Peticija

Vasario 17-osios deklaracija (pasibaigusi)

Lyčių lygiateisiškumo idėja Lietuvoje deklaruota dar 1905 metų Didžiajame Vilniaus Seime, kuris ragino „reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tikėjimo“. Tačiau 1918 metų vasario 16-ąją Nepriklausomybės aktą pasirašė tik vyrai. Vyriškoji Lietuvos Taryba išrinkta Vilniaus konferencijoje, į kurią moterys nepakviestos. Kitą dieną, vasario 17-ąją, tūkstančiai moterų susirinko į protesto mitingą. Šį svarbų įvykį minime švęsdamos Nacionalinę emancipacijos dieną, kai moterų ryžtas ir solidarumas paklojo demokratiškos pilietinės visuomenės pamatus. Lapkričio 2-ąją į laikinąją Konstituciją įrašyta balsavimo teisė moterims. Nors Lietuvos šimtmetis yra ir Lietuvos moterų balsavimo teisių šimtmetis, tačiau faktinė lyčių lygybė vis dar yra siekiamybė. Todėl NES – Nacionalinis emancipacijos sąjūdis – skelbia Vasario 17-osios deklaraciją.

Visų tautų, lyčių, rasių, klasių, tikėjimų, seksualinių tapatybių Lietuvos piliečiai yra lygūs. Ilgaamžiam moterų antraeilinimui tariame griežtą „NE“! Tegul XXI amžius tampa moterų ir vyrų lygybės amžiumi!

Vasario 16-osios signatarių nebuvo todėl, kad vyrai jas užmiršo pakviesti į Lietuvos Tarybą. Moterys nori ir turi teisę dalyvauti valstybės kūrimo darbe kaip lygiavertės, tad reikia įtvirtinti faktinę lygybę visų institucijų ir struktūrų lygiu. Į ekonominius, politinius, socialinius ir kultūrinius klausimus sprendžiančias tarybas, valdybas, komisijas, rinkimų sąrašus būtina deleguoti ne mažiau kaip 50 procentų moterų. Ne po dešimties metų, o dabar.

Kreipiamės į visas pažangias moteris ir vyrus: nuo šiolei, gerbdamos ir gerbdami savo ir kito asmens laisvę, nesutikite būti net pasyviais nelygybės skleidėjais! Kol moterims suteikiamos tik dalinės, išimtinės ir atsitiktinės teisės, tol patriarchalinė tvarka gyvuos. Visada prisiminkime – moterų balsas toks pat svarbus kaip ir vyrų. Gyvename XXI amžiuje laisvoje, demokratiškoje valstybėje ir norime, kad naujas šimtmetis įeitų į istoriją ne kaip privilegijuotų grupių, bet visų Lietuvos piliečių laisvės šimtmetis.

Kultūra. Kviečiame tyrinėti, skleisti ir vertinti valstybės kūrėjų moterų nuopelnus, įtraukiant jas į pradinių, vidurinių ir aukštųjų mokyklų programas, paskaitų kursus, renkant Nacionalinių ir kitų premijų laureatus/-es, sudarant valstybei svarbių asmenybių sąrašus, buriant viešą nuomonę formuojančių ekspertų komandas, skelbiant gatvių pavadinimus, statant paminklus, skiriant projektų finansavimą. Lygus moterų atstovavimas reiškia ne tik jų įtraukimą į parengiamuosius darbus, bet ir tolygų atstovavimą visose pakopose, taip pat ir aukščiausiu lygiu.

Politika. Lygios teisės dabar. Rinkime tik tas partijas, kurių rinkimų sąrašai sudaryti proporcingai: kas antra – moteris. Renkame moteris, palaikome moteris, tikime jų kompetencija. Renkame ne dėl lyties, o dėl to, kad kiekvienoje srityje yra gerų specialisčių.

Ekonomika. Lygus atlyginimas už lygiavertį darbą. Darbdaviams neturi būti priimtina moteriai siūlyti mažesnį atlygį nei vyrui, moteriai – sutikti už jį dirbti. Kiekviena/s, taikanti/s dvigubus standartus, skriaudžia savo motiną, seserį ir dukrą. Vertinkime moterų darbą – simboliškai ir finansiškai – ir jų indėlį į bendrus projektus. Moteris neturi likti už kadro, paraštėje, honorarų lentelės apačioje arba už brūkšnio.

Seksualumas ir kūno kontrolė. Kiekviena moteris, nepriklausomai nuo amžiaus, šeiminės padėties, išsilavinimo, rasės, klasės, seksualinės orientacijos yra savo kūno šeimininkė. Moterų reprodukcinės teisės, seksualumas ir sveikata yra jų pačių, o ne politikų ir bažnyčios reikalas.

Socialinė sfera ir moterų solidarumas. Vienodos teisės ir pareigos profesinėje veikloje, namų ruošoje ir auginant vaikus, vienodos galimybės profesiškai tobulėti, sudarant sąlygas dirbančioms motinoms ir tėvams. Tik palaikydami vieni kitus ir dalindamiesi pareigomis sukursime geresnę Lietuvą.

Kalba. Nebevartokime vyriškos giminės kaip universalios. Jei diskusijoje dalyvauja vieni vyrai, tai yra vyrų diskusija, o ne diskusija apie Lietuvos ateitį. Vienavyrius darinius nuo šiol taip ir vadinkime.

XIX–XX a. kertinis vienavyrės politikos akmuo jau apsamanojo. Laikas prisiminti kitas tris kertes. Valstybė laisva tik tada, kai laisvi yra visi jos piliečiai. Nėra ir negali būti pusinės laisvės. Sąjūdžio metais nesutikome su autonomija SSSR sudėtyje – eiti į laisvę mažais žingsneliais, ir šiandien nesutinkame su „pereinamuoju“ laikotarpiu ir tuščiais pažadais moterų vaidmenį valstybėje pripažinti kažkada ateityje. Laikas įžengti į lyčių lygybės šimtmetį – dabar.

Klaus(y)k moters!

Vilnius,

2018 m. vasario 17 d.

Laima Kreivytė, Margarita Jankauskaitė, Agnė Narušytė, Jūratė Juškaitė, Dovilė Jakniūnaitė, Natalija Arlauskaitė, Jelena Škulienė, Dileta Deikė, Ineta Armanavičiūtė, Karla Gruodis, Rita Lukošiūnaitė, Virginija Jurėnienė, Ieva Lukošiūnaitė, Agnė Mikalajūnė, Audronė Žukauskaitė, Lina Kaminskaitė-Jančorienė, Gabrielė Labanauskaitė, Rasa Navickaitė, Donatas Paulauskas, Goda Aksamitauskaitė, Virginija Cibarauskė, Erika Grigoravičienė, Ilona Baniuševič, Dalia Mikonytė, Žygimantas Jančoras, Vilma Vaitiekūnaitė, Eglė Ridikaitė, Gabrielė Gervickaitė, Santa Lingevičiūtė, Laima Vaigė, Juliana Lozovska, Giedrius Gulbinas, Aušra Kaziliūnaitė, Isandrijus Linkus, Danutė Gambickaitė, Aira Leonidovna, Ieva Tumanovičiūtė, Benediktas Gelūnas, Agnė Bagdžiūnaitė, Virginija Prasmickaitė, Birutė Sabatauskaitė, Airida Rekštytė, Agilė Mažonaitė, Monika Krikštopaitytė.

Vasario 17-osios deklaracija

Peticija uždaryta

End date: 2019 03 01

Signatures collected: 143

143 signatures
Naujausi parašai
143Audronė Motiejūnaitė2020 02 17
142Guoda Regesaitė2019 02 17
141Giedrė Ravaitytė2018 04 24
140Mindaugas Šulskus2018 04 03
139Patricija Kvekšaitė2018 03 31
138Marija Šaboršinaitė2018 03 25
137Rūta Junevičiūtė2018 03 18
136aiste klimasauskaite2018 03 10
135Evelina Dirmotaitė2018 03 06
134Silvija Astrauskaitė2018 03 02
133Petrutė Kvederavičiūtė2018 03 02
132Milda Kvederavičiūtė2018 03 02
131Dangira Buzytė2018 03 02
130Eglė Morkevičiūtė 2018 03 01
129Agnė Jurčiukonytė2018 03 01
128Rūta Tuomaitė2018 03 01
127Ieva Vasiliūnė2018 02 28
126Akvilė Malukienė2018 02 28
125Ieva Daniūnaitė2018 02 28
124Rūta Mėlinytė2018 02 28
123Vytautas Zemaitaitis2018 02 28
122Vilija Dulkyte2018 02 28
121Diana Romanskaitė2018 02 28
120Žaneta Savickienė 2018 02 28
119Vida Urnikienė2018 02 28
118Daugailė Syrusaitė2018 02 28
117Jolanta Reingarde2018 02 28
116Jurgita Cinskienė2018 02 28
115Denisas Kolomyckis2018 02 28
114Ruta Vaitiekunaite2018 02 28
113Virginija Aleksejūnė2018 02 28
112Ieva Burbaitė2018 02 28
111Rūta Jakštaitė2018 02 28
110Jonas Chairutdinovas2018 02 28
109Valdas Stonys2018 02 28
108Dalia Mikonyte2018 02 28
107Laura Lapinskė2018 02 28
106Snieguolė Šukauskaitė2018 02 28
105Samanta Kietytė2018 02 28
104Aušra Matulaitytė2018 02 28
103Justina Urbonaitė2018 02 28
102Egle Kazlauskaite2018 02 25
101Aistė Rudžinskytė2018 02 25
100Lina Danienė2018 02 24
99Gabija Jonusaite2018 02 24
98Gabija Vanagė2018 02 24
97Sigita Šegždienė2018 02 23
96Laima Statulevičienė2018 02 23
95Tomas Tengmark2018 02 23
94Euridikė Kuodienė2018 02 23
Komentarai (1)
  1. Fg

    Lygios teisės ar lygios galimybės? Akivaizdu kad moterys nebenori būti moterimis, bet nori būti vyrais, kodėl – todėl kad pas jus tik vienas atskaitos taškas – kažkokios įsivaizduojamos teisės, kurias turi vyrai. Marazmus Magnificus valstybėje, kur prezidentė moteris. Jūs atsisakot viso savo moteriškumo, motinystės džiaugsmo, vardan noro tapti vyrais. Gimstamumas akivaizdus įrodymas. Deklaruojate teisę į savo kūną, laisvę daryti abortus (kūdikis juk jūsų kūnas ir kaip iš viso tėvas gali turėti kažkokių teisių jo atžvilgiu, ar ne taip). Kaip liūdna, kad vis dar gyvenate 1960, lygiuojatės į vyrus ir sergate visiška tapatybės krize. Nebemokate būti mamomis (vyrai negali būti mamomis, gimdyti irgi negali). Europiečiai supainiojo lygias galimybes, su lygiomis teisėmis ir dėl to lėtai bet užtikrintai miršta. Mūsų tautų neliks, o į jų vietą ateis tautos kurių kultūroje skirtingų lyčių atstovai neserga tapatybės krize.

    2018 02 24 / IP: 188.69.194.191


    Netinkamas komentaras?

Kitos peticijos