Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Leidiniai ir rekomendacijos Kategorijų meniu mygtukas

Analitinė studija: migrantų ir prieglobsčio prašytojų situacija Lietuvoje

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su partneriais Psichikos sveikatos perspektyvos parengė leidinį „Analitinė studija: migrantų ir prieglobsčio prašytojų situacija Lietuvoje“. Studijoje yra pateikiama migrantų krizės situacijos apžvalga, žmogaus teisių pažeidimai ir individualios migrantų patirtys Lietuvos užsieniečių registracijos ir pabėgėlių priėmimo centruose.

Kai 2021 metais Lietuvą užklupo vadinamoji migracijos krizė, paaiškėjo, kad Lietuva įvairiomis prasmėmis nėra pasirengusi migracijos reiškinio išbandymui nei trumpalaikėje, nei ilgalaikėje perspektyvoje. Dalis atsako į susidariusią situaciją buvo 2021 m. liepos 13 d. Seimo priimtos rezoliucijos ir įstatymo pataisos. Šios permainos susilaukė kritikos iš ES Teisingumo Teismo ir Jungtinių Tautų. 2023 m. Lietuvos Konstitucinis Teismas pripažino, kad kai kurios užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai. Nepaisant to, 2023 m. buvo priimti nauji sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimai. Šiuo metu, Lietuvai pažeidžiant tarptautinę teisę, ji yra raginama laikytis žmogaus teisių principų ir tarptautinių standartų.

Pasienis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Remiantis išsamiais Europos Sąjungos migracijos politikos, Lietuvos migracijos teisės, žiniasklaidos nuostatų ir mokslinės literatūros tyrimais bei interviu su migrantais, analitinėje studijoje pateikiame rekomendacijas migracijos procesų gerinimui. Siūloma vystyti solidarumo mechanizmus ES mastu, keisti migrantų sulaikymo praktikas, plėtoti paramos sistemas nereguliariems migrantams, vystyti migracijos mobilumo programas, keisti vyriausybės migracijos komunikacijos naratyvą, užtikrinti nepriklausomus sienų stebėjimo mechanizmus, peržiūrėti teisėkūros ir sienos apsaugos veiklas. Taip pat pabrėžiama, kad migrantų gyvenimo sąlygos turėtų būti žmogiškos, saugios, sveikatai nekenkiančios ir užtikrinančios privatumą, o sveikatos paslaugos – lengvai prieinamos.

Analitinė studija išleista įgyvendinant projektą „Kirtus sieną – migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“, remiamą Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, bei projektą „At the Border and Beyond: Monitoring and Advocacy for the Rights of Migrants and Asylum Seekers”, remiamą Open Society Foundation lėšomis, skiriamomis pagal Atviros visuomenės fondo Europos ir Eurazijos programą. Projektas „Kirtus sieną – migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija“ vykdomas kartu su VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements