibauginusi ir įsitempusi dėl nežinojimo. G. Adomaitytė teigė, kad pasakos jai patikusios, nes Neringa Dangvydė rėmėsi senaisiais klodais ir literatūra bei tautosaka, o pabaigos buvo netikėtos ir šiuolaikiškos – darniai jungiant senovę ir dabartį. Neigiama reakcija stebėjosi ir VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai” direktorė edukologė Vilma Gabrieliūtė, kurios vadovaujama įstaiga bendradarbiavo leidžiant pasakų rinkinį. Anot V. Gabrieliūtės, vaikai negeba atpažinti rasizmo ar ksenofobijos, vis dar naudoja žodžius, kurie žemina tamsiaodžius ar romų kilmės žmones. Esą tokios edukacinės knygos kaip „Gintarinė širdis” padeda pradėti dialogą su vaikais, atpažinti reiškinius, su kuriais kasdien susiduriama darželiuose ar mokykloje, kur vaikai gali būti tamsesnės odos, turėti dvi mamas ar augti su močiute, nes tėvai išvykę dirbti į užsienį, o kiemo draugas kažkodėl labai sunkiai kalba. Vaikų psichiatras Vytas Blažys sakė, kad vaikams tokia informacija reikalinga. Anot jo, pagrindinis pasakų ,,Kaip karaliaus sūnūs išminties ieškojo” ir ,,Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių lakštingalom giedančių” tikslas ‒ kad vaikai suprastų, kad būna, jog vyrai ir moterys patinka vieni kitiems, bet būna, kad vyrams vyrai ar moterims moterys patinka taip pat. Taip kaip yra baltaplaukių ir juodaplaukių žmonių ir tai visiems esą suprantamas dalykas.

Naujai išleistą pasakų rinkinį galima įsigyti čia užpildant formą. Taip pat galite pasiklausyti dviejų šiame straipsnyje aprašomų pasakų garso įrašus.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki

 1. J.

  Knygos ir autorės palaikymo grupė bei visa naujausia informacija socialiniame tinkle “Facebook”: https://www.facebook.com/pages/Gr%C4%85%C5%BEinkite-Gintarin%C4%99-%C5%A1ird%C4%AF-skaitytojams-NE-cenz%C5%ABrai-Lietuvoje/267304403451452?ref=hl

 2. Šypsenėle

  Jei kas sako, jog tokios pasakos pakenks, na tuomet priminsiu iš vaikystės skaitytas pasakas (turėjau visų tautų rinkinius): Lietuvių liaudies pasaka-apie kalaitę (šuns patelę) kuriai nepamenu kodėl, bet nukertamos visos galūnės, ir tai labai vaizdžiai aprašoma; paskui pasaka apie vaiką, berniuką gimusį iš moters ir lokio..hm… na sakykime susiėimo, jis paskui tą lokį (savo tėvą) nužudo ir nešioja jo kailį…. Galima tęsti ir tęsti… Kartų kartos išaugo su tokiomis pasakomis na ir lyg ir nieko.

 3. Akvilė

  Ši istorija darosi panaši į ežiuko ir kalvadoso istoriją, kurią buvo užsimota pripažinti alkoholio reklama.

 4. hm

  beje, olandai neseniai uzdraude rusu filmukus, tarp ju ir vaikiska filma Viesnia is ateities, nes juose propaguojama draugyste tarp berniuko ir mergaites, o ne anot ju tarp tos pacios lyties, kaip gejams reiketu. O cia kas jusu poziuriu?

 5. hm

  Ispustas burbulas. Jei komisija pasake, kad negalima vaikams, nes pazeidzia istatyma, tai manau labai adekvatu, kad sustabde platinima kol bus aiskiau. Manau, kad dauguma nenoretu tokiu pasaku vaikams skaityti, nors Kulturos ministerija ir skyre finansavima. i

 6. J. M.

  LEU, matyt, visai realybės jausmą yra praradę. Jei čia tikrai pateikti atsakymai žurnlistei, tai į straipsnį ne visi LEU mąstymo “perliukai” sudėti akivaizdžiai!

 7. pd

  Siūlau uždrausti LEU ir ŽEI už agresyvią debilizmo propagandą!

 8. df

  Labai tikiuosi, kad knygos autore apskus si zurnalistu etikos inspektores sprendima, kuris tera pagristas tik triju ar net maziau ekspertu subjektyviu isitikinimu. Tokia byla neabejotinai sulauks Europos zmogaus teisiu teismo palaikymo ir tikiuosi, kad pagaliau pakeis diskriminacini ir sovietiska mastyma. Beje, panasu sprendima si tarnyba jau buvo priemusi del Geju lygos vaizdo iraso apie homoseksualu parada. Labai gaila, kad nebuvo imtasi jokiu teisiniu priemoniu ir siuo atveju.

 9. LEU

  Lietuvos edukologijos universiteto atsakymai į žurnalistės užduotus klausimus.

  Klausimas
  1.Kodėl nuspręsta sustabdyti Neringos Dangvydės pasakų rinkinio “Gintarinė širdis” platinimą?

  Atsakymas
  Sustabdant leidinio platinimą buvo remiamasi vidaus ir išorės ekspertų išvadomis. Jie pažymėjo, jog pasakų knyga yra „akivaizdžiai skirta skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinukams“, tačiau joje esanti informacija priskirtina prie neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos. Tokio pobūdžio (ne vaikams skirti leidiniai) Lietuvos ir pasaulio akademinėse leidyklose apskritai nėra leidžiami.
  Minėtina, jog Universitetas dėl šios knygos išleidimo gavo LR Seimo narių 2014 03 20 raštą Nr. 86, kuriame teigiama, jog „stebina, jog tokio pobūdžio knygas vaikams finansuoja LR Kultūros ministerija ir kad jos leidžiamos Lietuvos edukologijos universiteto leidykloje“.
  Pažymime, kad knyga buvo išleista asmeniniu leidyklos direktoriaus Jono Balčiūno nurodymu, jam pažeidus pareiginius nuostatus ir Leidyklos nuostatus, nesilaikius darbo drausmės ir neracionaliai panaudojus ir Universiteto lėšas. 2014 03 28 parašytame pasiaiškinime leidyklos direktorius prisiėmė atsakomybę dėl leidinio išleidimo ir pripažino, kad „nors knyga skirta vaikams, tačiau vaikai, skaitydami knygą, gali netinkamai suprasti interpretuojamus reiškinius“, tad „būtina atidžiau vertinti vaikiškų knygų turinį“. Rektoriaus 2014 04 22 įsakymu nr. 1-291 leidyklos direktoriui J. Balčiūnui buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už aplaidžiai atliktas pareigas leidžiant N. Dangvydės knygą „Gintarinė širdis“.
  Pažymime, kad ir LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis 2014 04 24 rašte nr. S2-1014 remdamasis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2014 04 08 nr. G-190/S-244 raštu įpareigojo Universitetą „imtis priemonių (…) siekiant apriboti neigiamą poveikį nepilnamečiams iki 14 metų darančios informacijos, esančios knygoje, skleidimą“.
  Akcentuojame, kad tai ne mūsų universiteto autoriaus knyga, ji nebuvo įtraukta į universiteto leidybinius planus. Knygos turinys nebuvo specialistų įvertintas (recenzuotas) pagal galiojančią Lietuvos edukologijos universiteto leidinių aprobavimo tvarką, taigi nepraėjo per vidinę kokybės užtikrinimo sistemą.

  Klausimas
  2.Mano šaltiniai sako, kad tai padaryta rektoriaus žodiniu paliepimu. Ar tai tiesa? Kas konkrečiai priėmė sprendimą, kad knygą reikia išimti iš platinimo? Kokia forma (įsakymu, žodiniu paliepimu) tai atlikta?

  Atsakymas
  Knygos platinimas sustabdytas Rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio 2014-03-27 įsakymu Nr. 1-224. Jame nurodyta „nutraukti prekybą lediniu, o visą neišplatintą leidinio tiražą pristatyti į archyvą“.

  Klausimas
  3.Viešojoje erdvėje pasigirdo kaltinimai tiek autorei, tiek universitetui kad knygos turinys yra “homoseksualumo propoganda”. Kokia yra oficiali universiteto, ruošiančio pedagogus, pozicija – tokias pasakas laikote žalingomis/ nežalingomis? Pritariate/nepritariate šiam teiginiui ir kodėl?

  Atsakymas
  Tokias pasakas („Apie karalaitę, batsiuvio dukterį“ ir „Dvylika brolių, lakštingalom giedančių“) laikome žalingomis bei primityvia ir angažuota homoseksualumo propaganda; jos visiškai neatitinka Universiteto vaikų ugdymo koncepcijos. Dėl jų išleidimo Universiteto leidykloje Universitetas labai apgailestauja.
  Psichologijos mokslų daktarė, edukologijos mokslų profesorė Ona Monkevičienė nurodė, kad „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų lytinis identitetas dar tik formuojasi, praeina visą eilę etapų. Iki 3 metų vaikui svarbu suprasti, kad jis yra – berniukas arba mergaitė, nuo 3 metų svarbu įtvirtinti lytinio tapatumo pastovumo jausmą (gimęs buvau berniukas ir užaugęs būsiu vyru), nuo 5 metų lytinis tapatumas pradedamas sieti su kūno skirtumais ir vaikams kyla poreikis aiškintis bei perimti vyriško bei moteriško elgesio modelius. Šis procesas iki ankstyvosios paauglystės visiškai nesusijęs su lytiniu potraukiu, vadinasi, ir lytine orientacija. Lytinio tapatumo formavimosi procesui svarbi ne tik prigimtis (pvz.,hormonų kiekis), bet ir vaiko stebimi socialiai priimtino elgesio modeliai, vaiką pasiekianti tam tikra informacija. Per daug ankstyvas informacijos pateikimas apie skirtingas lytines orientacijas (kurios vaikui dar neaktualios), trikdo natūralų vaiko lytinio tapatumo formavimosi procesą, žadina bereikalingą smalsumą. Mokslininkai, pedagogai, švietėjai laikosi nuostatos, kad vaikui, kuriam dar neaktualios tam tikros socialinės problemos – skirtingos lytinės orientacijos, narkotikų vartojimas ar kt. – tokia informacija per anksti nekišama. Tėvai, tardamiesi su pedagogais, nusprendžia, kada ir kaip apie tai pasikalbėti su vaiku. Prioriteto teisė šiuo atveju priklauso tėvams, kadangi jie atsakingi už tam tikrų vertybių perdavimą savo vaikui. Pedagogai, ugdydami vaikus, privalo remtis bendražmogiškosiomis vertybėmis. Visais kitais atvejais privalo tartis su tėvais“.
  Ekspertai taip pat akcentavo, jog „per daug ankstyvas informacijos pateikimas apie skirtingas lytines orientacijas (kurios vaikui dar neaktualios), trikdo natūralų vaiko lytinio tapatumo formavimosi procesą“ (…) pasakos, kurios pateikia vienos lyties porų santykius kaip normalius ir savaime suprantamus, vaiko trapiai besiformuojančiai pasaulėjautai yra kenksmingos, per invazyvios, direktyvios ir manipuliatyvios“.
  Jie taip pat padarė išvadą, jog knygos turinys prieštarauja LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui (4 str. 2 dalies 16 punktas-„skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“).

  Klausimas
  4.Kadangi Gintarine sirdis buvo remta Kulturos ministerijos, ka leidykla planuoja daryti su isipareigojimais, prisiimtais gaunant parama? Ar ketinate isplatinti tam tikra skaiciu (koks jis tiksliai, pasirasant sutarti?) knygos kopiju Lietuvos bibliotekoms? Taip pat kadangi knyga isimta is platinimo, ar galvojate grazinti gauta parama i Valstybes biudzeta?

  Atsakymas
  Pagal 2013-05-06 d. LR valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto sutartį Nr. LE 13/063, sudarytos tarp LR Kultūros ministerijos atstovės Nomedos Zienkienės ir Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus prof. habil. dr. Algirdo Gaižučio, dėl Neringos Dangvydės leidinio „Pasakos kitaip“ išleidus leidinį „skirti savivaldybių viešosioms bibliotekoms išleisto leidinio 140 egz.“ (2.2.5 punktas). Pagal LEU 2014-01-29 d. leidinio tiražo skirstymo ir pardavimo kainos nustatymo aktą Nr. 16-14-03 Lietuvos viešosioms bibliotekoms skirta 140 egz. Be to, numatyta 5 egz. papildomai skirti Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai. Šie leidiniai jau pasiekė bibliotekas. Deja, leidiniui patekus į prekybos tinklus, dalis jo tiražo buvo jau išparduota (2014-03-31 d. duomenimis 86 vnt.). Todėl LEU leidyklai įvairiomis formomis išleidus leidinį 2014 m. pirmą ketvirtį iš viso buvo išplatinta 241 vnt. viso tiražo, kurio susigrąžinti Universitetas, deja, neturi jokių galimybių.
  Darytina išvada, kad pagal 2013-05-06 d. LR valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamo leidybos projekto sutartį Nr. LE 13/063 Lietuvos edukologijos universitetas sutartinius įsipareigojimus nepaisant visko įvykdė, todėl keliamas klausimas dėl lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą yra demagogiškas ir nepagrįstas.

 10. mk

  Kaip gaila ir graudu, kad LT tokia atsilikusi. Gerai, kad niekas negali aiškinti ir kontroliuoti kokias pasakas vaikams pasakoji. Vaikai apskritai daug sveikesni nei suaugę, jiems bet kas su bet kuo gali draugauti. Tik tas vėliau vienodo kalimas įtikina kitokius vaikus, kad jie nenormalus. Tą LEU tai reiktų uždaryti, nes žaloja visuomenę. Arba išsiųsti į išsivysčiusias šalis pasitobulinti, kur būtų pasigilinta, kad neapykantos kurstymas labiausiai kenkia vaikams.