english

Atminimo akmenys Zivų šeimai įrengti Liepų a. 23, Švėkšnoje.

Mošė Zivas ir jo šeima gyveno Švėkšnos centre ir turėję audinių parduotuvę. Zivų šeima skaudžiai nukentėjo Holokausto metu.

Mošė Zivas gimė 1872 m., Šiaudviečių kaime, susituokė su Rachele Peše Kromaite Ziviene, gimusia 1883 m. Susilaukė penkių vaikų – Miriam, Libės (abi gim. 1914 m.), Mindos (gim. 1918 m.),  Naftalio (gim. 1924 m.) ir Makso.

1941 m. birželio 28 dieną Naftalis ir Mošė Zivai buvo išvežti į darbo stovyklą Meišlaukių kaime. Po poros mėnesių darbo stovykloje Mošė Zivas buvo išvežtas ir nužudytas Šiaudviečių kaime. Rugsėjo 20 d. Rachelė Zivienė ir Minda Zivaitė buvo nužudytos miškelyje prie Inkalių. Miriam Zivaitė karo metu gyveno Vilniuje, dirbo mokytoja. Ji pateko į Vilniaus getą, vėliau, likviduojant getą, nužudyta Paneriuose.
Iš šeimos išgyveno Naftalis Zivas ir Libė Zivaitė.

1945 m. amerikiečių kariuomenė išlaisvino likusius gyvus kalinius iš Muldorfo stovyklos, tarp jų buvo ir Naftalis Zivas.

Vokietijoje Naftalis įgijo laboratorijos asistento specialybę, o 1950 m. išvyko į Australiją. Libė Zivaitė po karo gyveno Vilniuje, atsiradus galimybei, išvyko į Izraelį, kur sukūrė šeimą ir gyveno visą likusį gyvenimą.

Atminimo akmenų įrengimą Zivų šeimai inicijavo Šilutės Hugo Šojaus muziejus.