Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Tyrimas: Lietuvoje įtariamiesiems savo teises suprasti sunku

Mark Deckers nuotr./Flickr.com

Žmogaus teisių stebėjimo institutas | 2017 06 26

Įtariamiems asmenims įteikiamo pranešimo apie jų teises suprantamumą specialistai vertina kaip vidutinį. Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) apklausti policijos pareigūnai ir advokatai teigė, kad įtariamiesiems jų teisė turėti advokatą, tylėti ir kitos procesinės teisės yra išaiškinamos, tačiau tai yra daroma sudėtinga kalba, kurią sunku suprasti neturint teisinio išsilavinimo.

Kiekvienam įtariamajam – pranešimas

Kiekvienam įtariamajam prieš apklausą įteikiamas pranešimas apie jo teises – tai 3 puslapių dokumentas, kuriame procesinės garantijos aprašomos ilgais, sudėtingais, kartais net penkių eilučių ilgio, sakiniais. Pranešimo kalba gana techniška – keliose vietose daroma nuoroda į Baudžiamojo proceso kodekso ar kitų įstatymų „nustatytą tvarką“.

Vidutiniškai įtariamasis gauna 15 minučių susipažinti su savo teisėmis. Patį pranešimą įtariamieji dažnai skaito neatidžiai, jam skiria mažiau dėmesio, nei reikėtų. Beveik pusė apklaustų policijos pareigūnų teigė, kad klausimų apie teises iš įtariamųjų gauna retai arba niekada.

Policijos pareigūnai retai savo iniciatyva siekia užtikrinti, kad įtariamasis suprastų savo teisių turinį. Didžioji dauguma apklaustųjų retai ar niekada nesiėmė papildomų veiksmų įsitikinti, ar įtariamasis suprato savo teises.

Informacija turi būti suprantama

„Teisė į informaciją yra svarbi mūsų kasdieninio gyvenimo dalis bendraujant su valstybinėmis institucijomis. O žmonių, įtariamų nusikaltimu, teisė į informaciją yra esminė, kadangi ji suteikia galimybę  pasinaudoti visomis kitomis savo teisėmis ir užtikrina teisės į teisingo teismo principo įgyvendinimą jų atžvilgiu. Todėl informacija apie teises turi būti teikiama paprasta ir lengvai suprantama kalba“, – teigė tyrimą atlikęs ŽTSI teisininkas Karolis Liutkevičius.

ŽTSI siekia užtikrinti, kad valstybės institucijų gyventojams teikiama informacija būtų suprantama ir asmenys iš tiesų galėtų ją pasinaudoti. Pasitelkęs į pagalbą komunikacijos ekspertą Rytį Juozapavičių ir baudžiamojo proceso ekspertą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją prof. Aurelijų Gutauską, Institutas parengė alternatyvų, lengviau suprantamą pranešimo apie įtariamojo teises variantą.

Birželio 16 d. alternatyvus dokumentas buvo pristatytas Generalinei prokuratūrai. ŽTSI ketina toliau bendradarbiauti su šia institucija siekdamas, kad pranešimas taptų suprantamu ir realiai žmogų apie jo teises informuojančiu dokumentu.

Nuo 2014 m. kiekvienam įtariamajam Lietuvoje yra įteikiamas pranešimas apie teises – rašytinis dokumentas, kuriame aprašytos jo teisės atliekant tyrimą ir nagrinėjant bylą. Šios teisės apima teisę žinoti pareikštus įtarimus, turėti advokatą, gauti vertimą, informuoti apie sulaikymą artimuosius, gauti skubiai reikalingą medicininę pagalbą, teisę tylėti ir pan. Šis pranešimas buvo patvirtintas įgyvendinant ES direktyvą dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese. Dauguma šios direktyvos nuostatų buvo tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę.

Tyrimas

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki