Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, kurie gina žmogaus teises

Čia rasite nuorodas į aktualiausius ir svarbiausius Lietuvos Respublikoje galiojančius kodeksus, teisės aktus ir kitus įstatymus, kurių pagalba Lietuvoje yra užtikrinama žmogaus teisių apsauga.

Atkreipkite dėmesį!!! Atsidarius teisės aktą paspausti  “Galiojanti aktuali redakcija”

Lietuvos Respublikos Konstitucija

VAIKO TEISIŲ APSAUGA

  • Teisės aktai, užtikrinantys vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.

LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS

  • Teisės aktai, reglamentuojantys ir užtikrinantys lygias galimybes visiems asmenims, nepaisant jų lyties, amžiaus, rasės ir kt.

DARBO TEISINIAI SANTYKIAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ (įgyjimas, leidimai dirbti, gyventi)

ŠEIMOS TEISĖ

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA

  • Teisės aktai reguliuojantys vartotojų teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje

 PAREIGŪNŲ PIKTNAUDŽIAVIMAS, BIUROKRATIZMAS

PRIVATUS GYVENIMAS

SVEIKATOS APSAUGA

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements