english

Ona Matuzevičienė-Bagdonavičiūtė 

(g. 1905, mirė 1988 m. Panevėžyje).

Ona Bagdonavičiūtė gimė Rokiškio rajone, gyveno Panevėžyje. Ištekėjusi už Adomo Matuzevičiaus iki Antrojo pasaulinio karo susilaukė 6 vaikų.

Jos vyras žuvo koncentracijos stovykloje Vokietijoje, iš vaikų gyvas liko tik sūnus Motiejus Matuzevičius (g. 1936). Kaip rašoma archyviniuose dokumentuose, koncentracijos stovykloje Ona dirbo „prie statybos darbų“. Gyvendama koncentracijos stovykloje, Ona laukėsi, išlaisvinta likus 2 mėnesiams iki gimdymo, ji pėsčia parkeliavo į savo miestą – Panevėžį.

Po karo į Panevėžį grįžusi Ona apsigyveno Klaipėdos gatvėje. Vėliau ištekėjo už Leono Kasperavičiaus. Su juo susilaukė 4 vaikų.

Atminimo akmuo pažymi tokią pat Onos gimimo datą kaip ir jos antkapis. Oficialiuose šaltiniuose ji minima kita. Giminaičiai teigė, kad XX a. pradžioje romams gimimo metai neturėjo daug reikšmės.

Atminimo akmuo Onai Matuzevičienei-Bagdonavičiūtei įrengtas J. Tilvyčio g. 1, Panevėžyje.