english

Zosė Matuzevičiūtė 

(g. 1934, mirė 2005 m.).

Zosė su vyru Adomu, senele, motina Ona ir abiem broliais kalėjo nacių koncentracijos stovyklose. Senelė ir motina sušaudytos Pravieniškėse. Taip pat nužudyti Zosės brolis Povilas, 5 kito brolio, kurio vardo artimieji nebepamena, vaikai.

1943–1945 m. Zosė kalėjo Pravieniškių ir Nacveilerio koncentracijos stovyklose. Grįžusi į Lietuvą, gyveno Panevėžyje. Kartu su vyru A. Jablonskiu užaugino 8 vaikus.

Atminimo akmuo Zosei Matuzevičiūtei įrengtas J. Tilvyčio g. 1, Panevėžyje.