Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritme nuo šiol atsižvelgiama ir į žmones su negalia

Moteris su negalia
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2023 06 15

Ukmergės r., Jonavos r. ir Alytaus miesto savivaldybių specialistai (-ės) kartu su Lygių galimybių plėtros centro ekspertėmis atnaujino atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą. Į jį įtrauktos priemonės, sustiprinsiančios asmenų su negalia apsaugą nuo smurto.

Algoritme – koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje tvarkos apraše – apibrėžiama, kaip, kurdamos prevencijos, reagavimo ir pagalbos mechanizmus, turėtų bendradarbiauti savivaldybės įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos. Pagal jį pirmenybė teikiama nukentėjusio asmens teisėms ir poreikiams.

Algoritme atkreipiamas dėmesys, kad moterys su negalia patiria didesnę riziką nukentėti nuo smurto artimoje aplinkoje nei moterys be negalios. Išskirti šią riziką didinantys veiksniai – izoliacija ir apribotas moterų savarankiškumas. Taip pat numatyta, ką daryti, jei smurtautojas kartu yra ir žmogų su negalia prižiūrintis asmuo, pabrėžiama, jog įvairių sričių specialistai (-ės) visada turėtų siekti bendrauti su nukentėjusiu asmeniu, o ne su tėvais, globėjais (-omis) ar kitais artimaisiais. Bendraujant ir teikiant paslaugas rekomenduojama pasitelkti lietuvių gestų kalbos vertėjus (-as), lengvai suprantamos kalbos specialistus (-es), psichikos sveikatos profesionalus (-es).

Itin svarbu rinkti informaciją apie nukentėjusių asmenų lytį bei negalią, šiuos duomenis tinkamai perduoti atsakingoms institucijoms. „Žinant išsamią statistiką, prevencijos, reagavimo ir apsaugos mechanizmas kuriamas tikslingiau ir efektyviau. Sistemos kūrime turėtų dalyvauti patys žmonės su negalia. Jie ir jos turėtų būti įtraukiami į priemonių įgyvendinimą – mokymus, susitikimus, diskusijas ir t. t. Šiomis priemonėmis reikėtų atsižvelgti ir į žmonių su negalia patiriamo smurto specifiką“, – sako viena iš algoritmo kūrėjų, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė.

Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro nuotr.

Algoritmas atnaujintas Lygių galimybių plėtros centrui kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kitais partneriais (-ėmis) įgyvendinant projektą, skirtą atkreipti dėmesį į moterų su negalia patiriamą smurtą.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė mano, kad patobulintas algoritmas – puikus lygių galimybių integravimo pavyzdys. „Smurtas artimoje aplinkoje yra specifinis reiškinys, jo formoms ir mastui nemažą įtaką daro įsišaknijusios žalingos nuostatos, susijusios su lytimi bei negalia. Skirtingos grupės nuo smurto nukenčia nevienodai, todėl šių skirtumų įvertinimas ir įtraukimas į reagavimą, apsaugą ir prevenciją apibrėžiančius savivaldos dokumentus yra itin sveikintinas“, – įsitikinusi ji.

Pranešimas parengtas įgyvendinant projektą „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos 2021 m. lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 101049158 – SEEN). Europos Komisija neprisiima atsakomybės už galimą pateiktos informacijos panaudojimą.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki