Peticija

Peticija dėl neegistuojančios lyties pakeitimo procedūros Lietuvoje (pasibaigusi)

„Aš negaliu tiesiog parodyti kažkam savo asmens tapatybės kortelės, nepakliuvęs į keblią situaciją. Tai yra labai sunku ir nemanau, kad taip turėtų būti.“

Oskaras, 18 metų translytis vyras

Lietuvos Respublikos Seimui,

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai,

DĖL NEEGZISTUOJANČIOS LYTIES PAKEITIMO PROCEDŪROS LIETUVOJE

Mes, šią peticiją pasirašiusieji asmenys ir organizacijos, norime išreikšti savo susirūpinimą dėl Lietuvoje neegzistuojančios galimybės įgyvendinti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą. Translyčiai asmenys šiuo metu negali pasikeisti savo asmens tapatybės dokumentų, o tai sukelia didelių problemų keliaujant, ieškant darbo ar bendraujant su valstybės institucijomis. Asmens tapatybės dokumentai gali būti keičiami tik atlikus privalomą chirurginę lyties keitimo operaciją, nors tokios galimybės šiuo metu Lietuvoje nėra. Tokia situacija prieštarauja tarptautiniams Lietuvos Respublikos įsipareigojimams ir grubiai pažeidžia translyčių asmenų teisę į privataus gyvenimo gerbimą.

Translyčiai asmenys išlieka viena labiausiai socialiai pažeidžiamų ir diskriminuojamų visuomenės grupių mūsų šalyje. Remiantis ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) duomenimis, net 60 % translyčių asmenų Lietuvoje patyrė fizinį ar seksualinį smurtą ar grasinimus susidoroti per pastarųjų penkerių metų laikotarpį.[1] Prie šios situacijos reikšmingai prisideda translyčių asmenų poreikių ignoravimas iš valstybės institucijų, kurių tikslas – tarnauti visiems žmonėms, pusės.

Nors dar 2001 metais įsigaliojusios Civilinio kodekso redakcijos 2.27 straipsnis numato, jog „[n]esusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį“, praėjus beveik penkiolikai metų po šios nuostatos įsigaliojimo, lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką turintis sureguliuoti atskiras įstatymas išlieka nepriimtas. 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė Lietuvai nepalankų sprendimą byloje L. prieš Lietuvą. Sprendime nurodoma, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalo nutraukti Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus gyvenimo gerbimą) pažeidimą, sureguliuodama lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką. Šis EŽTT sprendimas vis dar nėra įgyvendintas.

2015 m. lapkričio 9 dieną Teisingumo ministerijos Vyriausybei pateiktame Civilinio kodekso pakeitimo projekte[2] numatoma, jog asmens dokumentai translyčiams asmenims bus keičiami tik atlikus „chirurginę išorinių lytinių organų korekciją“. Kita vertus, pateiktas projektas nenumato įpareigojimo šiems asmenims teikti sveikatos priežiūros paslaugų. Kitais žodžiais tariant, Lietuvos Respublika siekia kelti neįmanomus išpildyti reikalavimus – norint pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, reikia atlikti pilną medicininę lyties keitimo procedūrą, nors to padaryti Lietuvoje šiuo metu neįmanoma.

Siūlomas reguliavimas taip pat ignoruoja translyčius asmenis, kurie nenori ir/ar negali medicininiu būdu keisti savo lyties,tačiau siekia teisinio savo lytinės tapatybės pripažinimo. Toks pripažinimas yra būtina sąlyga sėkmingai integruojantis ekonominiame bei socialiniame šalies gyvenime. Šiuo metu net septyniolika Europos valstybių[3] – tarp jų ir Estija, Suomija, Danija bei Švedija – suteikia galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomosios chirurginės operacijos. Analogišką principinę poziciją šiuo klausimu yra išreiškusi ir Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja savo rezoliucijoje 2048(2015).[4]

Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras 2009 metais suformuluotoje pozicijoje dėl žmogaus teisių ir lytinės tapatybės klausimų nurodo, jog, siekiant pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, translyčiams asmenims neturėtų būti taikomi privalomieji sterilizacijos ar kiti su nepageidaujamomis medicininėmis procedūromis susiję reikalavimai. Komisaras taip pat rekomenduoja, kad su medicininiu lyties keitimu susijusios procedūros, pavyzdžiui, hormonų terapija, operacija ir psichologinė pagalba būtų laisvai prieinamos tiems translyčiams asmenims, kurie to pageidauja.

Atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje yra svarstomas translyčių asmenų žmogaus teisių neužtikrinantis teisinis reguliavimas,

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, REIKALAUJAME:

1. Sukurti GREITĄ, SKAIDRIĄ ir PRIEINAMĄ lyties pakeitimo procedūrą Lietuvoje, apimančią tiek galimybę pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, tiek galimybę gauti prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Remiantis gerąja užsienio valstybių praktika, sudaryti galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus NEATLIKUS chirurginės lyties keitimo operacijos, tokiu būdu atsisakant prievartinio translyčių asmenų „gydymo“.

Taip pat raginame LR valdžios atstovus nedviprasmiškai pasmerkti bet kokias diskriminacijos lytinės tapatybės ir/ar lyties raiškos pagrindais apraiškas ir užtikrinti, kad translyčiams Lietuvos Respublikos piliečiams būtų sudaromos visos sąlygos gyventi oriai be diskriminacijos, patyčių ir smurto.

Peticijos autoriai:

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI)

[1]http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php?locale=EN&dataSource=LGBT&media=png&width=740&plot=inCountry&topic=3.+Violence+and+harassment&question=f1_a&superSubset=1&subset=lgbtcat_sex&country=LT
[2]http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1092904&p_org=8&p_fix=y&p_gov=n
[3]http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/05/trans-map-Side-B-may-2015_image.png
[4]http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en

DĖL NEEGZISTUOJANČIOS LYTIES PAKEITIMO PROCEDŪROS LIETUVOJE

Peticija uždaryta

End date: 2016 03 15

Signatures collected: 1892

1,892 signatures
Naujausi parašai
1,892Alina Petrusevičiūtė2016 03 14
1,891Paulius Stonys2016 03 14
1,890Agnė Mockaitytė2016 03 12
1,889Karolina Lingytė2016 03 12
1,888Adelė Meškinytė2016 03 12
1,887Jurgita Krulytė2016 03 12
1,886Austėja Miliūnaitė2016 03 12
1,885Mindaugas Baginskas2016 03 11
1,884Austė Kazlauskaitė2016 03 10
1,883Kamilė Bandonytė2016 03 10
1,882Justina Martyr2016 03 10
1,881Justė Jakelaitytė2016 03 09
1,880Anton Chernovskyi2016 03 09
1,879Kasparas Grinevičius2016 03 09
1,878Kotryna Kondrotaitė2016 03 07
1,877Adomas Zubė2016 03 06
1,876Pranas Jankauskas2016 03 05
1,875Jonas Lekevičius2016 03 04
1,874Arnoldas Bucys2016 03 02
1,873Milda Rudyte2016 02 23
1,872Rapolas Daugintis2016 02 22
1,871K Putrimaitė2016 02 21
1,870Mantas Jakūnas2016 02 18
1,869Ana-Maria Bucataru2016 02 15
1,868Rimantas Grikšas2016 02 15
1,867Ineta Povilaitytė2016 02 13
1,866Rita Mečkauskaitė2016 02 11
1,865Lukas Katkus2016 02 10
1,864Rishi Malhotra2016 02 10
1,863Morgan Matthews2016 02 10
1,862Laurie Schnittman2016 02 10
1,861Ben Snyder2016 02 09
1,860Tina Schnittman2016 02 09
1,859Jack Agopian2016 02 09
1,858Rebecca Shepherd2016 02 09
1,857Dana Schnittman2016 02 09
1,856Andrea Ortiz2016 02 09
1,855cort russ2016 02 09
1,854sav vas2016 02 09
1,853Lily Laurence2016 02 09
1,852Stephanie Ciancio2016 02 09
1,851Casey Trujillo2016 02 09
1,850Tyler Schafer2016 02 09
1,849Kai Hofius2016 02 09
1,848Gina Melekh2016 02 09
1,847Davey Davis2016 02 09
1,846Michael Schimaneck2016 02 09
1,845Aleta Baldwin2016 02 09
1,844Emily Lazo2016 02 09
1,843Ben Gabaldon2016 02 09
Komentarai (1)
  1. Ragana

    Nu visdelto protinga ta ragana ane?

    2020 04 25 / IP: 88.119.251.31


    Netinkamas komentaras?

Kitos peticijos