Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
X

Paremk portalą manoteises.lt!

Ir tau patinka manoteises.lt? Paremk portalą, skirdama (s) 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos žmogaus teisių centrui. Nes kiekviena istorija svarbi!

Reklaminis baneris Reklaminis baneris

Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitetis (DROI)

Kamilė Bielskytė

Žmogaus teisės, demokratijos skatinimas yra ypatingai svarbi ES užsienio politikos dalis, taip pat tai yra vertybės, bendros visai Europos Sąjungai.

Žmogaus teisių pakomitetis, kurį sudaro 50 narių, buvo suformuotas 2004 m. Jis yra vienas iš dviejų Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pakomitečių, kuris atsakingas už klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis, mažumų apsauga ir demokratinių vertybių skatinimu trečiosiose šalyse. Lietuvos atstovas Žmogaus teisių pakomitetyje šiuo metu yra Petras Auštrevičius.


Pakomitetis organizuoja klausimus ir diskusijas apie visas žmogaus teisių problemų rūšis. Dėl šių diskusijų pakomitetis priima pranešimus ir rezoliucijas, taip prisidėdamas prie tarptautiniu mastu vykstančių diskusijų, pavyzdžiui, apie mirties bausmę, kankinimus arba kovą su nebaudžiamumu. Taip pat stengiamasi reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje.

Šis pakomitetis atsižvelgia į žmogaus teisių pažeidimų problematiką visoje Europos Sąjungoje, organizuoja neformalaus pobūdžio mokymus žmogaus teisių srityje. Pakomitečio sprendimai yra patariamieji, bet neprivalomi. Žmogaus teisių pakomitetis rengia metinę žmogaus teisių ataskaitą, kurioje apžvelgiama žmogaus teisių padėties pasaulyje. Taip pats šis pakomitetis jau 26 metus rengia Sacharovo premijos už minties laisvę teikimą, kuri suteikiama kiekvieną gruodį asmenims ar organizacijoms, kovojančioms už žmogaus teises ir pagrindines laisves.

Žmogaus teisių pakomitetis yra atsakingas kuriant diskusijų forumus, kuriuose keičiamasi nuomonėmis ir viešaisiais klausymais, kurie yra aktualūs žmogaus teisių gynėjams, Komisijai ir Tarybai.

Šis pakomitetis negali parengti siūlymų dėl teisės aktų taip pat neturi iniciatyvos teisės priimti nutarimų projektus. Todėl žmogaus teisių pakomitetis neturi realaus autoriteto, jis yra Užsienio reikalų komiteto organas, kuriam yra pavaldus. Pakomitetis daugiausia dėmesio skiria analizėms.

Žmogaus teisių pakomitečio vaidmuo jokiu būdu nėra nereikšmingas, jis yra svarbus diskusijų forume ir naujų idėjų plėtroje.

Kontaktinė informacija

Elektroninis paštas: droi-secretariat@europarl.europa.eu

Tinklalapis: http://www.europarl.europa.eu/committees/lt/DROI/home.html

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements