Atidaryti paeišką Grafinis elementas
Atidaryti paiešką Grafinis elementas
Uždaryti paieškos laukelį

Sausio
27

TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA

Sausio
27

Vasario
17

NACIONALINĖ EMANCIPACIJOS DIENA

Vasario
17

Vasario
27

PASAULINĖ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ DIENA

Vasario
27

Kovo
01

NULINĖS DISKRIMINACIJOS DIENA

Kovo
01

Kovo
08

TARPTAUTINĖ MOTERŲ SOLIDARUMO DIENA

Kovo
08

Kovo
15

LIETUVOS ŽYDŲ GELBĖTOJŲ DIENA

Kovo
15

Kovo
21

TARPTAUTINĖ RASINĖS DISKRIMINACIJOS PANAIKINIMO DIENA

Kovo
21

Kovo
21

TARPTAUTINĖ DAUNO SINDROMO DIENA

Kovo
21

Balandžio
02

PASAULINĖ AUTIZMO SUPRATIMO DIENA

Balandžio
02

Balandžio
08

TARPTAUTINĖ ROMŲ DIENA

Balandžio
08

Balandžio
24

TARPTAUTINĖ DŽINSŲ DIENA

Balandžio
24

Gegužės
15

TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA

Gegužės
15

Gegužės
17

TARPTAUTINĖ DIENA PRIEŠ HOMOFOBIJĄ, BIFOBIJĄ IR TRANSFOBIJĄ

Gegužės
17

Birželio
01

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

Birželio
01

Birželio
20

PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ DIENA

Birželio
20

Liepos
30

TARPTAUTINĖ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS DIENA

Liepos
30

Rugpjūčio
02

ROMŲ GENOCIDO SAMUDARIPEN ATMINIMO DIENA

Rugpjūčio
02

Rugsėjo
10

PASAULINĖ SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS DIENA

Rugsėjo
10

Rugsėjo
23

LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO ATMINIMO DIENA

Rugsėjo
23

Rugsėjo
23

TARPTAUTINĖ GESTŲ KALBŲ DIENA

Rugsėjo
23

Spalio
02

TARPTAUTINĖ SMURTO PREVENCIJOS DIENA

Spalio
02

Spalio
10

PASAULINĖ PSICHIKOS SVEIKATOS DIENA

Spalio
10

Spalio
17

TARPTAUTINĖ KOVOS SU SKURDU DIENA

Spalio
17

Lapkričio
16

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio
16

Lapkričio
25

TARPTAUTINĖ KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS DIENA

Lapkričio
25

Gruodžio
03

TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA

Gruodžio
03

Gruodžio
10

TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA

Gruodžio
10

Rėmėjų logotipai Rėmėjų logotipai (mobili versija)