english

Chaimas (1864–1941), Leiba (1896–1944), Tirca (1914–1944), Eliazaras (1938–1944) Basai

Aš, Rūta Glikman (buvusi Basaitė), gimiau 1942 m. sausio 26 dieną Vilijampolės gete Kaune.

Tuo metu visa mano šeima – kauniečiai Basai – kalėjo šiame gete. Man tebuvo aštuoni mėnesiai, kada mano mama Tirca, eidama į darbą, išnešė mane iš geto ir perdavė sutartoje vietoje laukusiai Jadvygai Babarskienei. Jos šeimoje buvau užauginta ir išauklėta kartu su kitais Babarskių vaikais (Danute ir Alfonsu). Esu vienintelė Basų šeimos narė, išgyvenusi Holokaustą.

Jadvyga ir Alfonsas Babarskiai buvo nuostabūs žmonės, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir visai šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydų tautybės žmones. Nuo 1993 m. stengiausi, kad Babarskių nuopelnai būtų tinkamai įvertinti, bet tai – tik maža dalis to, ką galėjau dėl jų padaryti. Mano iniciatyva, 1999 m. metais Babarskių nuopelnai įvertinti Prezidento Valdo Adamkaus – jie apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Jau po mirties Jadvygai ir Alfonsui Babarskiams suteiktas Pasaulio tautų teisuolių titulas ir jų vardai iškalti Lietuvių tautos pagarbos lentoje Jad Vašem institute Jeruzalėj.

Sužinojusi apie Europoje vystomą „Atminimo akmenų“ projektą, kreipiausi į Kauno miesto savivaldybę prašydama atkreipti dėmesį ne tik mano gelbėtojus, bet ir katastrofos metu sunaikintą šeimą.

Mano senelis Chaimas Basas gimė 1864 metais Kaune, susituokė su Eta Blochite. Jiems gimė keturi vaikai: trys dukros ir vienas sūnus. Žmona mirė gana anksti (1918 m.), tad senelis vienas turėjo užauginti visus vaikus.

Šeima gyveno Prezidento gatvėje 3-iame name, (dabar Vilniaus g. Nr. 72). Senelis buvo pirklys – jam priklausė nuo 1888 m. gyvavusi įmonė „Ch. Bass&Sohn“. Jis su tėveliu vertėsi kailių, kepurių ir skrybėlių prekyba.

Įmonė buvo įsikūrusi Prezidento g. 1 (dabar Vilniaus g. 74). Paaugęs ir baigęs mokslus sūnus Leiba tapo firmos bendrasavininkiu. Kartu Basai prekiavo ne tik Lietuvoje, bet ir su kitomis Europos šalimis, tokiomis kaip Anglija, Italija, Latvija, Prancūzija, Vokietija ir kitos. Archyvuose rastuose dokumentuose Lietuvos banko pažymima, kad Chaimas ir Leiba Basai, norėję gauti kreditą, buvo laikomi dora ir tvarkinga įmone, kurios savininkai žinomi kaip dori ir tvarkingi piliečiai.

Mano tėvelis Leiba Basas gimė 1896 m. Kaune. 1934 m. jis susituokė su Tirca Halperinaite. Jie susilaukė dviejų vaikų – brolio Eliazaro ir manęs – Ruth (Rūtos). Sutuoktiniai gyveno Prezidento g. 74, iki 1944 m. tėvai kalėjo Vilijampolės gete. Jie sudegė liepos mėnesį jį likviduojant.

Tirca Basienė mano mama, gimė 1914 metais Liepojoje, susipažinusi su mano tėveliu, susituokė 1936 m. Palangoje. Ji buvo labai graži ir daug jaunesnė už mano tėvelį.

Geto sąlygoms, kada nebuvo užtektinai valgio, jei iš darbo parsinešdavo kokių produktų, mama po lygiai juos išdalydavo artimiesiems ir kaimynams. Tą man papasakojo jos kaimynė p. Koen. „Atminimo akmenys“ Kaune įmontuoti kaip tik per jos gimtadienį – birželio 6 d.

Eliazaras Basas, mano brolis, gimė 1938 m. kovo 9 d., gete kalėjo iki 1944-ųjų kovo. Vargiai įmanoma suvokti siaubą, kurį išgyveno mano tėvai, kai jų akyse sūnus buvo pagrobtas ir išvežtas nužudyti. Man sunku įsivaizduoti, ką išgyveno mano tėvai, galima sakyti, paskutinę karo minutę netekę mylimo savo vyresnėlio. Žinau daug išgyvenusių vaikų, kurie taip pat pagrobti Didžiosios vaikų akcijos metu. Tie, kurie liko gyvi ar juos išgelbėjo, buvo vyresni ir galėjo dirbti vokiečių naudai, o mažieji nužudyti iš karto.

Iš visos širdies esu dėkinga Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriui p. Gintarui Petrauskui, pavaduotojui p. Viliui Šiliauskui, Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vyriausiai specialistei p. Danutei Rūkienei ir skyriaus vedėjui p. Sauliui Rimui. Už visą įdėtą darbą ir ryšių su Vokietija, kurioje ir pagaminti „Atminimo akmenys“, palaikymą taip pat dėkoju Lietuvos žmogaus teisių centro komandai, vadovaujamai p. Birutės Sabatauskaitės.

„Atminimo akmenys“ Basų šeimai įrengti Kaune, Vilniaus g. 72.