Aktualu

Europos Komisijos komisarė: “Europa negali sau leisti neišnaudoti 50 procentų savo populiacijos potencialo.”

Mano teisės

„Canstock photo" asociatyvi iliustracija (Canstock pav.)

manoteises.lt | 2015 03 12

Tarptautinės moterų solidarumo dienos išvakarėse, Europos Komisija, dar kartą pabrėžė savo pasiryžimą imtis priemonių įvesti lyčių lygybę visoje Europos Sąjungoje. Remiantis naujausiais Eurobarometro duomenimis, 76% apklaustųjų mano, kad nelygybės tarp moterų ir vyrų įveikimas turėtų būti vienu iš ES prioritetų. Eurostat duomenimis atlyginimų skirtumas dėl asmenų lyties išliko nepakitę, ir moterys per valandą uždirba 16,4% mažiau nei vyrai. Komisijos metinė ataskaita apie moterų ir vyrų lygybę taip pat rodo, kad nepaisant nežymaus progreso – lyčių lygybė vis dar yra nepasiekta.

“Europa negali sau leisti neišnaudoti 50% savo populiacijos potencialo. Nors lygios galimybės moterims ir vyrams šiuo metu yra arčiausiai realybės nei bet kada anksčiau, visgi liko dar labai ilgas kelias.” – sako Vĕra Jourová, Europos Komisijos komisarė Teisingumo, vartotojų ir lyčių lygybės klausimams. Toliau ji dėsto: “Lyginant su kiekvienu vyro uždirbtu euru, moteris uždirba 84 centus. Moterys vis dar nėra lygiai atstovaujamos vadovaujančiose pozicijose versle ir politikoje. O blogiausia yra tai, kad viena iš trijų moterų yra patyrusi fizinį ir seksualinį smurtą. Tai yra absoliučiai nepriimtina ir aš esu pasiryžusi kovoti su šiais iššūkiais ir siekti apčiuopiamų rezultatų”.

Eurobarometro tyrimo duomenimis apie 9 iš 10 europiečių (91%) sutinka, kad siekiant sukurti teisingesnę visuomenę, reikia keisti lyčių nelygybės tarp vyrų ir moterų situaciją. Panašus skaičius (89%) sutinka, kad lygybė tarp vyrų ir moterų padėtų moterims tapti ekonomiškai nepriklausomimis.

Tuo tarpu smurtas prieš moteris (ypatingai seksualinis smurtas) ir atlygio dėl lyties skirtumai išskiriamos kaip dvi pagrindinės sritys, kuriose ES turėtų imtis skubiausių priemonių. Taip mano atitinkamai 59% ir 53% europiečių. Net 64% Lietuvos gyventojų mano, kas smurtas prieš moteris turėtų būti ES prioritetine sritimi.

2014 m. Europos Komisijos ataskaita apie moterų ir vyrų lygybę rodo, kad skirtumai tarp vyrų ir moterų paskutiniais dešimtmečiais sumažėjo, apskritai nelygybė tarp skirtingų šalių išaugo ir iššūkiai išlieka. Už kiekvieną valandą darbo moterys uždirba vidutiniškai 16,4% mažiau nei vyrai. O Čekijoje, Austrijoje ir Vokietijoje, šis skirtumas yra didesnis nei 20%. Skirtumo tarp atlyginimų ir pensijų panaikinimas buvo lėtas. Jis vis dar siekia 39%. Be to, moterys vis dar dirba mažiau apmokamuose sektoriuose.

Taip pat Eurobarometro duomenys rodo, jog su lytimi susijusio smurto paplitimas yra grėsmingo lygio. Trečdalis ES moterų yra patyrusios fizinį ir seksualinį smurtą. Daugiau duomenų pateikiama ES apklausoje dėl smurto prieš moteris, kurią atliko Pagrindinių teisių agentūra.

Skirtumai išlieka ir kitose srityse. Pavyzdžiui, labiau tikėtina, kad moterys įgis aukštąjį išsilavinimą (daugiau nei 60% naujai baigiančių aukštųjų mokyklų absolventų yra moterys), tačiau jų dalyvavimas žymiai mažesnis Mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos moksluose ir karjerose, o taip pat tyrimų srityje ir aukštesniuose mokslo postuose, tarp jų ir aukštojo mokslo.

Komentuoki