english

Loading map...

Loading

Nurodoma, jog Kuliuose (dabar – Plungės rajonas) žydai įsikūrė XVIII amžiuje. Miestelyje jie turėjo mažą sinagogą, tačiau žydų bendruomenės vaikai vaikščiojo į lietuvių mokyklą, hebrajų kalbos mokydamiesi po pamokų. Didžioji dalis švietimui reikalingų knygų buvo skolinamasi iš Plungėje esančios žydų bendruomenės bibliotekos. Beveik visos žydų šeimos vertėsi prekyba.

Tarpukario gyventojų surašymo duomenimis iš viso Kuliuose gyveno 556 žmonės, iš kurių 142 buvo žydų tautybės. 1941 m. birželį nacistinei Vokietijai užėmus kraštą, žydai buvo įkalinti dideliame pastate – Bruko name – ir laikomi be maisto ar vandens. Birželio 29d. žydų tautybės Kulių gyventojai, tikinant, jog yra vežami padėti gesinti gaisro Plungėje, buvo nugabenti į mišką netoli Kulių ir sušaudyti.

Remiantis netoliese rastais žmonių palaikais, manoma, jog iš viso buvo nužudyti 82 Kulių gyventojai žydai.