english

Liza Daiches

(1914–1944) 

Gimė odų pirklio šeimoje. Augo meniškoje aplinkoje. Sesuo Miriam nuo vaikystės garsėjo kaip talentinga šokėja, buvo žinoma už Vilniaus ribų, gastroliavo lydima motinos. Liza apipavidalino leidinių, sukūrė knygų viršelių, dirbo dailininke žydų marionečių teatre „Maidim“ („Išdaigininkai“). 1941 m. įkalinta Vilniaus gete. Buvo įtraukta į Vilniaus maketo gamintojų grupę. Likviduojant getą išsiųsta į Estiją, nužudyta Vokietijoje. Akmuo įrengtas prie namo Šv. Stepono g. 17, kur dailininkė gyveno su tėvais ir su seseria.