Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Moteris žeminanti „Top Sport“ reklama pažeidė įstatymą

„Top Sport“ reklama dė primityvaus, seksualizuoto ir sudaiktinto moters vaizdavimo menkina ir diskriminuoja moteris.

manoteises.lt | 2016 12 29
Komentarų skaičius

2

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad lažybų bendrovės „Top Sport“ reklama žemina moteris. Ji prieštarauja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui. Reklama, publikuota naujienų portale „Delfi.lt“ ir „Youtube.com“ kanale, pateikia seksistinį požiūrį į moteris. Nuspręsta, kad šie vaizdai yra vulgarūs ir žemina moterų orumą.

Tyrimas buvo pradėtas iš kelių pareiškėjų gavus informaciją apie žiniasklaidoje paskelbtą reklamą, kurioje vaizduojamos šviesiaplaukės merginos, dėvinčios glaustinukes (vientisus maudymosi kostiumėlius), atvirai apnuoginančias kojas ir rankas, tarp kojų laikančios automatus. Apačioje skelbiamas užrašas: „Pyst?“, socialiniame tinkle „Youtube.com“ publikuotas ir video siužetas ta pačia tema.

Dėl reklamos vertinimo kreiptasi į Lietuvos reklamos asociaciją „Reklamos biuras“. Jos vadovas Gintaras Šeputis teigė, kad reklama pažeidžia Lietuvos reklamos etikos kodekso punktą „Padorumas“. Jis nustato, jog reklama neturi pažeisti visuomenėje vyraujančių padorumo normų, gero skonio ir pagarbos žmogaus orumui reikalavimų. Pasak G. Šepučio, reklamuotojas turi atsižvelgti į visuomenės jautrumą.

Vertinimą taip pat pateikė Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorijos vadovė dr. Eglė Krinickienė. Pasak mokslininkės, „reklamoje pateikiamas moterų įvaizdis akivaizdžiai rodo seksistinį požiūrį, yra vulgaraus ir žeminančio moters orumą pobūdžio“. Dr. E. Krinickienės išvadoje teigiama, kad „Top Sport” reklama visuomenėje sukuria pagrindą traktuoti moterį kaip geismą tenkinantį objektą, tuo paminant jos garbę bei dar labiau įtvirtinant stereotipinę nuostatą apie tariamai moteriai priskirtas aptarnavimo ir malonumų tenkinimo funkcijas.

Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo prieš moteris įpareigoja valstybes dalyves (Lietuva yra ratifikavusi šią konvenciją, todėl yra valstybė, dalyvaujanti jos nuostatų įgyvendinime) imtis visų reikiamų priemonių pakeisti socialinius ir kultūrinius vyrų ir moterų elgesio modelius. Konvencija siekiama išnaikinti prietarus, papročius ar kitokią praktiką, pagrįstą vienos lyties nevisavertiškumu ar pranašumu, stereotipiškais vyrų ir moterų vaidmenimis. Panašius principus numato Europos Tarybos ir Europos Parlamento rezoliucijos, kuriose vieningai teigiama, kad reklama ir žiniasklaida neturi menkinti pagarbos žmogaus orumui, jose neturi būti diskriminuojama ar kurstoma neapykanta dėl lyties.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, atlikusi tyrimą, konstatavo, kad „Top Sport“ reklama dėl tokio primityvaus, seksualizuoto ir sudaiktinto moters vaizdavimo neabejotinai menkina ir diskriminuoja moteris. Kontrolierė ragina reklamos agentūras ir kitas visuomenės informavimo priemones atsisakyti stereotipinio, moteris žeminančio vaizdavimo, darančio neigiamą įtaką visuomenės psichikos sveikatai, ypač jauniems žmonėms.

„Top Sport“ reklama pažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, bendrovei skirtas įspėjimas. Visus paslaugų teikėjus įstatymai įpareigoja užtikrinti, kad informacijoje apie jų teikiamas paslaugas nebūtų reiškiamas pažeminimas, paniekinimas. Draudžiama formuoti visuomenės nuostatas, teigiančias, jog viena lytis yra pranašesnė už kitą, diskriminuoti vartotojus dėl lyties.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki

  1. Mindaugas

    https://www.youtube.com/watch?v=0ytiXRyc0qk

    Viskas čia gerai. Laisva valia filmuojasi, gauna pinigų. Žmonės laisva valia žiūri.
    Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba žemina moteris, žiūri į jas kai į sekso objektus. Dar blogiau – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tebesilaiko stereotipinės nuostatos apie tariamai moteriai priskirtas aptarnavimo ir malonumų tenkinimo funkcijas, todėl jeigu moteris kur laisva valia nusifilmuoja tuoj puola bausti filmavimo užsakovus. Tokiu būdu siekia juos įbauginti, ir išstumti moteris į visuomenės užribį. Taip pat, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, skatina islamo teisės šarios plėtrą Lietuvon, nes būtent pastarieji moteris jau yra išstūmė į visuomenės paribius ir islamo kraštuose moterys gali viešumoje pasirodyti tik užsimaskavusios.

  2. evil

    “Konvencija siekiama išnaikinti prietarus, papročius ar kitokią praktiką, pagrįstą vienos lyties nevisavertiškumu ar pranašumu, stereotipiškais vyrų ir moterų vaidmenimis. ” kaip ten su musliais ir burkom? vis tyla bus? ko tada keliat triuksma kai siuloma jas uzdraust?