Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Jungtinių Tautų Organizacijos (JT) rėmuose priimti dokumentai

Canstockphoto nuotr.

Čia galėsite rasti pagrindinius Jungtinių Tautų Organizacijos rėmuose priimtus dokumentus

Susipažinti, kas yra Žmogaus Teisės galite čia: https://manoteises.lt/tema/kas-yra-zmogaus-teises/

Daugiau paskaityti apie Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių apsaugos mechanizmą galite čia : https://manoteises.lt/tema/apsaugos-mechanizmai-jto/ 

Jungtinių Tautų Organizacijos Chartija

Visuotinė Žmogaus Teisių deklaracija

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir papildomi protokolai

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas ir jo protokolai

Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo

 Tarptautinė konvencija ir papildomas protokolas dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims

Jungtinių Tautų Konvencija ir papildomas protokolas prieš kankinimus, ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį

Tarptautinė Vaiko teisių apsaugos konvencija

Tarptautinė Konvencija dėl visų migruojančių darbuotojų ir jų šeimos narių teisių apsaugos

Tarptautinė konvencija dėl žmonių su negalia teisių ir jos fakultatyvusis protokolas

Tarptautinė konvencija dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements