english

Mendelis Bokšickis

(g. 1898 m. Alytuje, nužudytas 1941 m. rugsėjį, Paneriuose).

Mendelis Bokšickis studijavo Vytauto Didžiojo universitete, buvo advokatas, visuomenės veikėjas. Atkūrus Lietuvos valstybingumą aktyviai dalyvavo Alytaus miesto ir apskrities savivaldos institucijų kūrime. Teikė įvairią pagalbą besikuriančiam 1-ajam pėstininkų pulkui. Kelis kartus buvo išrinktas į Alytaus miesto tarybą. Aktyviai dalyvavo organizuojant Alytaus savanorių gaisrininkų komandą, 1921-1935 m. buvo šios komandos vadas. 1925-1934 m. Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos Tarybos narys. Dalyvavo įvairių lietuvių ir žydų draugijų veikloje. Turėjo du vaikus.

M. Bokšickio sūnus Saadia Bahat taip prisimena savo tėtį:

„Tada imu prisiminti šeimą ir namus: tėvelį, mamytę, trylika mėnesių vyresnę sesutę Lilią ir Rozaliją, kuri „visada“ gyveno su mumis ir dirbo mums. Antrame mūsų namo aukšte gyveno močiutė ir senelis. Prieš akis iškyla kupini tyros laimės vaizdai – mes keturiese apsikabinę sėdime svetainėje ant sofutės, pasibučiuojame ir klausomės begalinių tėvelio istorijų apie tolimus kraštus ir žmones. Dar menu „tėvelio mokyklėlę“, kai savaitgaliais mes, vaikai, priguldavome pailsėti iš abiejų tėvelio šonų, o jis atsakinėdavo į mūsų begalinius klausimus apie viską. Mano tėvelis buvo ne tik advokatas, bet ir Alytaus savanorių gaisrininkų komandos įkūrėjas ir viršininkas. Todėl aš labai domėjausi gaisrais ir jų gesinimu. Prisimenu kaukiančias sirenas, tėvelį, bėgantį gesinti gaisro, vėliau grįžtantį kartais apdegusiu veidu. Labai didžiavomės juo ir džiaugėmės, kai jis gavo pirmąjį ir antrąjį medalius „Artimui pagelbon“. Kai tėvelis suprojektavo neužšąlančias ir neuždumblėjančias požemines vandens talpyklas, išgarsėjo ir užsienyje. Tada jis gavo paauksuotą medalį iš Estijos. Aš buvau toks laimingas ir išdidus, kad išsėdėdavau per visus tėvelio vedamus mokymus naujoms savanorių grupėms, nors buvau tik mažas berniukas“.

Atminimo akmuo Mendeliui Bokšickiui įrengtas Vilniaus g. 27 šalia kitų atminimo akmenų skirtų jos žmonai Šeinei Kronzonaitei-Bokšickienei ir vaikams – dukrai Lilijai ir sūnui Saadia.

Atminimo akmuo Mendeliui Bokšickiui įdėtas sūnaus Saadios Bahat, Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos moksleivių, mokytojos Meilės Platūkienės ir Alytaus miesto savivaldybės iniciatyva.