english

Chaimas, Leiba, Tirca, Eliazaras Basai

Chaimas (g. 1864, nužudytas 1941 m. Kauno gete), Leiba (g. 1896, nužudytas 1944 m. Kauno gete), Tirca (g. 1914, 1944 m. Kauno gete), Eliazaras (g. 1938, nužudytas 1944 m.) Basai.

Aprašymas pagal Rūtos Glikman, inicijavusios savo šeimos atminimą, informaciją.

Rūta Glikman (buvusi Basaitė) gimė 1942 m. sausio 26 d. Vilijampolės gete Kaune. Tuo metu visą Basų šeima kalėjo gete. Aštuonių mėnesių Rūtą Basaitę mama bulvių maiše perdavė Jadvygai Babarskienei. Jadvyga ir Alfonsas Babarskiai, nepaisydami mirtino pavojaus sau ir visai šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydų tautybės žmones. 1999 m. jie apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Po mirties jiems suteiktas Pasaulio tautų teisuolių titulas.

Šeima gyveno Prezidento gatvėje 3-iame name, (dabar Vilniaus g. Nr. 72). Senelis buvo pirklys – jam priklausė nuo 1888 m. gyvavusi įmonė „Ch. Bass&Sohn“, veikusi gretimame name. Leibas kartu su tėveliu vertėsi kailių, kepurių ir skrybėlių prekyba.

Rūtos tėvelis Leiba Basas gimė 1896 m. Kaune. 1934 m. jis susituokė su Tirca Halperinaite. Jie susilaukė dviejų vaikų – Eliazaro ir Ruth (Rūtos). Sutuoktiniai gyveno Prezidento g. 74, iki 1944 m. tėvai kalėjo Vilijampolės gete. Jie sudegė liepos mėnesį jį likviduojant.

Rūtos mama Tirca Basienė gimė 1914 m. Liepojoje, susipažinusi su Leiba Basu, susituokė 1936 m. Palangoje.

Rūta apie jų gyvenimą gete pasakoja taip: „Geto sąlygoms, kada nebuvo užtektinai valgio, jei iš darbo parsinešdavo kokių produktų, mama po lygiai juos išdalydavo artimiesiems ir kaimynams. Tą man papasakojo jos kaimynė p. Koen.“ „Atminimo akmenys“ Kaune įmontuoti kaip tik per jos gimtadienį – birželio 6 d.

Eliazaras Basas, Rūtos brolis, gimė 1938 m. kovo 9 d., gete kalėjo iki 1944-ųjų kovo. „Vargiai įmanoma suvokti siaubą, kurį išgyveno mano tėvai, kai jų akyse sūnus buvo pagrobtas ir išvežtas nužudyti. Žinau daug išgyvenusių vaikų, kurie taip pat pagrobti Didžiosios vaikų akcijos metu. Tie, kurie liko gyvi ar juos išgelbėjo, buvo vyresni ir galėjo dirbti vokiečių naudai, o mažieji nužudyti iš karto“.

Atminimo akmenys Basų šeimai įrengti Kaune, Vilniaus g. 72.