Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Svarbūs pakeitimai Lygių galimybių įstatyme: plečiama apsauga nuo priekabiavimo ir persekiojimo

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2022 05 20

Seimas patvirtino Lygių galimybių įstatymo pakeitimus, kurie Lygių galimybių tarnybai leis nagrinėti platesnį spektrą piliečių skundų. Nuo šiol lygių galimybių kontrolierė galės nagrinėti skundus ir dėl priekabiavimo vartotojų teisių bei organizacijų ir asociacijų srityse. Be to, plečiama apsauga nuo persekiojimo pateikus skundą.

Apsauga nuo priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo

Naujuoju įstatymo projektu užtikrinama apsauga nuo priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo vartotojų teisių bei organizacijų ir asociacijų srityje.

Birutė Sabatauskaitė teigia, kad šie pakeitimai leis pagelbėti didesniam skaičiui žmonių: „Žmonės iki šiol gana dažnai konsultuodavosi dėl priekabiavimo būtent vartotojų teisių apsaugos srityje.  Tai ir vairuotojų seksualinis priekabiavimas vykstant autobusu, ir priekabiavimu laikomos žeminančios replikos dėl lyties perkant vairavimo mokyklos paslaugas, priekabiavimas prie negalią turinčio ar tam tikra kalba kalbančio asmens įsigyjant prekes parduotuvėje ar gaunant bet kokias kitas paslaugas. Įstatymo apsauga galios ir patiriantiems žeminimą dėl savo kilmės ar seksualinį priekabiavimą baruose. Tai reiškia, kad visi paslaugų teikėjai privalės imtis priemonių užtikrinti saugesnei aplinkai ir reaguoti, klientams pranešus. Iki šiol ne visus šiuos skundus galėdavome nagrinėti, nes tokios galimybės nenumatė įstatymas.“

Kas laikoma priekabiavimu?

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atkreipia dėmesį, kad priekabiavimas draudžiamas visais įstatyme įtvirtintais pagrindais – lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Priekabiavimu laikomas nepageidaujamas elgesys, kai bet kuriuo iš paminėtų pagrindų siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas, siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Apsauga nuo persekiojimo

Pasitaiko atvejų, kai žmogus praneša arba pateikia skundą dėl patirtos diskriminacijos[1] ir dėl to sulaukia persekiojimo, priešiško elgesio ar neigiamų padarinių iš skundžiamo asmens ar įstaigos. Iki šiol tokiu atveju įstatymas nuo persekiojimo numatė apsaugą tik darbo santykių srityje, pavyzdžiui, pateikus skundą dėl diskriminuojančių savo vadovo veiksmų.

Patvirtintu įstatymo projektu išplėstas sričių sąrašas – dabar apsauga nuo persekiojimo taikoma ir švietimo, vartotojų teisių apsaugos, organizacijų ir asociacijų srityse. Pavyzdžiui, teikiantiems skundus dėl diskriminacijos mokyklose ar universitetuose, prekių ir paslaugų teikimo vietose.

Su visais Lygių galimybių įstatymo pakeitimais galima susipažinti čia.

[1] Asmenys, pateikę skundą dėl diskriminacijos, dalyvaujantys byloje dėl diskriminacijos ar pranešę apie diskriminaciją, jų atstovas ar asmuo, liudijantys ar teikiantys paaiškinimus dėl diskriminacijos

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki