lietuviškai

Elijahu Bruckus

Atminimo akmuo Elijahu Bruckui įrengtas Turgaus a. 13, Darbėnuose, Kretingos raj.

Manoma, kad Elijahu Bruckus gimė 1902 m. Leibos Bruckaus ir Šifros Švat šeimoje. Į Darbėnų miestelį L. Bruckus galėjo atvykti iš Palangos, kur gyveno plati žydų Bruckų giminė, davusi pasauliui istoriką ir politiką Julių Bruckų (1870–1951 m.), 1922 metais išrinktą pirmojo Lietuvos Seimo nariu, ir žinomą ekonomistą Borisą Bruckų (1874–1938 m.).

Elijahu tėvas L. Bruckus vertėsi mėsos prekyba, jo pavardė skelbiama 1931 m. išleistame leidinyje „Visa Lietuva“, Kretingos apskrities žydų verslininkų sąraše, gyveno Skuodo gatvėje, 25 numeriu pažymėtame name. Be E. Bruckaus, šeimoje augo 1904 m. gimęs brolis Motelis, miręs 1922 m., ir sesuo Ela, gimusi 1907 m.

1919 m. mirus jų motinai, tėvas L. Bruckus vedė antrą kartą ir dar susilaukė keleto vaikų. Iš Mažeikių į Darbėnus atvykęs Abrachamas Isakas Pekelis, čia vedęs E. Bruckaus tetą Chaya, buvo pirmasis Darbėnų profesionalus fotografas, dirbęs nuo 1910 metų iki savo mirties 1921 metais. XIX–XX a. turtingesnieji darbėniškiai fotografuotis vykdavo į Klaipėdą ar Palangą, kur jau dirbo profesionalūs fotografai. Būdamas paaugliu, Elijahu daug laiko praleisdavo A. I. Pekelio fotosalone, stebėjo jo darbą, mokėsi fotografijos pagrindų. 1921 metais, mirus A. I. Pekeliui, devyniolikmetis paveldėjo jo fototechniką ir fotoarchyvą, tad tolimesnis jo, kaip fotografo, galima sakyti, jau buvo nulemtas.

Išlikusios gana retos E. Bruckus darytos nuotraukos rodo, kad jis neapsiribojo vien fotosalonu, bet daugiau stengėsi fotografuoti gamtoje, įvairioje aplinkoje, žmonių susibūrimuose, religinių bendruomenių ir organizacijų šventėse. Jis įamžino Šventosios uostą, siaurojo geležinkelio Darbėnai–Šventoji tiesimą ir kitus įvykius. Jau legenda yra tapusi 1928 metais jo daryta nuotrauka „Darbėnų žydai Vasario 16-osios šventėje“, kurioje įamžinti žiemiškai apsirengusių darbėniškių gausus būrys miestelio centre prie trispalvės ir valstybės herbo švenčiantys savo nepriklausomos valstybės dešimtmetį.

1941 metais Lietuvą okupavus nacistinei Vokietijai, E. Bruckaus, kaip ir kitų žydų, laukė tragiškas likimas. Jis kartu su kitais Darbėnų žydais vyrais buvo nužudytas 1941 metų birželio 29 dieną. Jo žmona Chava (gim. 1902 m.), sūnus Abrachamas (gim. 1934 m.), sesuo Ela bei šiandien nežinomi jaunesnieji broliai ir seserys nužudyti kiek vėliau. Sunaikinus Darbėnų žydų bendruomenę, be pėdsakų dingo ir unikalus keletą dešimtmečių kauptas fotografo kūrybinis stiklo negatyvų archyvas, neišliko ir paties fotografo atvaizdo, nors viltis, kad jį pavyks kada nors rasti,  išlieka.

Daug vertingos informacijos apie E. Bruckų ir jo šeimą suteikė Emory universiteto (Atlanta, JAV) profesorius, Darbėnų istorijos tyrinėtojas Erikas Goldsteinas.

Atminimo akmens įrengimą Elijahu Bruckui inicijavo Kretingos raj. Darbėnų gimnazijos mokytoja Edita Gliožerienė.