Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

Tyrimas: romams trūksta informacijos apie neįgaliuosius

Romų visuomenės centras | 2014 10 14

Protinę negalią turintys romai patiria dvigubą atskirtį, teigia Romų visuomenės centras. Kartu su partneriais iš užsienio atliktas tyrimas parodė, kad tokiems romams ne tik sunku įsitvirtinti visuomenėje, tačiau žinių trūksta ir pačiai bendruomenei, neretai nežinančiai, kaip elgtis su proto negalią turinčiais vaikais ar suaugusiais.

Kartu su partneriais iš Vengrijos, Graikijos ir Slovėnijos atlikta analizė parodė, kad Lietuvoje atpažinti specialiųjų poreikių turinčius romus trukdo kalbos barjeras, o dažnai ir patys romai nesikreipia pagalbos. Tačiau tyrėjai pabrėžia, kad situacija Lietuvoje – ne išskirtinė, Slovėnijoje, Vengrijoje, Graikijoje taip pat iki šiol nevykdomos jokios programos romų bendruomenės sąmoningumui apie protinę negalią kelti.

Kaip sako Romų visuomenės centro socialinis darbuotojas Konstantin Stech, tirtose šalyse panašiai reaguojama į protinę negalią turinčius romus. „Lietuvoje protinę negalią turintys romai neatskiriami nuo savo šeimos ar romų bendruomenės, tačiau specialieji jų poreikiai nėra suprantami. Vengrijoje taip pat šeimos prižiūri protinę negalią turinčius artimuosius, jie yra pilnateisiai šeimos ir bendruomenės nariai. Deja, visose šalyse romai apskritai gyvena socialinėje atskirtyje, neišvengiamai sutrikusio intelekto romai lieka dvigubai atstumti“, – teigia K. Stech.

Kartu su partneriais Romų visuomenės centras parengė ir mokymo programą „Profesionalaus ekspertų švietimo kursas“, kuris švietimo profesionalams suteiks daugiau žinių apie darbą su protinę negalią turinčiais romais. Mokymo programą sudaro trys moduliai, pateikiantys išsamią informaciją apie romus Europoje, Romų integracijos strategijas, žinias apie sutrikusio intelekto žmones, darbą su protinę negalią turinčių romų tautybės žmonėmis bei jų šeimų įgalinimą.

Projekto vykdytojai tikisi, kad švietimo programa padės visuomenei apskritai ir pačiai romų bendruomenei neatstumti tų, kurie turi tokią negalią. Lietuvoje ši problema keliama pirmą kartą, siekiant skleisti informaciją visuomenei, romų bendruomenei, sutrikusio intelekto žmonėms ir jų šeimoms apie protinę negalią turinčių romų teises.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki