Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Aktualu

„O kaip kiti?“ fenomenas – ne visada pastebimas, bet žalingas mūsų kasdienybėje

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba | 2023 04 11

Ar pastebite, kad dažnai prakalbus moterims opia tema, pavyzdžiui, apie smurtą prieš moteris, pasigirsta „O kaip vyrai? Nejau jie nepatiria smurto?“. Arba labiau kasdieniškas pavyzdys: „Liūdna, kad neišplovei indų, kaip tarėmės.“ – „O kodėl tu prieš savaitę neišplovei grindų?“.

Tokie pavyzdžiai, kai iškeliant konkretų klausimą, pašnekovas/-ė nukreipia, „apverčia“ temą, vadinami „whataboutizmu“ (angl. what about) arba „O kaip kiti?“ fenomenu.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos iliustr.

Kaip socialinis reiškinys „Whataboutizmas“ egzistuoja seniai. Dar Šaltojo karo metais Sovietų sąjunga jį dažnai naudodavo „atremti“ kaltinimams dėl Raudonosios armijos žiaurumų, pavyzdžiui, „O kaip Amerika, kur linčiuojami juodaodžiai?“.

„Whataboutizmas“ iki šiol pasireiškia mūsų kasdienybėje ir yra žalingas lyčių lygybei. Kodėl svarbu kalbėti apie problemas nenukreipiant kalbos?

„Norint iškelti nelygybę, neproporcingumą ar kitą problematiką, svarbu pabrėžti konkrečią temą ar išskirti vieną, mažiau privilegijuotą visuomenės grupę. Tai nereiškia, kad kitos grupės yra mažiau svarbios ar nepatiria sunkumų. Tai tiesiog leidžia geriau įsigilinti, suteikti trūkstamą kontekstą, įgarsinti specifines problemas“, – sako Miglė Kolinytė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.

Ilgą laiką pasaulyje – vystant infrastruktūras, paslaugas, darbo vietas – pirmiausia buvo galvojama tik apie vyrus.

„To pasekmes jaučiame iki šiandienos, todėl diskusijose apie moterų ir vyrų lyčių lygybę, dažniausiai išskiriamos moterys – grupė, dėl lyties patirianti daugiau seksizmo, priekabiavimo, diskriminacijos, neapykantos kalbos ir smurto, gaunanti mažesnes pajamas, patirianti didesnę skurdo riziką. Dėmesys moterų problematikai sutelkiamas būtent tam, kad būtų galima judėti link lyčių lygybės įgyvendinimo“, – paaiškina M. Kolinytė.

„Whataboutizmas“ lyčių lygybės principams yra žalingas, nes nuolatos nukreipiant temą, stengiamasi sumenkinti lyčių nelygybės problematikos svorį ir svarbą, paneigti, kad vienos lyties patiriamos problemos yra didesnės, platesnės. Iškeliant nereliatyvius argumentus apie kitą lytį, diskusija dažniausiai uždaroma, nes į dėmesio centrą grąžinama labiau privilegijuota grupė.

3 patarimai – ką daryti susidūrus su „whataboutizmu“ pokalbiuose apie lyčių lygybę?

Jei girdime, kad siekiama nukreipti kalbą pagrįstais argumentais, verta grąžinti pašnekovą/-ę prie pagrindinės temos: „Tu teisus, vyrų su negalia patiriamas smurtas taip pat yra svarbi problema, tačiau dabar noriu sugrįžti prie smurto prieš moteris temos“.

Jei kontrargumentas yra paremtas melaginga arba netikslia informacija, geriausia atsakyti faktais: „Trumpesnę vyrų gyvenimo trukmę rodo mūsų šalies statistika – Valstybinė duomenų agentūra rašo, kad vyrai gyvena net apie 10 metų trumpiau“.

Visada naudinga užduoti klausimus. Pavyzdžiui, kodėl pašnekovui/-ei iškelta problema atrodo mažiau svarbi arba visai nesvarbi? Galbūt jo/jos požiūris dar labiau pagrįs pagrindinės pokalbio temos svarbą ir padės prie jos sugrįžti?

Straipsnis parengtas pagal naujos platformos www.lygiadieniai.lt informaciją.

Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki