english

Atminimo akmenys Kleinšteinų šeimai įrengti Maironio g. 21, Vilkaviškyje.

Moisiejus Kleinšteinas buvo aktyvus Vilkaviškio bendruomenės narys, kurio šeimą ir jį patį skaudžiai palietė Holokaustas.

Moisiejus Kleinšteinas gimė 1901 m. Žinoma, kad būdamas kiek daugiau nei dvidešimties metų, jis jau buvo aštuonmetės žydiškos mokyklos direktorius. 1923 m. M. Kleinšteinas susituokė su pora metų jaunesne Estera Solomina-Kleinšteiniene. Tais pačiais metais jis buvo išrinktas į miesto tarybą, kurios veikloje dalyvavo iki pat 1939 metų. Šeima susilaukė dviejų vaikų: 1924 m. gimė Zayevas, po aštuonerių metų, 1932 m. Ranana.

Holokausto neišgyveno nei tėvas, nei sūnus: abu nužydyti 1941 m. liepos 28 d. Vilkaviškio gete. Estera ir Ranana buvo įkalintos Pilviškių gete, iš kurio pabėgo ir iki 1944 m. slapstėsi Šakių apylinkėse.

Estera Kleinšteinienė mirė 1964 m. ir buvo palaidota Sudervės žydų kapinėse.

Ranana Kleinšteinaitė – Malchanova po karo studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, baigusi studijas vertė tekstus keliose žiniasklaidos priemonėse. Ranana mirė 2014 ir, kaip ir mama, buvo palaidota Sudervės žydų kapinėse.

Atminimo akmenys Kleinšteinų šeimai įrengti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorės Elenos Savickienės iniciatyva.