Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Leidiniai ir rekomendacijos Kategorijų meniu mygtukas

Periodinis naujienlaiškis “NVO gidas” diskriminacijos tema 2012-2014

Periodinis naujienlaiškis „NVO gidas” yra projekto „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje” dalis ir skirtas nevyriausybinėms organizacijoms. Jis pasiekė skaitytojus kartą per du mėnesius. Projekto rengėjai siekė, kad Lietuvos organizacijos, dirbančios ar norinčios pradėti dirbti diskriminacijos srityje, turėtų lengvai prieinamą, patogų ir praktikoje naudingą informacijos šaltinį. Tokiu, tikimės, ir buvo „NVO gidas“. Siekta, kad jis būtų savotiškas pradžiamokslis tiems, kas nori įsijungti į diskriminacijos prevencijos darbą ir leidžiantis praplėsti NVO, dirbančių šioje srityje gretas.

Iš viso skaitytojus pasiekė 12 elektroninių naujienlaiškių, kurių turinys apėmė platų temų spektrą:

– teisinio reguliavimo nediskriminavimo srityje apžvalgos;
– su NVO veikla susijusios Lietuvos ir kitų ES šalių teisminės praktikos pavyzdžiai;
– institucijų ir procedūrų, kurios padeda asmenims gintis nuo diskriminacijos sąvadas;
– NVO vaidmens atstovaujant diskriminaciją patiriančius asmenis ir ginant jų teises pristatymas;
– galimų poveikio priemonių priimant sprendimus, darant įtaką viešajai nuomonei ir politikai;
– advokatavimo sampratos, strategijos rengimo patarimai;
– geroji praktika (tiek teisinė, tiek NVO veiklos Lietuvoje ir užsienyje pavyzdžiai).

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements