Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Startuoja seksualinio priekabiavimo prevencijos kino industrijoje projektas

Lietuvos kino centras | 2019 04 24

Lietuvos kino centras pradeda įgyvendinti veiklas, kuriomis tikisi prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo visiems kino industrijoje dalyvaujantiems asmenims.

#Metoo atvejai kino sektoriuje parodė, kad nuoseklūs veiksmai yra būtini. Pirmame etape kino industrijos dalyviai kviečiami užpildyti anoniminę apklausą siekiant įvertinti, kiek paplitęs ir atpažįstamas seksualinis priekabiavimas Lietuvos kino industrijoje. Projektą Lietuvos kino centras įgyvendina kartu su Lygių galimybių plėtros centru ir Lietuvos žmogaus teisių centru.

Kino centras yra sulaukęs reikalavimų užtikrinti moterų lygiateisiškumą ir seksualinio priekabiavimo prevenciją kino industrijoje, tad tikimasi, jog projektas prisidės prie galimų pokyčių.

2017 m. #metoo metu Lietuvos kino industrijoje pasigirdę atvejai ir reakcijos į juos parodė, kad būtina imtis konkrečių priemonių, kurios leistų įvertinti seksualinio priekabiavimo mastą kino industrijoje, didinti jo atpažinimą, imtis veiksmingos prevencijos ir susitarimais įtvirtinti saugios kūrybinės ir darbo aplinkos principus.

Apklausos rodo, kad seksualinis priekabiavimas Lietuvos visuomenėje atpažįstamas prasčiau nei Europos Sąjungoje, o nukentėjusiųjų kaltinimas labai paplitęs. Todėl svarbu problemą spręsti nuosekliai, neužkraunant visos atsakomybės ją patyrusiam žmogui.

„Nuostatų kaita yra didelis darbas, kuris neįvyksta per vieną dieną, todėl šiam projektui ruošėmės palaipsniui bei įvertindami kino industrijos, kurios įsitraukimas yra esminis, užimtumą. Esame dėkingi organizacijoms-partnerėms, kurių ekspertinis žvilgsnis ir patirtis padėjo rasti tinkamiausią formą ir šiandien pradėti projektą,“ – teigia Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Projektas įgyvendinamas keliais etapais: pirmuoju etapu anoniminės apklausos būdu norima surinkti informaciją apie seksualinio priekabiavimo paplitimą ir atpažinimą kino industrijoje. Tai leis kalbėti apie problemą, remiantis konkrečiai Lietuvoje surinktais duomenimis ir atitinkamai planuoti veiksmus. Antrame etape, remiantis apibendrintais apklausos rezultatais, bus rengiami mokymai režisieriams ir prodiuseriams apie seksualinio priekabiavimo atpažinimą ir galimas priemones seksualinio priekabiavimo netoleruojančios kūrybinės ir darbinės aplinkos kūrimui kino industrijoje.

Po mokymų, įgyvendinamų Lygių galimybių plėtros cento ir Lietuvos žmogaus teisių centro specialistų, remiantis apklausos duomenimis ir mokymų rezultatais, organizacijos ketina pateikti rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, kurių galėtų imtis Lietuvos kino centras, užtikrinant, kad kino industrija būtų saugesnė aplinka visiems joje dalyvaujantiems asmenims.

„Seksualinis priekabiavimas yra plačiai paplitusi ir Lietuvos visuomenėje nepripažinta problema. Norint ją įveikti būtina imtis proaktyvių prevencijos veiksmų tiek didinant suvokimą, keičiant nuostatas, tiek formuojant mechanizmus, kurie užkerta kelią nepageidautinam elgesiui ir užtikrina pagalbą nukentėjusioms/-iems. Kaip tik šia kryptimi ir bus mėginama žengti pirmuosius žingsnius“, -sako Lygių galimybių plėtros centro ekspertės Margarita Jankauskaitė.

Pernai Lietuvos kino centras parengė rekomendacijas filmų gamintojams dėl sutarčių su kūrybiniu ir techniniu personalu nuostatų, kuriomis nustatomi šalių abipusiai įsipareigojimai dėl lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo. Tuo siekiama, kad visi industrijos dalyviai, o visų pirma tie, kurie pretenduoja į valstybės paramą projektams, imtųsi atsakomybės už orios ir pagarbios darbo aplinkos, kurioje nebūtų seksualinio priekabiavimo ar diskriminacijos, užtikrinimą.

Projektą iš dalies finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018-2021 metams priemones.

Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki