Aktualu

Teismas leido įrašyti „W“ raidę pavardėje

Mano teisės

15min.lt nuotr.

Europos žmogaus teisių fondas, manoteises.lt, | 2015 07 31

Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė nuosprendį, keičiantį Lietuvos požiūrį į originalią asmenvardžių rašybą. Teismas leido, kad Lietuvos pilietės pavardėje būtų įrašyta „W“ raidė.

Praėjusių metų kovą Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrius (CMS) išdavė pareiškėjams – lietuvei ir Belgijos piliečiui – santuokos liudijimą, kuriame pareiškėjai po santuokos įrašyta pavardė su „v“ raidė (Pauvels). Jos vyrui pavardė palikta originalo forma, t.y. su „w“ raide (Pauwels).

Po metų pora kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą skųsdami Metrikacijos skyriaus sprendimą. Skunde, kurį sutuoktiniai rengė kartų su Europos žmogaus teisių fondu (EFHR) pabrėžta, kad neteisėtas ir nepagrįstas atsisakymas leisti pareiškėjai įregistruoti sutuoktinio pavardę originalia forma pažeidžia pareiškėjos ir jos šeimos teisę į privatų gyvenimą, teisę puoselėti savo kultūrą, kalbą, religiją, o taip pat juos diskriminuoja, sukelia rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Vilniaus m. apylinkės teismas savo liepos 30 d. nutartyje panaikino CMS sprendimą ir įpareigojo pakeisti pareiškėjos pavardę santuokos liudijime į „Pauwels“ bei išduoti naują santuokos liudijimą. Teismas argumentavo, kad asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas turi būti prioritetas prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą, ignoruojant naujai susiklosčiusiais sąlygas tokias kaip laisvas asmenų judėjimas Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Teismas taip pat pabrėžė, kad pareiškėjų vaikų pavardės visuomet skirtųsi nuo tėvo arba motinos pavardės taip suvaržant ir apribojant jų teises bei teisėtus interesus. Išvadą teismas teigė grįsės ir tuo, kad Lietuvoje jau yra registruoti asmenys, kurių varde ar pavardėje naudojamas lotyniškas rašmuo „w“. Šiuo nutarimu teismas nukrypo nuo iki šiol Lietuvoje vyravusios teismų praktikos. Nutarimas gali būti skundžiamas per 7 dienas.

Europos žmogaus teisių fondas, vedęs bylą teisme, tikisi, kad ši nutartis pakeis CMS ir teismų praktiką o Lietuvos piliečiai daugiau nepatirs sunkumų dėl skirtingos sutuoktinių pavardės. Fondas taip pat pabrėžė, kad teisė į originalią asmenvardžių rašybą yra viena pagrindinių kiekvieno piliečio teisių, taip pat kaip ir teisė į privatų ir asmeninį gyvenimą.

Komentuoki