english

Ona Grachauskienė-Bagdonavičiūtė 

(g. 1923, mirė 2000 m.).

Kartu su tėvais, seserimi Vanda ir dviem broliais Ona pateko į koncentracijos stovyklas.

Jose mirė sesuo, brolis ir kito brolio šeima – žmona ir trys maži vaikai. Gyva liko tik Ona Grachauskienė-Bagdonavičiūtė. Į koncentracijos stovyklą buvo patekęs ir Onos sūnus Špako. Remiantis pasakojimais, kartu su kitais mažamečiais jis buvo suvarytas į daržinę ir sudegintas.

Koncentracijos stovykloje Ona slaugė sužeistuosius, vokiečių šeimoje dirbo namų ruošos darbus. Grįžusi iš Vokietijos, apsigyveno Panevėžyje. Po karo su vyru užaugino 17 vaikų.

Onos Grachauskienės-Bagdonavičiūtės atminimas simboliškai įprasmina dviejų nuo Holokausto nukentėjusių šeimų likimą.

Atminimo akmuo Onai Grachauskienei-Bagdonavičiūtei įrengtas J. Tilvyčio g. 1, Panevėžyje.