Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį
Komentaras

Trapus vyriškumas (II dalis)

Ieva Lukošiūnaitė, asmeninio albumo nuotr.

Ieva Lukošiūnaitė | 2020 05 07
Komentarų skaičius

48

Kadangi, kaip jau buvo aptarta, vyriškumas yra trapus, kilus grėsmei šiam statusui, gali tekti jį apginti. Fiziškai agresyvių veiksmų demonstravimas yra įprastas scenarijus, skirtas atkurti vyriškumo statusui po grėsmę keliančių situacijų (1). Daugumos tyrimų, tyrinėjusių agresiją ir vyriškumą, rezultatai pabrėžia fizinės agresijos svarbą apginant ir įtvirtinant šį statusą. Tačiau tais atvejais, kai fizinės agresijos veiksmai nėra priimtini, gali būti naudojami ir socialiai priimtinesni, tačiau savo esme vis tiek agresyvūs veiksmai.

Yra įdomių eksperimentinių darbų, parodančių, kaip grėsmė vyriškumui yra susijusi su padidėjusia agresija. Pavyzdžiui, vieno eksperimentinio tyrimo metu vyrai buvo suskirstyti į dvi grupes, kuriose jie buvo paprašyti atlikti fiziškai identišką veiksmą – supinti kasą. Vyrai pirmojoje grupėje pynė kasą moteriškos lyties manekenui, o vyrai antroje grupėje pynė identišką kasą iš trijų pluoštų, pritvirtintų ant medinio stovo. Visa tai buvo atliekama filmuojant. Vyrams buvo pasakyta, kad kiti matys jų pasirodymus. Po šios užduoties, eksperimento dalyviams buvo leidžiama laisvai pasirinkti, kokias užduotis jie atliks toliau. Vyrai, pynę kasą manekenui, antrajam bandymui buvo linkę dažniau pasirinkti agresyvią užduotį – daužyti bokso kriaušę. Tuo tarpu visai neagresyvios užduotys, kaip dėlionės dėliojimas, buvo populiaresnės tarp virvę pynusių vyrų. Taip pat iš visų tų, kurie pasirinko daužyti bokso kriaušę, tie kurie buvo kasos pynimo grupėje, kriaušę trankė stipriau negu tie, kurie pynė virvę. Šio tyrimo autoriai mano, kad  agresyvesnės užduoties pasirinkimas buvo susijęs su noru atstatyti vyriškumą, nes pirmoji užduotis buvo kelianti grėsmę vyriškumui. Taip pat susijusiame eksperimente, tiems vyrams, kurie pynė kasą, bet negalėjo pasirinkti agresyvios užduoties, buvo padidėjęs nerimas, galimai susijęs su neturėjimu galimybės atstatyti vyriškumo (2).

Keli kiti eksperimentiniai darbai parodė, kad kai vyriškumui iškyla grėsmė, visuomenė veiksmus, susijusius su vyriškumo atstatymu, yra linkusi pateisinti, tarsi suprasdama, kad taip besielgiantis neturi kitos išeities, kaip tik šį statusą apginti. Agresija nėra taip pat pateisinama įžeidus moteriškumą. Pavyzdžiui, vieno tyrimo metu žmonių buvo paklausta įvertinti priežastis, kodėl vyras arba moteris panaudojo jėgą prieš juos įžeidusį ir jų moteriškumą ar vyriškumą kvestionuojantį tos pačios lyties žmogų. Scenarijuje veiksmas vyko bare, vyrui ar moteriai kalbinat potencialią partnerę ar partnerį, o asmeniui iš šalies laidant pastabas. Apklausos dalyviai daug labiau pateisino vyro agresiją, o apklaustieji vyrai labiau ją priskyrė situacijos aplinkybėms, kaip buvimui išprovokuotam bei faktui, kad potenciali romantinė partnerė buvo šalia. Tačiau, kai moteris šitaip „gynė savo garbę“ identiškoje situacijoje, apklaustieji jos agresiją buvo labiau linkę priskirti jos tariamoms vidinėms savybėms, kaip nebrandumas, nestabilumas ar agresyvumas (1). Kitame eksperimente, stebėtojai buvo atlaidesni ir labiau linkę praleisti pro ausis vyro išsakytą seksistinę pastabą, kai jo vyriškumui buvo kilusi grėsmė, negu tomis aplinkybėmis, kai tokios grėsmės nebuvo. Stebėtojai taip pat pritarė teiginiui, kad išsakyta seksistinė pastaba padėjo atstatyti jo vyriškumą. Taip pat išsakęs seksistinę pastabą, vyras buvo suvokiamas kaip mažiau moteriškas (3).

Taigi, grėsmė vyriškumui taip pat tai yra tampriai susijusi su seksizmo apraiškomis. Dar vienas eksperimentas parodė, kad kilus grėsmei vyriškumui, vyrai gali būti mažiau linkę remti lyčių lygybės idėjas. Vyrai, kurie eksperimento metu buvo atsitiktinai paskirti į tariamai žemo testosterono ir daugiau moteriškų bruožų turinčių grupę, buvo linkę mažiau remti lyčių lygybę bei darbų pasidalijimą šeimoje negu tie vyrai, kurių vyriškumas eksperimentinėje grupėje buvo patvirtintas (4). Kitas tyrimas parodė, kad kilus grėsmei vyriškumui, kai kurie vyrai buvo mažiau linkę įsikišti išgirdę diskriminacines pastabas gėjų atžvilgiu (5). Taip pat po iššūkių vyriškumui, kuriuos sukėlė pralaimėjimas moteriai, eksperimento dalyviai išreiškė susirūpinimą, kaip jie atrodo kitų akyse, jiems padidėjo pyktis ir jie buvo linkę labiau objektyvizuoti tos moters kūną (6). Tie vyrai, kurie aukština „tikro“ vyro idealą, vieno tyrimo metu buvo priešiškiau nusiteikę prieš tradicinių lyčių normų neatitinkančias moteris (7).

Šių eksperimentų rezultatai rodo, kad Vakarų visuomenėse vyriškumo atstatymo tradicijos gali būti tampriai susijusios tiek su agresija, tiek su seksizmu kaip agresijos forma, tiek su homofobija. Šie tyrimai taip pat rodo, kad visuomenėje gali vyrauti bendras, nebūtinai visuomet įsisąmonintas susitarimas, kad apginti vyriškumą yra tarsi būtina, o dauguma priemonių yra labiau pateisinamos nei nesant grėsmės šiam statusui.

Nuolatinio buvimo „tikru vyru“ kaina

Deja, vyrų psichologinių problemų susijusių su vyriškumo normomis neigimas egzistavo didžiąją  psichologijos mokslų istorijos dalį (8). Tai pripažįsta ir atkreipia dėmesį ir viena įtakingiausių asociacijų – Amerikos psichologų asociacija. Jie parengė išsamų tyrimų ir teorijų apibendrinimą, kurio vienas iš tikslų yra susieti patiriamus sunkumus su griežtomis socialinėmis vyriškumo normomis bei sukurti erdvę įvairesniam vyrų elgesio spektrui pasireikšti. Prieš feminizmo įtaką psichologijos mokslui, šis mokslas mažai kreipė dėmesio į tai, kaip normos moterims ir moteriškumo socialinis konstruktas veikia moterų gyvenimus, bei kaip vyriškumo normos veikia vyrų gyvenimus. XX a. 7-8 dešimtmečiuose pasireiškus feminizmo įtakai, pagaliau pradėta daug daugiau tirti moteriškumo normas ir jų poveikį. Prireikė dar kelių dešimtmečių, kad būtų suprasta, jog vyriškumo socialinės normos ir jų poveikis psichologinei sveikatai taip pat turi būti tiriami. Iš dalies tiek daug laiko prireikė dėl to, kad didžiąją psichologijos mokslų istorijos dalį vyravo androcentrizmas – vyriško šablono naudojimas visoms žmogiškosioms patirtims, tad skirtingos lyčių realybės nebuvo tiriamos (9).

Pradėjus skirti tam daugiau dėmesio, paaiškėjo, kad vyriškumo socialinės normos skverbiasi į žmonių gyvenimus per šias pagrindines plotmes: asmeninį lygmenį, tarpasmeninius santykius bei platesnį, visuomeninį lygmenį (10).

Asmeniniame lygmenyje vyrai moka didžiulę psichologinę kainą nuolat bandydami atitikti patriarchalinės visuomenės jiems keliamus standartus bei griežtas normas.  Dėl vyriškumo kaip socialinio statuso trapumo ir nuolatinės galimybės jį prarasti vyrai tas savo savybes, kurios gali būti palaikytos nevyriškomis, nustumia toli į šoną. Tokie bendražmogiški dalykai kaip švelnumas, rūpinimasis savo fizine ir emocine sveikata, savęs ieškojimas, įvairių emocijų išraiška gali pasirodyti nevyriška kitų, o ilgainiui ir svarbiausia – savo paties akyse (10). Iš tiesų, galimybė prarasti „vyriškumo statusą“ sekina ir gali pasireikšti nerimu bei baime (10). Taip pat su šia norma gali būti susijusi ir finansinė našta – dar vienas galimas nerimo šaltinis susijęs su „šeimos išlaikytojo“ stereotipu. Žinojimas, kad teks prisiimti finansinę atsakomybę už kelis asmenis, gali kelti nemažai susirūpinimo.

Kalbant apie tarpasmeninius santykius, nustumiant aukščiau minėtas savybes bei elgesius į šoną, gali būti sunku kurti lygiavertę partnerystę, puoselėti pagarbą sau ir kitiems, kurti gilesnius socialinius ryšius. Taip pat gali būti labai sunku paprašyti pagalbos, pripažinti, kad ne viskas yra gerai, ir kad yra iš tiesų sunku. Vyrai rečiau kreipiasi tiek psichologinės, tiek medicininės pagalbos (10, 11). Orientavimasis į sėkmę, galią, konkurenciją, emocinių išraiškų ribojimas ir vidinis spaudimas gali sukelti daug pasekmių tarpasmeniniams santykiams –  gali trūkti pagrindinių įgūdžių jų puoselėjimui. Taip pat dėl karjeros ir orientacijos į ekonominį saugumą bei ekonominę galią gali nukentėti laikas artimiems ryšiams.

Kalbant apie visuomeninį lygmenį, gyvenant ir augant su šiomis normomis vyrams gali trūkti įgūdžių konstruktyviai tvarkytis su emocinėmis problemomis. Taip problemos dažnai bandomos spręsti ar nustumiamos į šoną, pasitelkiant destruktyvius būdus, tarp kurių bene dažniausiai pasireiškia priklausomybės bei rizikingas elgesys. Pavyzdžiui, Lietuvoje vyrai gyvena vidutiniškai 10 metų trumpiau negu moterys. Šis skaičius – didžiausias atotrūkis Europos Sąjungoje (9). Skirtumą daugiausia sudaro išorinės mirties priežasties, kurios dažnai yra susijusios su rizikingu elgesiu, ligomis (12), gausesnėmis savižudybėmis. 2016 metų Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vyrai Lietuvoje žudėsi 7 kartus dažniau nei moterys. Šis skirtumas yra tarp trijų didžiausių pasaulyje. Vyrai žudosi dažniau nei moterys absoliučioje daugumoje pasaulio valstybių (13).

Visuomeniniu lygmeniu, „tikro vyriškumo“ propagavimas yra susijęs ir su diskriminacija, rasismu ir ypač homofobija – socialinė „tikro vyro“ norma labai riboja meilų elgesį tarp vyrų (11). Taip pat, kaip minėta anksčiau šiame straipsnyje, „tikro vyriškumo“ kultas ypač siejamas su seksizmu, smurtu bei agresija.

Suprantama, kad kai kurios iš vyriškumo normų, kaip orientacija į veiksmą, atsakomybė, žodžio laikymasis, savo intencijų parodymas veiksmais patys savaime yra geri būdo bruožai, kurie tinka tiek moterims, tiek vyrams. Tačiau „tikro vyriškumo“ kontekste šios charakterio savybės yra vienintelis socialiai priimtinas pasirinkimas, sukeliantis nemažai streso ir po savo tauriu pavidalu slepiantis nerimą, agresiją ir klojantis pamatus besitęsiančiai socialinei nelygybei. Panašiai kaip moterys kritiškai kalba apie lyčių normas, taikomas moterims jau daugelį metų, vyrams taip pat būtų vertinga reflektuoti ir kritiškai pažiūrėti į vyriškumo normų keliamas problemas. Mes galime idealizuoti vadinamąjį tikrąjį vyriškumą, kaip patrauklų, tradicinį ir patikrintą gyvenimo būdą, tačiau problemos atėjusios su jo praktikavimu irgi patikrintos laiko. Abi lytys dažnai stengiasi įgyvendinti savo vaidmenis ir dėl to dažnai nustumia savo tikrus, žmogiškus, dažnai užmirštus, tačiau labai įvairius ir besiskiriančius įvairiais gyvenimo etapais poreikius.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys pateikiantys vyrų ir moterų savižudybių dažnumo santykį (13):

Naudota literatūra:

1. Bosson, J. K., & Vandello, J. A. (2011). Precarious Manhood and Its Links to Action and Aggression. Current Directions in Psychological, 20(2), 82-86.

2. Vandello, J. A., Bosson, J. K., Cohen, D., Burnaford, R. M., & Weaver, J. R. (2008). Precarious Manhood. Journal of Personality & Social Psychology, 95(6), 1325–1339.

3. Michniewicz, K. S., & Vandello, J. A. (2015). People Judge Male Sexism More Leniently When Women Emasculate Men. Social Psychology, 46(4), 197-209.

4. Kosakowska-Berezecka, N., Besta, T., Adamska, K., Jaśkiewicz, M., Jurek, P., & Vandello, J. A. (2015). If My Masculinity is Threatened I Won’t Support Gender Equality? The Role of Agentic Self-Stereotyping in Restoration of Manhood and Perception of Gender Relations. Psychology Of Men & Masculinity.

5. Kroeper, K., Sanchez, D., & Himmelstein, M. (2014). Heterosexual Men’s Confrontation of Sexual Prejudice: The Role of Precarious Manhood. Sex Roles, 70(1/2), 1-13.

6. Dahl, J., Vescio, T., & Weaver, K. (2015). How threats to masculinity sequentially cause public discomfort, anger, and ideological dominance over women. Social Psychology, 46(4), 242-254.

7. Reidy, D. E., Shirk, S. D., Sloan, C. A., & Zeichner, A. (2009). Men who aggress against women: Effects of feminine gender role violation on physical aggression in hypermasculine men. Psychology of Men & Masculinity, 10(1), 1-12.

8. Brooks, G. R., & Elder, W. B. (2016). History and future of the psychology of men and masculinities. In APA handbook of men and masculinities. (pp. 3–21). American Psychological Association.

9. Male life expectancy in EU regions. (2019, November 18). Internetinė prieiga: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191118-1?inheritRedirect=true

10. O’Neil, J. M., & Denke, R. (2016). An empirical review of gender role conflict research: New conceptual models and research paradigms. In Y. J. Wong & S. R. Wester (Eds.), APA handbook of men and masculinities. (pp. 51–79). American Psychological Association.

11. Mental Health Foundation (2016). Survey of people with lived experience of mental health problems reveals men less likely to seek medical support. Internetinė prieiga: https://www.mentalhealth.org.uk/news/survey-people-lived-experience-mental-health-problems-reveals-men-less-likely-seek-medical

12. Lietuvos regionai (2019 m. leidimas). Internetinė prieiga: https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-regionai/lietuvos-regionai-2019/zmones/moterys-ir-vyrai

13. World Health Organization: Suicide rates (per 100 000 population). (2018, August 21). Internetinė prieiga: http://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates_male_female/en/

Grafinis elements
Grafinis elements
Komentuoki

 1. Iric

  Labutis karaliene :)

 2. Kikilis

  Baisu….neistrinsiu to nei is cia nei is galvos…tiesiog atleisk…

 3. Kikilis

  dar patikrini čia..?

 4. Kikilis

  Tu padarei daugiau nei išdavei mane. Sakei kokia ji žmogysta, o mane iškeitei į ją, tai aš tada blogesnė dar už ją. Savivertės-0 dabar, tiek metų darbo… tiek žmonių mane apgavo, tai kuo aš tokia bloga, atstumianti, kad šitaip? guosdavau save, kad šudini žmonės mano kely, bet gali būt tokie keli, o dabar šitaip…tai kažkas blogai su manim. Ką aš tau tiek blogo padariau, kad elgies su manim blogiau nei su Tubiu? rimtai, pasakyk kas taip blogai, kad to daugiau nedaryčiau, gal aš į viską kitaip žiūriu nei kiti, nežinau….

 5. Kikilis

  ale moterys? draugės kai pamatė mane po to kai viską supratau, tai supanikavo, ant nervų ir iškoliojo. Aš neverkiu, aš raudu kaip nežinau kas. Ieškau, pergyvenu, kad kažkas blogai, o tas gražuolis su buvusia…. tai ką man dabar daryt, kaip toliau gyvent, kai nenoriu? kaip kažkuo pasistikėt, kai aplink visi su manim šitaip elgiasi? noriu neapkęs tavęs, bet negaliu, kaip kokia narkomanė, man reikia tavęs, bet tavo elgesys žudo mane. Ką toliau daryt? meilė tau visus tuos metus buvo, niekur nedingo ir nedings, bet noris tai išpjaut, kad nebekentėčiau. Šudinai? tai tu šudinai elgies. Kam man tiek žadėjai, vėl privertei skraidžiot padebesiais, apie nieką kitą negalvot, tik tave?Sakiau, kad neprisigalvotum, kad nenorėtum nieko greitai, bet pati norėjau visko čia ir dabar, dabar tavęs šalia, būčiau ir vėl pati dokumentus išsiuntus, bet eilinį kartą tik man to reikėjo vienai. Prisirišai prie savęs mane, tai dabar pasakyk kaip gyvent be tavęs, kaip vėl tą patį išgyvent? išgyvenau kartą, išgyvensiu ir vėl? bet dabar viskas kitaip. Dar nebūtum nieko sakęs kokia ji bloga, tokia-anokia…. Po velnių…

 6. Karvelis

  Nepyk… Atvažiuosiu i pasimatyma 12d ir pakalbesim. As nebaliavojau, tiesiog… Ai… Pasakyk kad man neskambynetu tos ale moterys…
  Šudinai viskas čia man klostosi kas liečia tave. ..

 7. Kikilis

  Skambinau į ligoninę… esi ten skambinęs, kai ieškojai artino žmogaus,žinai kas tai per jausmas? po to į areštinę, mentinę skambinau…. o jau buvau tavim patikėjus, įsileidus……. per tuos skambinėjimus visur iškalbėjau visą laiką, mamai liko porą min, tai susipyko, kad skambinu velniai žino kam, o į namus po porą minučių, kai sąskaitą jie pildo, žodžiu….. pasuksiu tau, kai bus pinigų. Dabar nežinau ką darysiu toliau, ką turėčiau daryt.Blogai jaučiuos, kaip galiu tavim pasitikėt, jaustis saugiai , būt užtikrinta dėl tavęs…

 8. Kikilis

  negaliu mamai skambint, nes nenoriu, kad ji pergyventų, o daugiau kam neturiu, tai kur, po velnių, tavęs ieškot…?!

 9. Kikilis

  nudėsiu tave. Tikrai….

 10. Kikilis

  kada žadi būt namie?

 11. Kikilis

  visom nuo sporto skauda pilvus, kojas, rankas, o aš kai nenormali, tai man kaklą:D kažką darau ne taip:DD

 12. Kikilis

  matau, užbaliavojo karvelis…. viskas gerai, tik viskas su saiku. Gerai, nekontroliuoju:) mama sakydavo: tik vaikų neprisidaryk….. taigi…. gerai, neerzinu:) šypsaus, džiaugiuosi, kad tu laimingas, džiaugies tom smulkmenom. Labanakt, kad ir kur bebūtum, bučiuoju

 13. Kikilis

  mes girdėjom, kad vėl apie ekstremalią situaciją kalba, bijau, kad vėl jokių pasimatymų nebus :(

 14. Kikilis

  tai reikia, kaip tau užpakalį išspardysiu…:)

 15. Karvelis

  Sportininke mano maža….
  Lauksiu taves…

 16. Karvelis

  Uj tu…. Aš tikiuos kad pavyks sugražint tai ka turejom… Nešalta, mašinoj mes😀
  Dar kaune, uz valandėlės pas drauga i sodyba šašlyku… Vis galvoju apie tave..
  Saugok rankytes.

 17. Kikilis

  nesušalai? pas mus vis lietus, šalta, vėjuota

 18. Kikilis

  siuvau visą dieną, visi pirštai subadyti….. daug čia mergų būna kambary. tuoj eisiu sportuot, į darbą ir tau skambint(apie 8val)…

 19. Kikilis

  labiau pasiilgstu, reikia vis daugiau…. už tai ir sunkiau…. kada grįši?

 20. Karvelis

  Ka nuveikei šendien?

 21. Karvelis

  Ta prasme? Sunkiau

 22. Kikilis

  žinau ir tai, kad iš tikrųjų bus tik sunkiau kas dieną..

 23. Kikilis

  besotis tu:) vis maža… nieko, greit manau bus lengviau biški

 24. Kikilis

  dieną daug žmonių būna čia…

 25. Karvelis

  Katukaiiii…….

 26. Karvelis

  Pasiilgau jau….
  Biski,daug,labai,baisiausiai per baisiausiai😉

 27. Karvelis

  Aš visur norintis… Db varau per Kauną į Alytų. Su draugais šašlyką pakepsim, pirty pabusim, baseinų kas pas draugą… Pasiilgau žmogiškų dalykų..

 28. Karvelis

  Laikas… Aš tikiu kad jis sudelios viską į vietas. Pamažu atgausiu pasitikėjimą… Stengsiuosi…

 29. Karvelis

  Bėk bėk… Tik į kairę nenusuk…

 30. Kikilis

  ir nežinau ką tavoji galvoja. Seniai esu sakius, kad nenoriu tokių santykių tarp artimųjų, kokie yra tarp tėvų šeimų. Kaip viską suklijuot į krūvą vieną… gi nepriversi kito galvot kitaip nei galvoja, tik liūdna dėl to

 31. Kikilis

  bet, atrodo, mažai kas pasikeitė, dėl to ir paprasta, ir sunku. Mama dar po tiek metų nori tau mažiausia ką, tai užpakalį ištarkuot, o kaip tai pakeist nežinau. Nežinau ar iš vis išeis tai pakeist…

 32. Kikilis

  ilgiuosi tavęs, atsimenu paskutinį kartą kai mačiau tave, kiek metų praėjo…

 33. Kikilis

  ech, visoks…..

 34. Kikilis

  man patinki toks….

 35. Kikilis

  tai kaip ne suvaikėjimas?

 36. Kikilis

  pažiūrėk, išprotėjęs kaip vaikas :)

 37. Kikilis

  biški bėgu į lauką

 38. Kikilis

  apie Tubį gerai arba nieko:))

 39. Karvelis

  Bus tau suvaikejimo stadija😖

 40. Karvelis

  Aš ir be senatvės patikimas… Kaip šuo😉 Tubis 😂

 41. Karvelis

  Kvailiuke maža… Kaip aš pasiilgstu tavęs…

 42. Kikilis

  būtent dėl saugumo iš sąrašo, kurį parašiau tau, išbraukiau vieną punktą… o mama galvos, kad tau senatvinis marazmas anksčiau atėjo nei jai, jei ji pamatys ką veiki…:D

 43. Kikilis

  nors ir jaučiu, kad tu jau suvaikėjimo stadijoj (ar ji nuolat buvo….), o dėl to vyrai elgiasi nenuspėjamai

 44. Kikilis

  bet aš ne prieš, senėjimas-patikimumas :) pensija arčiau…:D

 45. Kikilis

  įtariu, kad tai senėjimo bruožas :D

 46. Karvelis

  Trapaus vyro bruožas tai? 😂

 47. Karvelis

  Labassss… Jetau koks aš pasenęs, nesusigaudau jau… Fuijjjjj

 48. Kikilis

  Labas:) tik be vardų