Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Pasirašyk

Peticija dėl neegzistuojančios lyties pakeitimo procedūros Lietuvoje

Pasibaigusi
2015 12 06
Komentarų skaičius

4

Grafinis elementas

„Aš negaliu tiesiog parodyti kažkam savo asmens tapatybės kortelės, nepakliuvęs į keblią situaciją. Tai yra labai sunku ir nemanau, kad taip turėtų būti.“

Oskaras, 18 metų translytis vyras

Lietuvos Respublikos Seimui,

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai,

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai,

DĖL NEEGZISTUOJANČIOS LYTIES PAKEITIMO PROCEDŪROS LIETUVOJE

Mes, šią peticiją pasirašiusieji asmenys ir organizacijos, norime išreikšti savo susirūpinimą dėl Lietuvoje neegzistuojančios galimybės įgyvendinti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą. Translyčiai asmenys šiuo metu negali pasikeisti savo asmens tapatybės dokumentų, o tai sukelia didelių problemų keliaujant, ieškant darbo ar bendraujant su valstybės institucijomis. Asmens tapatybės dokumentai gali būti keičiami tik atlikus privalomą chirurginę lyties keitimo operaciją, nors tokios galimybės šiuo metu Lietuvoje nėra. Tokia situacija prieštarauja tarptautiniams Lietuvos Respublikos įsipareigojimams ir grubiai pažeidžia translyčių asmenų teisę į privataus gyvenimo gerbimą.

Translyčiai asmenys išlieka viena labiausiai socialiai pažeidžiamų ir diskriminuojamų visuomenės grupių mūsų šalyje. Remiantis ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) duomenimis, net 60 % translyčių asmenų Lietuvoje patyrė fizinį ar seksualinį smurtą ar grasinimus susidoroti per pastarųjų penkerių metų laikotarpį.[1] Prie šios situacijos reikšmingai prisideda translyčių asmenų poreikių ignoravimas iš valstybės institucijų, kurių tikslas – tarnauti visiems žmonėms, pusės.

Nors dar 2001 metais įsigaliojusios Civilinio kodekso redakcijos 2.27 straipsnis numato, jog „[n]esusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį“, praėjus beveik penkiolikai metų po šios nuostatos įsigaliojimo, lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką turintis sureguliuoti atskiras įstatymas išlieka nepriimtas. 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė Lietuvai nepalankų sprendimą byloje L. prieš Lietuvą. Sprendime nurodoma, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė privalo nutraukti Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus gyvenimo gerbimą) pažeidimą, sureguliuodama lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką. Šis EŽTT sprendimas vis dar nėra įgyvendintas.

2015 m. lapkričio 9 dieną Teisingumo ministerijos Vyriausybei pateiktame Civilinio kodekso pakeitimo projekte[2] numatoma, jog asmens dokumentai translyčiams asmenims bus keičiami tik atlikus „chirurginę išorinių lytinių organų korekciją“. Kita vertus, pateiktas projektas nenumato įpareigojimo šiems asmenims teikti sveikatos priežiūros paslaugų. Kitais žodžiais tariant, Lietuvos Respublika siekia kelti neįmanomus išpildyti reikalavimus – norint pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, reikia atlikti pilną medicininę lyties keitimo procedūrą, nors to padaryti Lietuvoje šiuo metu neįmanoma.

Siūlomas reguliavimas taip pat ignoruoja translyčius asmenis, kurie nenori ir/ar negali medicininiu būdu keisti savo lyties,tačiau siekia teisinio savo lytinės tapatybės pripažinimo. Toks pripažinimas yra būtina sąlyga sėkmingai integruojantis ekonominiame bei socialiniame šalies gyvenime. Šiuo metu net septyniolika Europos valstybių[3] – tarp jų ir Estija, Suomija, Danija bei Švedija – suteikia galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomosios chirurginės operacijos. Analogišką principinę poziciją šiuo klausimu yra išreiškusi ir Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja savo rezoliucijoje 2048(2015).[4]

Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras 2009 metais suformuluotoje pozicijoje dėl žmogaus teisių ir lytinės tapatybės klausimų nurodo, jog, siekiant pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, translyčiams asmenims neturėtų būti taikomi privalomieji sterilizacijos ar kiti su nepageidaujamomis medicininėmis procedūromis susiję reikalavimai. Komisaras taip pat rekomenduoja, kad su medicininiu lyties keitimu susijusios procedūros, pavyzdžiui, hormonų terapija, operacija ir psichologinė pagalba būtų laisvai prieinamos tiems translyčiams asmenims, kurie to pageidauja.

Atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje yra svarstomas translyčių asmenų žmogaus teisių neužtikrinantis teisinis reguliavimas,

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, REIKALAUJAME:

1. Sukurti GREITĄ, SKAIDRIĄ ir PRIEINAMĄ lyties pakeitimo procedūrą Lietuvoje, apimančią tiek galimybę pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, tiek galimybę gauti prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Remiantis gerąja užsienio valstybių praktika, sudaryti galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus NEATLIKUS chirurginės lyties keitimo operacijos, tokiu būdu atsisakant prievartinio translyčių asmenų „gydymo“.

Taip pat raginame LR valdžios atstovus nedviprasmiškai pasmerkti bet kokias diskriminacijos lytinės tapatybės ir/ar lyties raiškos pagrindais apraiškas ir užtikrinti, kad translyčiams Lietuvos Respublikos piliečiams būtų sudaromos visos sąlygos gyventi oriai be diskriminacijos, patyčių ir smurto.

Peticijos autoriai:

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI)

[1]http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php?locale=EN&dataSource=LGBT&media=png&width=740&plot=inCountry&topic=3.+Violence+and+harassment&question=f1_a&superSubset=1&subset=lgbtcat_sex&country=LT
[2]http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1092904&p_org=8&p_fix=y&p_gov=n
[3]http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/05/trans-map-Side-B-may-2015_image.png
[4]http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en

„Peticija dėl neegzistuojančios lyties pakeitimo procedūros Lietuvoje“ baigėsi 2016 kovo 14 d., ją parėmė 1892 žmonės.  Visą pasirašiusių asmenų sąrašą rasite ČIA.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki

 1. Lukas Makštutis

  Daugiau žmonių turi žinoti apie šią peticiją… Pasidalinkit.

 2. Vytautas Mačiulis

  Gaila, kad tiek nedaug tolerantiškų žmonių Lietuvoje…
  Aš pasisakau už visų LGBT narių lygiavertes teises su heteroseksualiais žmonėmis.

 3. Rūta

  Lietuva privalo priimti trans žmonių lyties keitimo įstatymą. Gėda, kad kankiname savo piliečius.

 4. Ragana

  Nu visdelto protinga ta ragana ane?