Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Reaguodamos į negalią turinčio vaiko mamai nesuteiktą pagalbą, NVO kreipiasi į valstybės vadovus

Autizmo sutrikimą turintis vaikas.

manoteises.lt | 2020 11 12

Nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į valstybės vadovus ir būsimosios koalicijos lyderes, ragindamos reformuoti socialinių paslaugų sritį bei teikti kokybiškas paslaugas. Kreipimasis išsiųstas po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informaciją apie pradėtą teismo procesą prieš autizmo spektro sutrikimą turinčio vaiko mamą. Nesulaukusi valstybės pagalbos, moteris bandė nusižudyti kartu su savo mažamečiu vaiku. Motinai gresia įkalinimas nuo 8 iki 20 metų.

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) pranešime rašoma, kad tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai įpareigoja teikti paslaugas žmonėms su negalia. Deja, šis atvejis atskleidžia skaudžią problemą, kad Lietuvoje nėra užtikrinamos socialinės ir sveikatos paslaugos bei pagalba labiausiai pažeidžiamoms grupėms, įskaitant ir žmones su psichosocialine negalia ir jų šeimas, taip pat nėra skiriamas prioritetas tokių paslaugų organizavimui, neskiriama pakankamai dėmesio jų prieinamumo bendruomenėje didinimui ir kokybei.

Negavę tinkamų paslaugų iš valstybės piliečiai yra priversti mokėti didelius pinigus už privačias paslaugas. Socioekonominių iššūkių patiriančioms šeimoms privačiam sektoriuje teikiamos specializuotos paslaugos yra tiesiog neprieinamos, todėl dėl artimo asmens negalios ar ligos, šeimos nariai turi atsisakyti darbo, poilsio ir visaverčio gyvenimo. Ne viena šeima, negavusi paslaugų iš mūsų valstybės, emigravo į tas šalis, kuriose pažeidžiamais piliečiais rūpinamasi geriau.

Kai valstybės institucijose nepaisomi kertiniai žmogaus teisių principai ar jiems neskiriamas pakankamas dėmesys, vystant švietimo, psichikos sveikatos priežiūros ir socialines programas, sukuriamos ir palaikomos neefektyvios, nekokybiškos, į asmens poreikius neorientuotos paslaugos. Todėl valdininkai neretai gali nurodyti, kad „popieriuje“ visos reikalingos paslaugos yra. Tačiau šis kritinis mamos ir jos vaiko atvejis akivaizdžiai parodo sistemos neveiksnumą ir neadekvatumą piliečių poreikiams.

Kreipiamės viešai į valstybės institucijas, ir prašome skubiai inicijuoti psichikos sveikatos ir socialinių paslaugų sistemų reformą, plėsti bendruomeninių socialinių paslaugų spektrą ir didinti prieinamumą, inicijuoti antrinio sveikatos lygmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą, diegti vieningus kokybės standartus, remiantis žmogaus teisių principais. Prašome užtikrinti reformas ir tvarų šių sistemų finansavimą, siekiant realaus poveikio žmonių su negalia ir jų šeimų gyvenimo kokybei.

Kreipimąsi pasirašo:
Lietuvos negalios organizacijų forumas, vienijantis 14 nacionalinių žmonių su negalia interesus atstovaujančių asociacijų;
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 51 nevyriausybinę organizaciją;
Žmogaus teisių organizacijų koalicija, vienijanti 9 nevyriausybines organizacijas.

Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki