Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Pasirašyk

Vaikai vis dar randami kopūstuose?

Pasibaigusi
2016 06 20
Komentarų skaičius

1

Grafinis elementas

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTREI AUDRONEI PITRĖNIENEI

Mes, Lietuvos piliečiai, esame įsitikinę, kad Lietuvos valstybė privalo nustoti ignoruoti jaunimo poreikius ir sukurti bei efektyviai įdiegti mokslu ir žmogaus teisėmis paremtą lytiškumo ugdymą mokyklose. Raginame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę iš esmės peržiūrėti rengiamą programą bei imtis priemonių, kad būtų užtikrinamas kokybiškas jos parengimas bei įgyvendinimas.

Šiuo metu  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) rengiama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa nesiremia Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) parengtomis rekomendacijomis, ignoruoja socialinę realybę bei mokslinę informaciją apie žmogaus lytiškumą. Šioje programoje nėra užtikrinamos jaunimo reprodukcinės teisės, o svarbūs ir aktualūs jaunimui lytiškumo klausimai yra pristatomi paviršutiniškai.

Mokslu grįstos lytiškumo ugdymo programos poreikį rodo statistiniai rodikliai: Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro duomenimis, 2014 m. pusė naujai užsikrėtusiųjų lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) buvo jaunimas iki 29 metų. Tų pačių metų Lietuvos statistikos departamento metraštis rodo, kad Lietuvoje gimdė 13,3 iš 1000 merginų 15 -19 m. amžiaus grupėje – du kartaus daugiau nei Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Pagal šį rodiklį Lietuva yra aštunta nuo galo Europos Sąjungoje.

Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad internetas jaunimui suteikia daug prieštaringos ir neretai klaidinančios informacijos apie lytinius santykius, seksualumą. VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namų“ tyrimas parodė, kad Lietuvos mokyklose paplitusios su lytiškumu susijusios patyčios, kuriančios nepalankų klimatą sveikam asmenybės vystymuisi.

Tam, kad šios problemos pagaliau būtų pradedamos spręsti lytiškumo ugdymo programa privalo suteikti mokslu grįstą ir amžiui pritaikytą informaciją apie lytiškumą ir saugius lytinius santykius.

Tik visapusiška informacija apie apsisaugojimo nuo LPI bei nepageidaujamo nėštumo priemones gali sumažinti dabartinį, epideminiu tampantį LPI paplitimo mastą bei paauglių nėštumų skaičių. Programos, kurios tik deklaratyviai propaguoja susilaikymą nuo lytinių santykių moksliniais tyrimais yra pripažintos neefektyviomis ir neatliekančiomis prevencinės funkcijos nuo  LPI bei neplanuoto nėštumo.

Tik pilnavertė, nuosekli ir amžiui pritaikyta informacija apie lytinę tapatybę ir orientaciją, lytiškumo raišką bei kritinio mąstymo ir pagarbos įvairovei ugdymas gali sumažinti lyčių nelygybę, seksualinės prievartos ir smurto šeimoje mastą.  Programa turi siekti ugdyti savarankiškai mąstantį, pagarbų sau ir kitam, visapusiškai informuotą žmogų.

Atsižvelgidami į išdėstytus argumentus reikalaujame:

1.   Suformuoti naują darbo grupę, kuri būtų pajėgi parengti kokybišką, moksline informacija ir   žmogaus teisių principais grįstą Lytiškumo ugdymo programą;

2.    Rengiant naują programą remtis aiškiomis ir pasauliniu mastu pripažintomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis bei standartais;

3.    Užtikrinti kompetentingų specialistų parengimą šios programos įgyvendinimui.

Neformali nevyriausybinių organizacijų ir Lietuvos gyventojų grupė „Už progresyvų lytinį ugdymą“

Peticija „Vaikai vis dar randami kopūstuose?“ baigėsi 2016 m. rugsėjo 30 d., ją parėmė 1608 žmonės.  Visą pasirašiusių asmenų sąrašą rasite ČIA.

Grafinis elements
Grafinis elements