english

Loading map...

Loading

Prieš Holokaustą Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzale. Ne tiek dėl to, kad apie 40 procentų jo gyventojų buvo žydai, bet todėl, kad ši bendruomenė garsėjo mokslo pasiekimais ir religine išmintimi. 1941 m. naciams okupavus Vilnių, prasidėjo žydų persekiojimas ir žudymas. Žmonės buvo suiminėjami gatvėse, sodinami į Lukiškių kalėjimą, vežami sušaudyti į Panerių mišką. Po kelių mėnesių Vilniaus senamiestyje buvo sukurtas Vilniaus getas, kuriame kalėjo per 50 tūkstančių žmonių. Įvairių akcijų metu geto gyventojai būdavo naikinami, daugiausia vežant į Panerius. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, gyvi liko tik apie 2 tūkstančiai buvusių geto kalinių.

Atminimo akmenys įrengti šiems vilniečiams atminti: