english

Bencionas Michtomas

(1909–1941)

Vienas talentingiausių tarpukario Vilniaus žydų dailininkų, tapytojas, grafikas, scenografas. Kilo iš neturtingos šeimos, tačiau baigė Sofijos Gurvič gimnaziją ir įstojo laisvo klausytojo teisėmis į Stepono Batoro universiteto Dailės fakultetą, kuriame studijavo iki 1929. Menininkų modernistų grupės „Yung Vilne“ ir Vilniaus žydų dailininkų draugijos narys. Figūrinėms kompozicijoms būdingi socialinės kritikos motyvai, nutapė Vilniaus ir Vilnijos peizažų, sukūrė amžininkų, daugiausia žydų kultūros veikėjų portretų, apipavidalino žurnalų ir knygų, sukūrė plakatų, grupuotės „Yung Vilne“ ir marionečių teatro „Maidim“ emblemas. Sušaudytas Paneriuose nacių okupacijos pradžioje. Atminimo akmuo įrengiamas priešais pastatą Žemaitijos g. 1 (buvusi Strašūno g. 3) – čia Michtomas buvo registruotas 1940 12 02.