english

Loading map...

Loading

1939 m. Šiauliuose gyveno 8000–8500 žydų, arba maždaug ketvirtadalis miesto gyventojų. Naciams įžengus į Šiaulius, visi čia buvę žydai pateko į fašistų nelaisvę: 1941 m. birželio 28 d. prasidėjo žydų areštai ir masiniai naikinimai. Pirmosiomis okupacijos savaitėmis buvo suimta ir nužudyta apie 1200 vyrų. Maždaug po mėnesio Šiauliuose atsirado du getai, kur glaudėsi apie 6000 žmonių.

Getas veikė iki 1944 m., jame, kaip ir kitose Lietuvos vietose, rengtos žudymo akcijos. Likviduojant getą, likę žmonės išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas. Mažesnių miestelių gyventojai buvo sušaudyti vietoje.

Skaičiuojama, kad iš viso po karo Šiauliuose liko tik 350–500 žydų.

Atminimo akmenys įrengti šiems šiauliečiams atminti: