Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Leidiniai ir rekomendacijos Kategorijų meniu mygtukas

Naujame leidinyje – kritiška diskriminacijos darbe apžvalga  

Leidinio „Lygios galimybės Lietuvos darbo rinkoje: situacijos apžvalga“ iliustracija.

Lygių galimybių kontolieriaus tarnyba

Įgyvendinant programą „Kurk Lietuvai“, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje parengta diskriminacijos darbo rinkoje apžvalga. Leidinyje trumpai ir kritiškai įvertinamos įstatymų bei strateginių dokumentų nuostatos bei jų taikymas. Jame taip pat pristatoma naujausia statistika ir tyrimai, pateikiamos ekspertų įžvalgos.

Leidinyje „Lygios galimybės Lietuvos darbo rinkoje: situacijos apžvalga“ išskiriamos pagrindinės priežastys, kodėl diskriminacijos darbe atžvilgiu stipriai atsiliekame nuo gerųjų Europos Sąjungos pavyzdžių. Lietuvoje trūksta sisteminių, situaciją iš tikrųjų gerinančių politikos priemonių, nesprendžiami darbuotojų diskriminacijos dėl amžiaus klausimai, asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimas vis dar yra nepalankus dirbantiesiems.

Apžvalgos autorė Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė pastebi, kad įvairios diskriminacijos apraiškos yra žalingos tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

„Lygių galimybių nepaisymas trukdo pritraukti papildomą darbo jėgą, apriboja žmonių potencialą prisidėti prie ekonomės bei socialinės šalies ūkio gerovės, mažina dirbančiųjų motyvaciją bei pasitenkinimą atliekamu darbu. Be to, diskriminacija darbe didina atskirtį ir kitose viešo gyvenimo srityse“, – sako ji.

Ši apžvalga yra pirmoji projekto „Lygių galimybių vertinimas ir konsultacijos Lietuvos darbovietėms“ dalis. Projektu siekiama sukurti Lygių galimybių liniuotę – įrankį, kuriuo pasinaudojusios įmonės ir įstaigos galėtų įsivertinti situaciją organizacijos viduje.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements