Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai

Kamilė Bielskytė

Čia rasite nuorodas į aktualiausias Europos Sąjungos sutartis bei direktyvas, kurių pagalba yra užtikrinama žmogaus teisių ir laisvių apsauga.


Taip pat galite paskaityti apie Europos Sąjungos apsaugos mechanizmus čia.

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=19841&Condition2=

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=19841&Condition2=

Lisabonos sutartis:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/lt_lisbon_treaty.pdf

Europos Sąjungos direktyvos:

Migracija

Socialinės teisės apsauga

Prigimtinės teisės

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements