Peticija

Vaikai vis dar randami kopūstuose?

vaikai randami kopūstuose?

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTREI AUDRONEI PITRĖNIENEI

Mes, Lietuvos piliečiai, esame įsitikinę, kad Lietuvos valstybė privalo nustoti ignoruoti jaunimo poreikius ir sukurti bei efektyviai įdiegti mokslu ir žmogaus teisėmis paremtą lytiškumo ugdymą mokyklose. Raginame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę iš esmės peržiūrėti rengiamą programą bei imtis priemonių, kad būtų užtikrinamas kokybiškas jos parengimas bei įgyvendinimas.

Šiuo metu  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) rengiama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa nesiremia Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) parengtomis rekomendacijomis, ignoruoja socialinę realybę bei mokslinę informaciją apie žmogaus lytiškumą. Šioje programoje nėra užtikrinamos jaunimo reprodukcinės teisės, o svarbūs ir aktualūs jaunimui lytiškumo klausimai yra pristatomi paviršutiniškai.

Mokslu grįstos lytiškumo ugdymo programos poreikį rodo statistiniai rodikliai: Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro duomenimis, 2014 m. pusė naujai užsikrėtusiųjų lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) buvo jaunimas iki 29 metų. Tų pačių metų Lietuvos statistikos departamento metraštis rodo, kad Lietuvoje gimdė 13,3 iš 1000 merginų 15 -19 m. amžiaus grupėje – du kartaus daugiau nei Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Pagal šį rodiklį Lietuva yra aštunta nuo galo Europos Sąjungoje.

Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad internetas jaunimui suteikia daug prieštaringos ir neretai klaidinančios informacijos apie lytinius santykius, seksualumą. VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namų“ tyrimas parodė, kad Lietuvos mokyklose paplitusios su lytiškumu susijusios patyčios, kuriančios nepalankų klimatą sveikam asmenybės vystymuisi.

Tam, kad šios problemos pagaliau būtų pradedamos spręsti lytiškumo ugdymo programa privalo suteikti mokslu grįstą ir amžiui pritaikytą informaciją apie lytiškumą ir saugius lytinius santykius.

Tik visapusiška informacija apie apsisaugojimo nuo LPI bei nepageidaujamo nėštumo priemones gali sumažinti dabartinį, epideminiu tampantį LPI paplitimo mastą bei paauglių nėštumų skaičių. Programos, kurios tik deklaratyviai propaguoja susilaikymą nuo lytinių santykių moksliniais tyrimais yra pripažintos neefektyviomis ir neatliekančiomis prevencinės funkcijos nuo  LPI bei neplanuoto nėštumo.

Tik pilnavertė, nuosekli ir amžiui pritaikyta informacija apie lytinę tapatybę ir orientaciją, lytiškumo raišką bei kritinio mąstymo ir pagarbos įvairovei ugdymas gali sumažinti lyčių nelygybę, seksualinės prievartos ir smurto šeimoje mastą.  Programa turi siekti ugdyti savarankiškai mąstantį, pagarbų sau ir kitam, visapusiškai informuotą žmogų.

Atsižvelgidami į išdėstytus argumentus reikalaujame:

1.   Suformuoti naują darbo grupę, kuri būtų pajėgi parengti kokybišką, moksline informacija ir   žmogaus teisių principais grįstą Lytiškumo ugdymo programą;

2.    Rengiant naują programą remtis aiškiomis ir pasauliniu mastu pripažintomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis bei standartais;

3.    Užtikrinti kompetentingų specialistų parengimą šios programos įgyvendinimui.

Neformali nevyriausybinių organizacijų ir Lietuvos gyventojų grupė „Už progresyvų lytinį ugdymą“

 

 

VAIKAI VIS DAR RANDAMI KOPŪSTUOSE?

Peticija uždaryta

End date: 2016 09 30

Signatures collected: 1608

1,608 signatures
Naujausi parašai
1,608Giedre Almine2016 09 09
1,607Paulius Bartkevičius2016 09 09
1,606Birutė Kiričiuk2016 08 12
1,605Olivija Jakovlevienė 2016 08 11
1,604Raminta Kanclere 2016 08 10
1,603Laura Kontvaine2016 08 07
1,602Lina Lazauskaitė2016 08 05
1,601Renata Tubelevičienė2016 08 05
1,600Paulina Minkevičiūtė2016 08 05
1,599Irmina Irmina2016 08 05
1,598raimonda vizgaitiene2016 08 05
1,597Linas Lisauskas2016 08 05
1,596Rima Mažutienė2016 08 05
1,595Armanda Macijauskaitė2016 08 05
1,594Aurelija Vernickaitė2016 08 05
1,593Rūta Kazlauskaitė2016 08 05
1,592Dovilė Mačiukienė2016 08 05
1,591Lina Beniulienė2016 08 04
1,590Nijolė Ra2016 08 04
1,589Inga beliūnienė2016 08 04
1,588Austėja Valaškevičiūtė2016 08 04
1,587Raimonda Udalcovaitė2016 08 04
1,586Domantas Paulauskas2016 08 04
1,585Justina Markauskaitė2016 08 04
1,584Edvinas Stuopelis2016 08 04
1,583Gintarė Kavaliūnaitė-Amelyushkina2016 08 04
1,582Neringa Zemko2016 08 04
1,581Ingrida Domarkienė2016 08 04
1,580Živilė Šneiderienė2016 08 04
1,579Inga Korsakaitė2016 08 04
1,578Arnoldas Kubilius2016 08 04
1,577Ramunas Cesonis2016 08 04
1,576Salvija Bajorine2016 08 04
1,575Natalija Polukord2016 08 04
1,574Amanda Vareikienė2016 08 04
1,573Gitana Visockyte2016 08 04
1,572Judita Sabir2016 08 04
1,571Giedrius Jokubauskis2016 08 04
1,570Ieva Malašauskaitė2016 08 04
1,569marius kolesnikovas2016 08 04
1,568Kristina Zaksaite2016 08 04
1,567Milda N.2016 08 04
1,566Egle Tamulioniene2016 08 04
1,565Milda Malling2016 08 04
1,564Justina Ramanauskienė2016 08 04
1,563Ingrida Čaika-Pugačė2016 08 04
1,562Martinas Baltrušaitis2016 08 04
1,561sandra juškaitė2016 08 04
1,560Deimantė Merkienė2016 08 04
1,559Indre Kazlauskaite2016 08 04
Komentarai (1)
  1. Vilma Maciunaite-Uckeviciene

    .

    2016 06 20 / IP: 188.69.209.207


    Netinkamas komentaras?

Kitos peticijos