Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Komentaras

Alternatyvios komunikacijos priemonės: galimybė neįgaliesiems bendrauti rašant balsu ir gyventi savarankiškai (parašyta „Google Voice Recognition“ programa)

Martynas Kazlauskas, asmeninio arcgyvo nuotr.

Martynas Kazlauskas, asmeninio archyvo nuotr.

Martynas Kazlauskas | 2020 04 17

Vietoje anotacijos. 

Negalią turintys žmonės socialinę ir fizinę distanciją patiria ne tik karantino, bet ir įprastomis gyvenimo sąlygomis. Martyno Kazlausko, cerebrinę negalią turinčio jaunuolio, balsas yra ypač aktualus daugybei žmonių, kurie, dėl informacijos ir komunikacijos kliūčių, netenka lygių galimybių ir atsiduria už visuomenės borto. Martynas, baigęs verslo administravimo bakalauro ir magistro studijas jam tinkamai pritaikius studijų sąlygas Vytauto Didžiojo universitete, viešai dalinasi savo patirtimi, taip pat labai konkrečiai kreipiasi į visuomenę kviesdamas prisidėti prie alternatyvių komunikacijos formų tobulinimo, kurios sudarytų sąlygas Martynui ir kitiems įvairią negalią turintiems žmonėms gyventi lygiateisį socialinį gyvenimą. Kviečiame atsiliepti specialistus, kurie norėtų prisidėti prie negalią turinčių žmonių teisių užtikrinimo mūsų šalyje.

Jonas Ruškus, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto vice-pirmininkas.


Martyno Kazlausko komentaras

Rašau šitą straipsnį, nes nebegaliu daugiau tylėti ir privalau padėti kovoti už savo ir kitų neįgaliųjų žmonių teises. Esu Martynas Kazlauskas, toks pats žmogus kaip ir bet kuris skaitantis šitą straipsnį. Tik tiek, kad turiu cerebrinį paralyžių, kuris man neleidžia atlikti tokių paprastų veiksmų kaip valgymas, savarankiškas apsirengimas, rašymas ir daugybė kitų kasdienių dalykų, kurie kitam žmogui visiškai neatrodo reikšmingi. Bet, mano manymu, šiais laikais vis daugiau dalykų gali būti pritaikyta, kad žmogus jaustųsi labiau savarankiškas ir kuo mažiau patirtų nepatogumų dėl savo negalios.

Todėl norėčiau apžvelgti kompiuterines programas, kurios leidžia naudojantis savo balsą rašyti žinutes, elektroninius laiškus ir atlikti, bet kokius rašymo darbus naudojant tiktai savo balsą. Mano manymu, rašymas yra vienas svarbiausių kriterijų mūsų laikais kuris leidžia ne tik jaustis labiau nepriklausomu, bet ir leidžia žmogui kuris niekada negalėjo rašyti, suteikti galimybę pasijusti  pilnavertišku mūsų visuomenės dalimi ir gal net dirbti patinkantį darbą, ar bent jau leistų reikšti savo nuomonę viešojoje erdvėje ir būti labiau matomam visuomenės. Ir todėl neįgalaus žmogaus teisės nebūtų taip stipriai pažeidžiamos.

Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie Google „Voice Recognition“ programa. Šitą programą galima naudoti tiktai Android sistemoje ir ji veikia tiktais naudojant internetinį ryšį. Mobiliajame telefone arba planšetėje susiraskite mikrofono piktogramą ir ją paspaudę pirmiausiai turėtumėte nustatyti jums norima kalba ir tiesiog pabandykite pasakyti keletą paprastų sakinių. Ir viskas ką jūs sakysite turėtų atsirasti jūsų įrenginio ekrane. Mano manymu, geriausias dalykas yra tas, kad galima pasirinkti iš daugybės pasaulio kalbų, įskaitant ir lietuvių kalbą. Beje, šis straipsnis yra kaip tik rašomas šios programos dėka. Bet, deja, yra mažytė problema, jūs turite labai aiškiai ištarti žodžius, nes tik tokiu atveju šita programa rašys tai, ką jūs sakote ir tai vis tiek nėra šimtaprocentinė garantija, kad šita programa jus supras. Už tai jeigu norite, kad ji kuo tiksliau suprastų jus, jūs turite suteikti leidimą įrašinėti savo balsą, nes tada dirbtinis intelektas galės geriau išanalizuoti jūsų artikuliaciją ir tiksliau nuspėti jūsų sakomus žodžius. Kitas dalykas yra tas, kad žmogus, turintis stiprų balso paralyžių arba sunkiai suprantama dialektą galimas daiktas, kad šita programa išvis nieko nesupras arba supras tik tais labai paprastus sakinius. Antai mano atveju, norėdamas gauti kuo geresnį rezultatą, turėjau suteikti Google leidimą įrašinėti savo balsą. Aišku, tai pažeidžia mano, kaip privataus žmogaus, teises. Bet geriau jau aš sutiksiu, kad tam tikros mano teisės būtų pažeistos, bet bent jau turiu galimybę rašyti ir tokiu būdu bendrauti virtualioje erdvėje ar išreikšti savo mintis rašytine forma. Bet, naudodamas šia programa, vis tiek labai sunkiai sekasi užrašyti tai, ką aš noriu, nes pastoviai reikia taisyti neteisingai išgirstus žodžius. Jeigu norėtumėte įsivaizduoti, kaip tai atrodo, pasiimkite pieštuką, kuris nulūžtų kas trečias žodis ir jį vis iš naujo reikėtų padrožti. Bet bent jau šita programa suteikia galimybę rašyti tai, ko negalėjau daryti iki šiol. O čia galite pažiūrėti vaizdo įrašą, kaip tai atrodo https://www.youtube.com/watch?v=eA41e7Fv364

Bet, mano manymu, yra kur kas kokybiškesnė programa kaip „Dragon Natural Speaking“ kurią ištobulino „Nuance“ kompanija ir ji jau yra tobulinama bemaž 20 metų. Šita programa veikia tokiose pagrindinėse operacinėse sistemose, kaip Android, Microsoft Windows ar Apple. Pirmiausia, turbūt  turėčiau pasakyti, kad šita programa veikia be interneto pagalbos, išskyrus Android operacinę sistemą. Kaip ji veikia? Kaip jau anksčiau minėjau, žmonių artikuliacijos gali būti skirtingos. Užtat šita programa gali prisitaikyti prie kiekvieno žmogaus individualiai. Jums yra duodama garsiai perskaityti keletą tekstų, kad šita programa gebėtų atpažinti būtent jūsų artikuliacija ir, kad tiktai jūs galėtumėte naudotis savo profiliu. Aišku, galima sukurti ir daugiau profilių, kad ir visai jūsų šeimai. Bet, turbūt, pats geriausias dalykas yra tai, kad su šia programa galima ne tik rašyti balsu, bet ir valdyti savo kompiuterį naudojant tik savo balsą ir net dėti skyrybos ženklus, ko negalima daryti su ‘,Google „Voice Recognition“ programa.

Manau, kad turėčiau pakalbėti  ir apie nuveiktus darbus šioje srityje Lietuvoje. Man labai gaila Lietuvos neįgaliųjų, nes mūsų kaip pažeidžiamiausios grupės niekas negirdi ir neklauso. Taip, Lietuvoje bandyta sukurti panašia programą kaip Dragon Natural Speaking. Deja, jos kokybė nepateisino lūkesčių. Kad nebūčiau apšauktas melagiu pateiksiu vieną pavyzdį. Čia yra du internetiniai tinklapiai Angliškas https://www.naturalreaders.com/online/ ir, palyginimui, lietuviškas https://liepa.rastija.lt/Ie%C5%A1kotuvas/Teksto-sintezatorius, kuriuose kompiuteris jums turėtų perskaityti bet kokį tekstą natūraliu balsu. Angliškame internetiniame puslapyje galima pasirinkti tarp trijų balso kokybių ir įvairių pasaulio kalbų. O lietuviškame yra keturi balsai ir tiktai Reginos balsas yra pakenčiamas. Bet čia yra lengvesnė programos dalis, nes čia paimamas balsas, kuris yra su programuojamas taip, kad galėtų garsiai perskaityti bet kokį tekstą. O mes kalbame apie kiekvieno žmogaus balsą pavertimu į tekstą. O tai, žinokite, yra kur kas sunkesnis darbas. Gerai sutinku gal pačia kalba aprašyti pavyko, bet pati programa nebuvo iki galo sukurta.

Jei būtų sukurta kokybiška balso atpažinimo programa kaip ‘Dragon Natural Speaking’ nebūtų pažeidžiami net trys Lietuvos įsipareigojimai Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencijai. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie 19 straipsnį. Šis straipsnis sako, kad žmogus turi teisę savarankiškai pasirinkti kur ir kaip nori gyventi, su kuo nori gyventi, gauti asmeninę pagalbą ir gyventi bendruomenėje, kartu su visais. Bet kaip žmogus gali gyventi savarankiškai, jeigu jis net negali rašyti ar skaityti? Štai, pavyzdžiui, žmogus, turintis disleksiją. Atrodo, jis yra visiškai savarankiškas. Bet jeigu žmogus negali skaityti, jis tuo pačiu ir negalės rašyti. O tai reiškia, kad jis bus priklausomas nuo kitų. Bet jeigu tokios programos kaip balso atpažinimo ir teksto skaitymo programos būtų tinkamai suderintos, žmogus, turintis disleksiją, galėtų viską atlikti pats ir taip būtų įgyvendintas 19-as Konvencijos straipsnis.

Kitas Konvencijos straipsnis, kurį noriu aptarti yra 21-as. Čia teigiama, kad žmogus turi teisę į saviraiškos ir žodžio laisvę. Kitaip sakant žmogus kuris negali rašyti jis niekada negalės išreikšti savo minčių. Aišku, jam gali padėti kiti žmonės. Bet, rašant dviem žmonėms vieną tekstą, visada mintys suliejamos į vieną visumą. Kitaip sakant, neįgalus žmogus praranda savo tapatybe kaip nepriklausomas žmogaus. O tada niekada nebus galima pamatyti tikrosios jo sielos, koks jis yra iš tikrųjų, rašydamas tiktais savo mintis.

Ir paskutinis Konvencijos straipsnis kurį norėčiau aptarti yra 22-as. Šis straipsnis sako, kad negalima pažeisti žmogaus privatumo ir rinkti apie jį informacija. O kaip jau pradžioje minėjau aš norėdamas rašyti turiu suteikti leidimą įrašinėti savo balsą. Jeigu noriu, kad Google balso atpažinimo programa galėtų kuo geriau atpažinti mano balsą ir aš turėčiau bent jau galimybę išreikšti savo mintis jas užrašant. Užtat Lietuvos valdžia galėtų pasistengti ir surasti lėšų sukurti tikrai kokybiškai balso atpažinimo programa, kuri pateisintų visų žmonių lūkesčių. Kitaip sakant, sumokėti Nuance, kad atsirastų lietuviška Dragon Natural Speaking versija. Nes niekas manęs neįtikins, kad Lietuvos rinka yra per maža tokiai programai, nes tada pasakykit ar Danijos rinka yra labai didesnė už Lietuvos, nors jie turi Dragon Natural Speaking programa. Ar lietuvių kalba nėra viena seniausių kalbų pasaulyje, nes kodėl didžiausios pasaulio kompanijos kaip Google gali sukurti tokį produktą lietuvių kalba. O mums patiems, panašu, neaktualu lietuvių kalbos išlikimas naujose technologijose.

Pabaigdamas šitą straipsnį noriu pasakyti kad, šita rašymo technologiją aktuali ne tik neįgaliesiems, bet ir visiems kitiems, pavyzdžiui, medikams, advokatams, rašytojams, profesoriams, ir visiems žmonės kurie daug rašo. Kita labai įdomi mintis yra ta, kad kai atsiras mašinos, kurios važiuos be vairuotojo ir jūsų paklaus ‘Kur jūs norite važiuoti’ tai ne bus lietuvių kalba, o greičiausiai anglų, nes lietuviai tiesiog bus pamiršę ištobulinti šias programas. O tokia ateitis yra tikrai netolima. Už tai ydinga žiūrėti į žmones su negalia kaip į kokius gyvenimo nuskriaustuosius. Tiesiog tereikia žmonėms, kuriems būtina, padėti pritaikyti buitį, kad būtų sumažintos kliūtys aplinkoje, įskaitant ir komunikacines kliūtis. Tai padės ne tik neįgaliesiems, bet ir visai visuomenei technologiškai tobulėti ir išsaugoti lietuvių kalbą ateities kartom.

Informacijos dėlei – su ‘Google Voice Recognition’ parašyti du šimtus žodžių vidutiniškai man užtruka tris valandas. Palyginti, su Dragon Natural Speaking programa, tokios apimties tekstą anglų kalba parašau per trisdešimt minučių, o gal net ir greičiau.

Baigdamas noriu padėkoti Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Jonui Ruškui kuris paskatino mane parašyti šį straipsnį bei pakonsultavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos klausimais.

Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki