Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Pasirašyk

NE Kasčiūnui krašto apsaugos ministro kėdėje!

Laurynas Kasčiūnas su
Pasibaigusi
2024 03 20
Komentarų skaičius

22

Grafinis elementas

LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Kreipimasis dėl Lauryno Kasčiūno neskyrimo į Krašto apsaugos ministrus

Mes, įvairių pažiūrų ir nuostatų Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas pilietis turi teisę (o, mūsų nuomone, dar ir pareigą) ginti šalį ir jos demokratinę santvarką, prašome jūsų neteikti ir neskirti Lauryno Kasčiūno į Krašto apsaugos ministro postą. Prašome to atsižvelgdami į nevienareikšmišką kandidato praeitį bei esamą geopolitinį su šalies saugumu susijusį kontekstą.

Manome, kad Laurynas Kasčiūnas nėra tinkamas užimti ministro pareigų dėl šių žemiau išvardintų jo biografijos momentų:

2003 m. kartu su Nacionaldemokratų partijos vadovu Mindaugu Murza L. Kasčiūnas dalyvavo mitinge prieš Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą. Mitingui pasibaigus L. Kasčiūnas dalyvavo spaudos konferencijoje kaip mitingo iniciatyvinės grupės narys.

2003 m. Kūčių vakarą M. Murza su Šiaulių neonaciais užgauliojo žydų tautybės asmenis miesto centre uždegant menorą. L. Kasčiūnas niekada neprisiėmė atsakomybės už idėjas, kurias skleidė kartu su M. Murza.

2012 m., jau būdamas įtakingu konservatorių partijos nariu, L. Kasčiūnas su kitais partiečiais inicijavo „Lietuvos-Vengrijos forumą”. Metams bėgant ir po truputį aiškėjant, kad V. Orbanas yra Kremliui draugiškas autoritarinių pažiūrų  politikas, L. Kasčiūnas taip ir nepripažino savo klaidos reiškiant simpatijas šiam politikui: „Matėme labai neteisingą kairiųjų puolimą prieš V. Orbano pastangas reformuoti Vengriją. Ir toliau liekame ištikimi tai pačiai nuomonei”, – 2014 m. teigė L. Kasčiūnas.

2018 m. L. Kasčiūnas į Lietuvą kviečia kraštutinės dešinės, Kremliui draugiškos Vokietijos partijos „Alternatyva Vokietijai” (AFD) politikus. Dėl tokio žingsnio vėliau sukritikuotas savo paties kolegų TS-LKD partijoje, L. Kasčiūnas vėliau bandė teisintis nežinojęs, kokie asmenys buvo pakviesti ir ketino atvykti: „Čia gera pamoka man, nes aš tų žmonių nepažinojau nei prieš tai, nei po to, aš nežinojau, kada jie atvyks. Iš tikrųjų toks prašymas buvo formalumas, beveik nuasmenintas kvietimas į Lietuvą kaip Bundestago nariams. Įvykęs šaršalas rodo, kad tada padariau klaidą pasirašydamas kvietimą“, – sakė jis. Manome, kad krašto apsaugos ministru siūlomas asmuo turėtų būti nuovokesnis.

2018 m. drauge su kitais Seimo nariais L. Kasčiūnas žengia dar vieną žingsnį, verčiantį abejoti jo politine nuovoka ir demokratinėmis pažiūromis – įkuria laikinąją Donaldo Trumpo draugų Seimo grupę.

2019 m. eidamas Seimo pirmininkės Irenos Degutienės patarėjo pareigas ir liudydamas prokurorams „MG Baltic“ byloje, kaip skelbė 15min.lt, „pripažino konservatorės Irenos Degutienės apie Vartojimo kredito pataisą klausęs tuomečio „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio prašymu”. R. Kurlianskis vėliau buvo nuteistas šešeriems metams politinės korupcijos byloje. L. Kasčiūno veiksmai partijoje buvo įvertinti metams sustabdant jo narystę TS-LKD partijoje.

2020 m. L. Kasčiūnas soc. tinkluose skleidė Šeimų maršo „trolių” paskelbtą tiesos neatitinkančią informaciją, kad per „Black Lives Matter“ eitynes Vilniuje protestuotojai sumušė žmogų. Už tai neatsiprašė ir savo pozicijos nepatikslino.

2021 m. Kasčiūnas viename TV3 duotame interviu kalbėdamas apie migrantų vaikus teigė: „Dėl vaikų – turėkime galvoje, kad kultūroje, iš kurios atvyksta tie žmonės, vaikų vertė jokiu būdu nėra didelė.” Niekada už šiuos savo žeminančius žodžius neatsiprašė.

2021 m. lankydamasis Vydenių stovykloje apšaukė prieglobsčio prašytojus, kad jie gauna išmokas. Už savo nepagarbų elgesį prieglobsčio prašytojo atžvilgiu vėliau neatsiprašo. L. Kasčiūnas savo įžeidinėjimus nukreipdavo ne tik į prieglobsčio prašytojus, bet ir į humanitarinės pagalbos savanorius, nepagrįstai kaltindamas juos ryšiais su priešiškomis valstybėmis.

Kaip Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Kasčiūnas buvo vienas iš apgręžimo politikos, dėl kurios nežinomas skaičius migrantų mirė arba buvo negrįžtamai sužaloti Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, iniciatorių. Jis taip pat aktyviai skatino priimti neteisėtą užsieniečių sulaikymą leidžiančias pataisas. Kasčiūnas niekada neprisiėmė dėl to atsakomybės.

Priešingai, Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 2023 m. birželio 7 d. paskelbus, kad nuostatos, kuriomis buvo ribojama prieglobsčio prašytojų laisvė, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai,  paklaustas, ką darytų kitaip, L. Kasčiūnas atrėžė: „Aš manau, kad daryčiau tą patį”. Tokia L. Kasčiūno pozicija yra visiškai nesuderinama su pagarba Konstitucijai ir teisės viršenybės principais.

Mes, žemiau pasirašiusieji, manome, kad kraštutinių dešiniųjų pažiūrų L. Kasčiūno praeities (beje, labai netolimos) faktai ir homofobinės nuostatos neleidžia jam užimti krašto apsaugos ministro posto. Atkreipiame dėmesį, kad L. Kasčiūnas, ignoruodamas Konstitucinio Teismo išvadas, iš esmės neigia konstitucinę valstybės santvarką. Manome, kad minėta kandidato veikla normalizuoja ir įgalina radikalias pažiūras visuomenėje, o tai savo ruožtu kelia grėsmę demokratinei šalies santvarkai, silpnina visuomenės vienybę ir daro ją labiau pažeidžiamą išorinių grėsmių akivaizdoje.

Kyla grėsmė, kad tokia praeitimi paženklinto asmens paskyrimas būtų išnaudotas mums nedraugiškų šalių propagandos. Pirmiausia fašistuojančio Rusijos režimo, kuris galimai nepraleis progos išnaudoti fašistinės kandidato praeities savo naudai.

Todėl raginame ieškoti kito kandidato, kuris nestokotų energijos, tačiau turėtų mažiau praeities dėmių.

Kreipimąsi kviečiame pasirašyti visus Lietuvos gyventojus, kuriems svarbi demokratija, teisės viršenybė ir žmogaus teises.

Kreipimąsi inicijavo nevyriausybinių organizacijų grupė. Prie jo kviečiamos jungtis kitos pilietinės visuomenės organizacijos, apie tai pranešant el. paštu info@manoteises.lt

Pasirašo:

Atviros Lietuvos fondas
Lietuvos žmogaus teisių centras
Sienos Grupė
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Tolerantiško jaunimo asociacija
Kritinės minties institutas „Demos”
Išgirsti
Lygių galimybių plėtros centras
KArtu. Kairiųjų Aljansas
VŠĮ Lietuvos jaunimo centras
Socialinių investicijų valdymo centras
Susivienijimas Žali.lt
Gegužės 1-osios profesinė sąjunga
GPB medija
Extinction Rebellion Lietuva
Momentum
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sajunga
VšĮ Diversity Development Group
Įvairovės edukacijos namai
Studentų judėjimas „Šauksmas“
Psichikos sveikatos perspektyvos
Nacionalinė LGBT organizacija LGL
Media4change
Vilniaus moterų namai
Trans Autonomija
VšĮ Romų visuomenės centras
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI)
Menų agentūra ARTSCAPE
Asociacija Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki

 1. Stasys

  Sveikinam ir linkim sėkmės Laurynai!
  Manome, kad esi tas, kurio šiuo metu ir reikia krašto apsaugai vadovauti!.

 2. Artur Pronkul

  Ne ne ir ne

 3. Deiv

  Reakciją reaguoti greitai turi daug kas. Bet paskirti Kasčiūną krašto apsaugos ministru matant jo nusiteikimą prieš kitataučius (emigracija), turint mintyje jo netolimą praeitį susijusią su AfD, tai čia daugiau nei lapei leisti prižiūrėti vištidę.

 4. Edmundas

  Neteikti ir neskirti Lauryno Kasčiūno į Krašto apsaugos ministro postą.
  Jo biografija netinka šiom pareigom, nes nenorime, kad Lietuva būtų apklatinta nacizmu.
  Turime rasti kitą asmenį be šių neigiamų dėmių.

 5. Tadas

  Nepritariu Kasčiūno kandidatūrai.

 6. Rima

  Raganų medžiokle prasidėjo, kaip matyt.

 7. Leftukų ašaros

  Lefties gona lefty.

  Kur p. Raskevičiaus komentarai, kai Kasčiūnas ėmėsi priemonių pažaboti masinę pabėgelių migraciją. Gi buvo žmogaus tesių komiteto pirmininkas, bet tylėjo, nes bijojo iki ko gali eskaluotis situacija? Tik suvaldžius situacijai, pasipylė kritikos…
  Sakot nepaiso teisės viršenybės? O kur Jūsų teisės viršenybės principas, kai asmuo net nebuvo patrauktas įtariamuoju byloje, bet vis tiek kaltinate? Kur čia žmogaus teisės?
  Kuo blogai remti kitos šalies demokratiškai išrinktą prezidentą, D. Trumpą? Pamiršote, kas mūsų sąjugininkai? Ar Jums netinka JAV kaip sąjungininkas?
  Dėl Orbano nutylyte ir klaidinate visuomenę, kurioje p. Kasčiūnas ir kiti forumo iniciatoriai pasmerkė Orbaną ir nutraukė to forumo veiklą.

  Čia nėra jokios teisės ką tegiate, o elementarus politikavimas su bolševikiniu prieskoniu.
  Tiesiai šviesiai arba Jūs sąmoningai nenorite žmogaus, kuris geriausiai tvarkosi su nacionaliniu saugumu, tuo padedant Lietuvos priešui, arba esate absoliutūs naudingi idiotai.

 8. Kęstutis

  Viešai yra žinoma, kad Kasčiūnas buvo neonacių partijos viešai žinomo lyderio Murzos pavaduotojas. Tačiau mažai kas žino kad neonaciai savo veiklą organizuoja remiantis buvusio Hitlerio asmens sargybinio Oto Skorceni mokymu. Pagal jį neonaciai viešai žinomoje organizacijoje niekada tikrojo savo lyderio vadovavimui neskelbia. Murza buvo skelbiamas dėmesio nukreipimui. O tikrąjį vadovavimą, kurio tikslas buvo “patriotiško perspektyvaus” jaunimo nukreipimas į įvairias valstybės jėgos bei politines struktūras, įsidarbinimas kariuomenėje, Lietuvos 2-ame departamente, pasienje, bei “miegančių patriotiškų ląstelių” įkūrimas. Pasak prasitarusių Lietuvos neonacių jaunimo šią veiklą būtent koordinavo Laurynas Kasčiūnas, kuris ir buvo faktiškasis Lietuvos neonacių organizacijos įdėjinis vadovas

 9. Rita

  Jam rūpi naktinė medžioklė su naktinio natymo taikykliais. Tiek protestu buvo, o šis žmogus tik apie savo pramogas galvoja. Kas bus jei gaus dar didesnę įtaką?

 10. Andrius Kulikauskas

  2022 m. Laurynas Kasčiūnas melagingai gynė Holokausto kaltininką kapitoną Joną Noreiką, kurio pavaldiniai, LAF sukilėliai Telšių apskrityje išžudė 4,000 žydų ir sušaudė 300 lietuvių, 1941 m. liepos mėnesį. Laurynas Kasčiūnas melagingai teigė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino jo neteisingą versiją istorijos, o iš tiesų teismas pabrėžtinai nesiėmė vertinti istorijos faktų. Laurynas Kasčiūnas kitaip manančius, įskaitant Vilniaus merą Remigijų Šimašių, pasmerkė kaip tarnaujančius Kremliui.
  https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38282&p_k=1&p_t=270519

 11. Aistė

  Reikia žiūrėti į dabartinius jo darbus ir galvoti apie pasiruošimą gynybai. Niekas nenori to karo, būtent todėl ir reikia parodyti priešui, kad jis čia nelaukiamas. Dabar ne laikas seiletis. Laikas veikti, ir šis žmogus yra tinkamas kandidatas.

 12. Geršonas

  L.Kasčiūnas turėjo sąsajų su nacionalistais buvo M.Murzos pavaduotojas, prieš kelerius metus rengė ultradešiniųjų Vokietijos parlamentarų viešnagė Vilniuje. L. Kasčiūnas dalyvavo politinės korupcijos byloje teisiamo koncerno „MG Baltic“ . Dėl to buvo suspenduota L.Kasčiūno narystė partijoje. Kandidatu į Krašto apsaugos ministro postą iškeltas Laurynas Kasčiūnas. Kas čia kurtumas ir aklumas, ar bukagalviškumas politikų?

 13. Andrius Kulikauskas

  2022 m. Laurynas Kasčiūnas melagingai gynė Holokausto kaltininką kapitoną Joną Noreiką, kurio pavaldiniai, LAF sukilėliai Telšių apskrityje išžudė 4,000 žydų ir sušaudė 300 lietuvių, 1941 m. liepos mėnesį. Laurynas Kasčiūnas melagingai tvirtino, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas patvirtino jo neteisingą versiją istorijos, o iš tiesų teismas pabrėžtinai nesiėmė vertinti istorijos faktų. Laurynas Kasčiūnas kitaip manančius, įskaitant Vilniaus merą Remigijų Šimašių, pasmerkė kaip tarnaujančius Kremliui.

 14. Geršonas

  L.Kasčiūnas turėjo sąsajų su nacionalistais , buvo M.Murzos pavaduotojas, prieš kelerius metus rengė ultradešiniųjų Vokietijos parlamentarų viešnagė Vilniuje. L. Kasčiūnas dalyvavo politinės korupcijos byloje teisiamo koncerno „MG Baltic“ . Dėl to buvo suspenduota L.Kasčiūno narystė partijoje. Kandidatu į Krašto apsaugos ministro postą iškeltas L. Kasčiūnas. Kas čia kurtumas ir aklumas, ar bukagalviškumas politikų?

 15. S

  1. Kasčiuno nėra Kremliaus priešų sąraše, nors, atsižvelgiant į jo įstatymų projektus, jis ten tikrai turėjo figuruoti:
  https://twitter.com/markomihkelson/status/1767576697266647524

  2. Jo tariama litvinų grėsmę, kurią VSD jau paneigė. Pasakos tiesiai iš Baltarusijos ir Kremlio alternatyvio pasaulio.

  Išvadas darykite patys.

 16. Mantas

  Neišlaikiau parašydamas sarkastišką komentarą apie “idealiausias” kandidato savybes, bet pasižiūrėjus į protestuojančių prieš p. Kasčiūno kandidatūrą organizacijų pavadinimus tas suponuoja. Žmogus stabdė nelegalią migraciją, pasisakė prieš Stambulo konvenciją ir už tai jau negeras ? Gerbiu visų pažiūrų žmones, jų teisę reikšti nuomonę, bet supraskite, kad karas vyksta čia pat, reikia ryžtingų sprendimų, o kad juos geba priimti, p. Kasčiūnas įrodė NSGK pirmininko poste. Ir tikrai ne laikas postringauti apie neva pažeidžiamas žmonių teises, kad kasdien krenta bombos ant Ukrainos, žudomi vaikai, seneliai ir moterys. Geriau parenkite peticiją prieš Suvienytų Nacijų organizaciją, kurioje aktyviai reiškiasi užpuolikės Rusijos atstovai ar prieš karą maitinančios lietuviško kapitalo įmones.

 17. O kodėl?

  Jis visai malačius atrodo.

 18. Mantas

  Idealiausias krašto apsaugos ministras būtų iš LGBT, veganas, vegetaras, žaliavalgis, influencinantis leftistinius paistalus kiauras dienas soc.tinkluose, važinėjantis paspirtuku ir geriantis glotnutį iš žolelių.

 19. Laima

  Čia rimtai – net 20 asociacijų/ ar dar kokių organizacijų sugalvojo tokį rimtą veiksmą ???
  Įdomumo dėlei patikrinau 6-ias nuo sąrašo apačios . Labai jau įdomu -viena ponia ir asociacijios, ir moterų namų steigėja … gal dar kokių keletos įkūrėja ? Ir visos jos sukurtos”asociacijos” dalyvauja šiame sąraše ?
  Galgi dar kam kils noras pasidomėti šios sąrašo dalyviais ?
  “Solidžios” organizacijos organizuoja “solidų” parašų rinkimą … Nebuvau Kasčiūno gerbėja, bet matomai vertas kandidatas .

 20. Gediminas

  Žinau, kad nieko nepakeis ir greičiausiai šis ministras bus paskirtas, tačiau noriu kad bent būtų kažkoks demonstratyvus gestas prieš šį kandidatą.

 21. Joalita Jurkevičienė

  Nesutinku, kad L. Kasčiūnas būtų skiriamas Krašto apsaugos ministru

 22. Vuk Vukotic

  Nacistų valdžioj – nenoriu