english

Eta Odesaitė

(g. 1922 m., nužudyta 1944 m. liepos 19 d. Kulių miestelyje).

Eta Odesaitė – paskutinė žydų tautos atstovė Kulių miestelyje. 1941 metais, Eta buvo sugauta ir vedama kartu su kitais Kulių žydais į Bruko namą, kuriame buvo įrengtas getas, tačiau tada jai pavyko pabėgti. Iki 1944 metų vasaros ją slapstė net keturios kuliškių ir aplinkinių kaimų šeimos. Prieš pat Raudonajai armijai atvykstant į Kulius, ji buvo išduota ir nužudyta.

Apie Etą Odesaitę yra žinoma tik iš žmonių atsiminimų. Jos tėvo vardas buvo Icik, o mamos – Lėja. Eta buvo graži, linksma mergina ir miestelyje turėjo daug draugų. Fotografijos, kuriose ji jau buvo suaugusi, neišliko. Tačiau yra žinomos kelios nuotraukos, kurioje ji mokyklinio amžiaus.

Atminimo akmuo Etai Odesaitei įrengtas J. Tumo-Vaižganto gatvėje, netoli vietos, kurioje ji gyveno. Etos namas neišliko.

Atminimo akmuo Etai Odesaitei įdėtas Kulių gimnazijos moksleivių, mokytojo Kazimiero Garasimavičiaus ir Kulių krašto muziejaus vadovo Andriaus Petraičio  iniciatyva.